Overal waar we komen

BSR Interview: Theo Mommers

Da Pope

Mei jongstleden kregen we te horen dat er (weer) financiële problemen waren bij NAC. In de chaotische periode die volgde, werd veel geroepen. Volgens de verantwoordelijken bij NAC droeg één man schuld aan alle ellende: Theo Mommers. Tot op heden zweeg de Algemeen Directeur echter in alle talen. In een exclusief interview met B-side Rats doet hij nu zijn visie op de gebeurtenissen uit de doeken. Lees en trek uw eigen conclusies.

Je plotselinge vertrek kwam als een verrassing. Wat is er precies gebeurd?

“Ik kampte al enige tijd met klachten. Ik heb daarom al vorig jaar augustus, september bij het bestuur aangegeven enige tijd gas terug te willen nemen. Uiteindelijk is dat april geworden. Mijn oorspronkelijke verwachting was, dat ik één of twee maanden weg zou zijn. Toen ik eenmaal rust nam, kwam echter pas de echte klap. Ik dacht in eerste instantie dat ik het aan mijn hart had, maar uitgebreid onderzoek heeft uitgewezen dat dát gelukkig niet het geval is. Ik zeg er maar één ding over: ik kon op een gegeven moment niet meer lopen of praten. De diagnose is dat ik een ernstige burn-out heb. Ik was helemaal total loss. Daarom heb ik ook niet eerder mijn verhaal gedaan. Dat ging simpelweg niet.”

Wat zijn concreet de vooruitzichten?

“Dat is niet aan te geven. Ik moet gewoon uitzieken. Ik mag me ook geen doelen stellen. Ik kan niet zeggen: ‘Over twee of drie maanden wil ik weer aan het werk zijn.’ Je moet gewoon wachten tot je weer fit bent. Het gaat sinds juli gelukkig wel steeds beter en vanaf augustus kan ik weer normaal lopen en praten. Ik wil op dit moment alleen maar herstellen en maak geen plannen voor de toekomst.”

Vanaf het moment dat je vertrokken bent, wordt gesuggereerd dat de klachten niet puur lichamelijk zijn. Je vertrek zou samenhangen met de financiële problemen.

"Nee, dat is absoluut niet het geval. Absoluut niet. Ik heb die commotie zelf nauwelijks meegekregen, want ik las in die periode niets en keek geen televisie. Ik hoorde van vrienden en bekenden wel dat de meest waanzinnige onzin is verteld, maar goed: het zij zo. Dat raakt me niet.”

Anderhalve maand na je vertrek werd duidelijk dat NAC opnieuw in financieel zwaar weer verkeerde. Jij werd vrijwel meteen als hoofdschuldige aangewezen. Je zou volledig solistisch gehandeld hebben.

“Ja, het is het makkelijkst om mij van alles de schuld te geven. Maar het zou echt teveel eer zijn om mij voor alles verantwoordelijk te houden. Dat zou betekenen dat ik de afgelopen jaren ook in mijn eentje alle eerdere financiële problemen heb opgelost, sportieve successen heb gerealiseerd en het stadion heb uitgebreid. Dat is ook niet het geval.”

Het verbaasde ons enigszins dat het bestuur zo snel met de vinger wees.

“Het bestuur was van alles op de hoogte. Ze wisten echt alles. Zo hebben we namelijk zes jaar lang gewerkt. We hebben alles altijd open en bloot gecommuniceerd.”

Dat strookt niet met de visie van het bestuur. Volgens het bestuur waren zij afhankelijk van de informatie van de algemeen directeur en ontdekten ze pas na je vertrek hoe de vlag erbij hing.

“Dat is gewoon onzin. De bestuursleden waren bij alle relevante gesprekken aanwezig. De financiële problemen kunnen daarom onmogelijk als een verrassing voor het bestuur zijn gekomen. Er is altijd in volledige harmonie samengewerkt tussen mij, de financiële man in het managementteam en de financiële man in het bestuur. Daarnaast is in de sluitende begroting voor het seizoen 2009/2010 ook duidelijk aangegeven wat de risico’s waren. Er is tijdens het seizoen gerapporteerd dat de uitloop van de verbouwing aanzienlijke consequenties had. Daarnaast is op 1 april tijdens een vergadering met grote sponsors aangegeven dat de verwachting was dat er 150.000 euro verlies zou worden gemaakt, mits er aan een aantal voorwaarden zou worden voldaan. Als aan deze voorwaarden niet zou worden voldaan, zou het verlies op kunnen lopen naar 2.650.000 euro. Dat verlies werd uiteindelijk nog groter, omdat we de play-offs misliepen. Het tekort was overigens gewoon oplosbaar, zoals alle tekorten de afgelopen zes jaar uiteindelijk oplosbaar waren. Het was kennelijk makkelijk om in juni al cijfers naar buiten te brengen, terwijl we dat normaal gesproken pas in september deden.”

