Go to Top

Negatief effect megasupermarkt bij NAC beperkt

Negatief effect megasupermarkt bij NAC beperkt

Zoals bekend heeft de lokale detailhandel rondom het NAC stadion grote bezwaren tegen een megabuurtsuper bij het NAC stadion. Onderzoeksbureau BRO heeft echter een rapport gepresenteerd waaruit blijkt dat het geen negatieve gevolgen zal hebben voor omliggende zaken.

Onderstaand persbericht 1-op-1 van breda.nl

Negatief effect megasupermarkt bij NAC Breda op buurtwinkelcentra beperkt

De negatieve omzeteffecten voor buurtwinkelcentra De Donk, De Berg en Tuinzigt in relatie tot de komst van de megasupermarkt bij het Rat Verlegh Stadion blijven beperkt.De verwachting is dat de consument de dagelijkse en voor een groot deel ook de wekelijkse boodschappen bij de eigen buurtsupermarkt blijft doen. Dat staat in het concept-rapport “Breda, positie en perspectief winkelcentra de Berg, de Donk en Tuinzigt” dat het college heeft vrijgegeven om te bespreken met belangenorganisaties.

Het onderzoeksrapport is door onderzoeksbureau BRO gemaakt naar aanleiding van de eerder uitgebrachte rapportage “Visie op de winkelstructuur Haagse Beemden en Tuinzigt’. Hieruit blijkt duidelijk dat De Donk en Tuinzigt nu goed functioneren en dat naar verwachting in de toekomst zullen blijven doen. Winkelcentrum De Berg functioneert beneden gemiddeld en zal in de toekomst vooral door demografische ontwikkelingen verder onder druk komen te staan.

Het rapport geeft een doorrekening van de verwachte omzetontwikkeling van de drie winkelcentra met en zonder de winkelontwikkelingen rond het Rat Verlegh Stadion. Daarnaast geeft het rapport een aantal toekomstscenario’s voor de winkelcentra om de bedrijfsexploitatie gezond te houden en de verzorgingsstructuur in stand te houden. Daarbij is het uitgangspunt gehanteerd dat de detailhandelsstructuur in de Haagse Beemden voor ondernemers en bewoners van groot belang is. In de huidige detailhandelsvisie heeft het college dit ook als uitgangspunt opgenomen.

BRO ziet een goed perspectief van De Donk als buurtwinkelcentrum. De opgave ligt voor een groot deel in een herontwikkeling en het toevoegen van een trekker aan de noordzijde van het winkelcentrum, in het vergroten van de supermarkt en in het efficiënter inrichten van het parkeerterrein. Het consumentendraagvlak in de omgeving van de Berg is te gering om op termijn een volledig buurtwinkelcentrum te handhaven. Ook nu staat dit overigens al onder druk. Voor de Berg ziet BRO wel goede perspectieven als “buurtsteunpunt” met een goed geoutilleerde supermarkt, aangevuld met één of twee winkels, horeca, een kapper en sociaal-maatschappelijke of medische instellingen. Het gaat hierbij vooral om een goede herinvulling van vrijkomende panden en verbetering in uitstraling van het centrum. Gezien het huidig en toekomstig functioneren en de uitstraling van Tuinzigt worden voor dit winkelcentrum geen specifieke maatregelen voorgesteld.

Het college heeft kennis genomen van het rapport en legt dit nu voor aan de betrokken partijen, zoals ondernemers, vastgoedeigenaren en wijkraden. Vervolgens bespreekt het college op 29 juni de visie en de reacties met de commissie Economie. Daarna wordt de visie voor besluitvorming voorgelegd aan de Gemeenteraad. De economische visie is een vervolg in het proces om te komen tot een functioneel en ruimtelijk verbeterplan voor de Haagse Beemden.

Breda, 16 juni 2010

Bron: B-side Rats, Breda.nl

14 Reacties op "Negatief effect megasupermarkt bij NAC beperkt"

 • Hugo
  17 juni, 2010 - 09:34

  Graag gedaan….

  0

  0
 • flappy
  17 juni, 2010 - 09:51

  Zal het oost-brabantse Jumbo nu ook hoofdsponsor worden.

  Zou wel gewaagd zijn met jumbo op het shirts als appie sponsor is van de eredivisie.