Er zat natuurlijk wel druk achter om de cijfers eerder openbaar te maken. Er gingen al enige tijd geruchten dat NAC in de problemen zat. 

“We zaten de afgelopen zes jaar iedere maand in de problemen. We hebben de afgelopen jaren meerdere malen noodmaatregelen moeten nemen, omdat we non-stop met financiële problemen hebben gekampt. We hebben diverse keren in het circuit geld moeten lenen om de financiële ellende op te lossen. Je bent dan twee maanden bezig om ergens 500.000 euro of een miljoen te lenen. Mensen hebben geen flauw idee door wat voor dalen we gegaan zijn. Ze beseffen helemaal niet hoe erg het was. NAC was gewoon failliet. We hebben een negatief eigen vermogen van acht miljoen euro weggewerkt en hebben nog vijf miljoen euro aan lijken opgeruimd. Dat is 13 miljoen in zes jaar tijd.”

Afgelopen seizoen leek NAC eindelijk definitief gezond te zijn. Zo is dat ook gecommuniceerd. Waar komen de huidige problemen dan vandaan?

“De financiële problemen bestaan eigenlijk uit drie onderdelen: een deel wordt veroorzaakt door tegenvallers in de normale bedrijfsvoering, een deel wordt veroorzaakt door de effecten van de eerder genoemde uitloop van de verbouwing van het stadion en een deel van de problemen ligt in de effecten van het project Stadionkwartier.”

Kun je dat nader toelichten?

“In de normale bedrijfsvoering werden we geconfronteerd met een flink aantal tegenvallers. We eindigden met 46 punten op plaats 10, terwijl we de achtste plaats hadden begroot. Dit gaf een negatief effect van 150.000 euro. Omdat we de play-offs misliepen, terwijl we die met de achtste plaats wel hadden begroot, leverde dit een negatief effect van nog eens 200.000 euro op. Na het aantrekken van Leonardo en Snoyl wilden we in de winterstop twee spelers verhuren. Dit is, ondanks diverse pogingen, niet gelukt. Hierdoor misten we 250.000 euro. Daarnaast mocht het ontbinden van twee arbeidscontracten op last  van het bestuur niet doorgevoerd worden en was het ontslag van de stadionbeheerder (Ton van Eenennaam – BSR) niet voorzien. Daar kwam nog bij dat het energieverbruik van het stadion hoger was dan verwacht en een spelerscontract (Tommie van der Leegte – BSR) voortijdig werd ontbonden. Die ontbinding gaf een negatief effect op het seizoen 2009/2010, maar leverde wél een grote besparing voor het seizoen 2010/2011 op. Al met al bedroegen de tegenvallers in de normale bedrijfsvoering ongeveer één miljoen euro. Op een omzet van 17 miljoen euro is dat zes procent.  Was dat het enige geweest, dan waren er geen grote problemen ontstaan. We hadden na het seizoen 2008/2009 namelijk een positief eigen vermogen van 600.000 euro.”

De effecten van de verbouwing van het stadion zorgden echter dat de problemen groter werden. Al met al levert dit een totaal negatief effect van 1.750.000 euro op. Dan missen wij nog een bedrag. Je noemde eerder een bedrag van 2.650.000 euro en gaf al aan dat er ook effecten van het project Stadionkwartier waren.

“In het seizoen 2009/2010 zou een aanvullende overeenkomst gesloten worden in het kader van de projectontwikkeling Stadionkwartier. Het betrof een eenmalige overeenkomst, die minimaal één miljoen euro en wellicht drie miljoen euro aan inkomsten voor NAC op zou leveren. In de goedgekeurde begroting 2009/2010 is daarom één miljoen euro opgenomen. Deze overeenkomst is blijkbaar niet voor 1 juli 2010 definitief afgerond. De overeenkomst maakte een onlosmakelijk deel uit van de totaalovereenkomst, die in juli 2009 werd gesloten met Heja en de Gemeente Breda. Daarnaast moesten we, in tegenstelling tot eerdere afspraken met Heja, de trainingsvelden al vóór 1 juli 2010 afstaan. Dit omdat er grondboringen voor de bouw van de supermarkt uitgevoerd moesten worden. Dit leidde tot een negatief effect van 250.000 euro, omdat we een andere accommodatie moesten zoeken, extra reiskosten moesten maken en het kunstgrasveld versneld af moesten schrijven. Het project Stadionkwartier leverde daarom ook nog eens een totaal negatief effect van 1.250.000 euro op de normale bedrijfsvoering op. Daar hoor je nooit iemand over.”

Is die overeenkomst van één tot drie miljoen euro niet speculatief? Er was nog niets definitief en toch neem je een bedrag in je begroting op.

“Nee, dat is helemaal niet speculatief. Er liggen brieven, die door het bestuur zijn goedgekeurd. Dankzij die overeenkomst is de deal met het Stadionkwartier ook rondgekomen. Zonder die overeenkomst was dat niet het geval geweest.”

Maar je zegt zelf ook dat die deal nog niet gerealiseerd is.

“Schijnbaar is dat nog niet rond. Het doel was dat voor 1 juli te realiseren, maar blijkbaar is dat niet gelukt. Als dat dit seizoen alsnog gebeurt, heb je een enorme plus.”

Een plus die veroorzaakt wordt door een eenmalige baat. Zo is dat de afgelopen jaren telkens gegaan.

“Het is altijd ons doel geweest een gezonde exploitatie te realiseren. Dit seizoen zou dat ook eindelijk het geval zijn. We hebben zes jaar winst gemaakt, maar goed bekeken was dat altijd te danken aan eenmalige baten.”

Een winst die dus niet voortvloeit uit een gezonde huishouding, maar uit eenmalige meevallers. Een papieren winst zogezegd.

“Nee, dat is helemaal geen papieren winst. Ook een winst die voortvloeit uit een eenmalige baat is gewoon winst.”

Bij andere clubs die in de problemen zaten, is gespeculeerd op transferinkomsten. Heeft NAC dat soort speculatieve incidentele baten ooit gebruikt om de begroting sluitend te krijgen?

“Nee, in de begroting hebben alleen gerealiseerde transferinkomsten gestaan. We hebben nooit transfers in de begroting opgenomen, die niet afgerond waren. Als er niets gerealiseerd was, stond er ‘nul’. We hebben de gerealiseerde transferinkomsten natuurlijk wel gebruikt om de begroting sluitend te krijgen. Er zijn jaren geweest dat we transfers móésten maken om tegenvallers te compenseren. We hadden geen gram vet op de botten en moesten daarom wel spelers verkopen.”

Zonder vet op de botten besluit NAC toch Snoyl en Leonardo buiten de begroting aan te trekken. Waarom is er niet gekozen voor financieel defensief beleid?

“Snoyl is gehaald op uitdrukkelijk verzoek van de technische staf, want zij wilden er per se een linksback bij. Leonardo was een buitenkans. Dit is de tweede keer dat we hem transfervrij gehaald hebben, terwijl we hem tussendoor goed verkocht hebben. Toen Leonardo met ons meetrainde, kwamen er ook bestuursleden naar me toe die vroegen wanneer hij nou een contract zou tekenen. De salarisconstructie met Leonardo past ook binnen de richtlijnen, zoals we die altijd hebben gehanteerd. Zo hebben we altijd gewerkt. Met Leonardo erbij hoopten we sportief succes te boeken. Dat is trouwens ook deels gelukt. Met zijn twee goals tegen Willem II in de beker had hij zich al grotendeels terugbetaald. Als de eerdergenoemde tegenvallers niet plaatsgevonden hadden, was er dan ook helemaal niets aan de hand geweest.”

Die tegenvallers kwamen er echter wel en dus moet er dit seizoen stevig bezuinigd worden. Had jij dezelfde maatregelen genomen als die nu worden genomen?

“De meeste maatregelen waren al lang genomen. Zo is de spelersgroep op 31 maart al uitgedund tot 22 spelers. Ik heb alle ontslagbrieven zelf ondertekend. Daar zat overigens ook een opzegbrief voor Amoah bij. De beslissing om met hem door te gaan, is dan ook niet door mij genomen. Ook de andere maatregelen lagen er in maart al. Als de Gemeente bijvoorbeeld die 750.000 euro niet terugbetaalt, moet je natuurlijk gaan snijden. Daar moet je dus rekening mee houden.”

Toch kreeg NAC opnieuw te maken met een flinke tegenvaller. Er was plots een flinke belastingschuld en NAC begon de competitie op min één, omdat de CFK-gelden niet op tijd voldaan waren.