  0

  0
 • Hoi
  17 juni, 2010 - 10:08

  Het Retail Platform Breda heeft akweer aangekondigd het niet eens te zijn met de uitkomsten van het onderzoek en zal gaan procederen.
  Pffff, die kunnen ook alleen maar roepen dat ze het er niet mee eens zijn. Wat een zoutjes zeg.

  0

  0
 • scouting nederland
  17 juni, 2010 - 10:41

  Dus dezelfde groep mensen gaan nu opeens twee keer zoveel uitgeven dat zowel Donk als Jumbo bestaansrecht hebben ? Schei toch uit met die flauwekul.

  0

  0
 • Johan
  17 juni, 2010 - 11:05

  Ik vind de Jumbo een fijne supermarkt!

  0

  0
 • Dave
  17 juni, 2010 - 11:14

  Als de mensen in de buurt voor zowel de dagelijkse als wekelijkse boodschappen weg blijven bij de mega supermarkt, WIE KOMT ER DAN WEL? Dit kan gewoon niet kloppen.

  0

  0
 • A. ZIJN
  17 juni, 2010 - 12:09

  Je heb altijd voor- en tegenstanders, ongeacht welk rapport je als argument indient.
  Dan krijg je weer de discussie dat er een ander onderzoek ( of buro ) geraadpleegd dient te worden.

  Heb zelf ook moeite met bepaalde onderzoeken of enquetes.
  Hoe representatief is de onderzochte groep, wat zijn de criteria ? enz, enz.
  Blijft lastig om hier iets zinnigs over te zeggen, dus doe ik het maar niet.

  Persoonlijk vind ik de Jumbo een prettige supermarkt, vooral vanwege de prijzen en het assortiment.

  0

  0
 • scouting nederland
  17 juni, 2010 - 12:23

  De aannames van dit rapport kloppen niet. Komt er een Jumbo dan is er gewoon meer keus voor de mensen en dan gaan ze die maken. Als ze Jumbo beter of prettiger vinden dan gaan ze daar naar toe en als ze de buurtsuper beter vinden dan wordt die het. Maar ze gaan niet 2x zoveel uitgeven of 2x zoveel consumeren. En er komen ook geen hordes nieuwe mensen op af die eerst bij de buurtsuper in Rijsbergen hun inkopen deden. Belachelijk politiek gedoe. Ben nou toch gewoon eerlijk.

  0

  0
 • BreDaN
  17 juni, 2010 - 12:57

  Ik ga d’r in ieder geval wel shoppen alsie er is, dus ze hebben al een klant!

  0

  0
 • Mafkees
  17 juni, 2010 - 13:14

  … verhip… ik ben het volledig eens met eikel… euhm… ik bedoel… scouting nederland. Het wordt bijna eng.

  0

  0
 • Rens
  17 juni, 2010 - 14:03

  Ik snap niet dat die supermarkten liggen te zuren tegen de komst van de mega jumbo. Overal heb je conccurentie dus waarom zou dat dan niet mogen met een extra supermartk? Net als bijvoorbeeld de praxis en de gamma die moord en brand schreeuwen dat de hornbach er niet mag komen. We leven in 2010 de buurtsupers hebben gewoon geen ebstaansrecht meer en moeten niet zuren op eerlijke conccurentie.

  0

  0
 • Hoi
  17 juni, 2010 - 15:21

  Ik zou ook niet zuren als ik geen ebstaansrecht door de conccurentie heb. Zoeten zou ik wel. Of zouten. Bij vloedstaansrecht dan. En alleen bij concurrentie.

  0

  0
 • Dun Nakkenist
  17 juni, 2010 - 15:42

  Ik dacht dat Jumbo eigenaar was van de Super (zoals op de Donk)

  0

  0
 • Mnac
  19 juni, 2010 - 21:33

  Retailplatform = kruideniersmentaliteit (maw koudwatervrees ten top) We leven niet op een eiland in Breda. In alle steden komen megasupers maar in Breda zou er geen moeten komen? Ga toch weg man. Misschien zouden de heren detailisten voor de verandering is een keer kunnen luisteren naar de consument. En laat Jumbo NAC maar eens flink sponsoren.

  0

  0