“Die schuld bij de belastingdienst was al langer bekend. Dat had te maken met het feit dat Heja zijn betalingen aan NAC niet voldeed, waardoor wij het geld niet konden doorstorten. Daar ben ik maanden mee bezig geweest. Het hele verhaal met Heja en de Belastingdienst was bij iedereen bekend. De schuld bij het CFK kwam voor mij als een volslagen verrassing.”

Dat is vreemd. De problemen bij het CFK zouden namelijk uit februari dateren.

“Ik heb tot 2 april van zowel het CFK als de financiële afdeling geen enkel signaal gehad dat daar een risico zou zitten. Helemaal niets.”

Wat is het toekomstperspectief van NAC? Staat er een gezond bedrijf?

“Het toekomstperspectief is uitstekend. Als de toeschouwersaantallen groeien en de sponsorfaciliteiten uitgebreid worden, moet NAC in staat zijn in het financiële linkerrijtje te komen. Als die latente overeenkomst van het Stadionkwartier dan ook nog valt, staat NAC er uitstekend voor. We hebben 13 miljoen euro aan lijken opgelost. Nu is het waarschijnlijk twee miljoen. Waar praten we over? Het is niet eenvoudig dat op te lossen, maar het staat in geen verhouding tot wat we in 2003/2004 aantroffen.”

Heb je terugkijkend niet het idee: ‘Had ik sommige dingen maar anders aangepakt’?

“Ik leer nu beter naar mijn lichaam te luisteren. Ik heb mijn lichaam jarenlang verwaarloosd. Dat is de grootste fout, die ik ooit gemaakt heb. Ik werkte 80 tot 100 uur in de week, maar mijn lichaam gaf consequent aan dat ik het rustiger aan moest doen. Ik heb me er inmiddels in verdiept en uiteindelijk ben ik ook wel blij dat me dit is overkomen. Ik krijg een tweede kans, terwijl andere mensen in soortgelijke gevallen een hartaanval krijgen en dood neervallen. Ik krijg een burn-out, dus iemand heeft mij een tweede kans gegund. Daar ben ik ontzettend blij mee. Die kans ga ik absoluut pakken.”

Bron:
B-Side Rats
Vorig bericht
Karelse: "Onderhand recht op een finale" 30 reacties
Volgend bericht
Ernie Brandts naar Rwanda 7 reacties
Terug naar overzicht
145 Reacties
1    
Broer van rioolrat

Mensen, ik schrijf zelf voor mijn beroep. Dit is een interview waar veel journalisten nog een puntje aan kunnen zuigen. Goed voorbereid, goede vragen, kennis van zaken. Chapeau. Dat je dan meteen de strontkar uit Zwitserland weer ziet langskomen, ach... lachwekkend eigenlijk.

Over Mommers denk ik nu wat milder, maar hij wast zijn handen wel een beetje té veel in onschuld. Er zitten me ook te veel 'toevalstreffers' in zijn verhaal. Toevalstreffers die dan een positief bedrijfsresultaat opleveren... Een financiële man als Mommers moet toch weten dat je daar geen bedrijf op kunt bouwen.

Maar Mommers is in elk geval geen man zoals Roelie Oltmans, die echt maar wat aanklooide én die wat mij betreft nog steeds niet welkom is bij NAC.

0    
Leur Noord

wat een lap tekst zeg kolere daar kijk ik vanavond wel een half uurtje na

0    
cocktail

WIJ WILLEN MOMMERS TERUG!!

0    
Max

Zit vast en zeker een kern van waarheid in de bericht. Maar naar mijn mening wordt veel versoepeld.

0    
NBFC

Theo is vrij oprecht naar mijn mening... Ik zal het 2 of 3 keer over moeten lezen waar het precies over gaat. Kan 1 ding zeggen. Veel beterschap Theo zonder jou zaten we nu in het rijtje van Willem II en Vitesse (voor de komst van Zjordania).

0    
Hoi

Met name interessant is de stelling dat het bestuur overal vanaf wist. Het eerste wat het bestuur namelijk heeft gedaan is de vermoorde onschuld spelen en de vingertjes naar Mommers wijzen. Vervolgens beweerde ze dat ze maatregelen intern bij zichzelf zouden nemen en stapten er 3 man op die toch al zouden opstappen.

0    
Hoi

Beweerde = beweerden

0    
Kees Aukesss

Theo krijgt van mij het voordeel van de twijfel...meer kan ik er niet van maken. Beterschap!

0    
Mnac

@Cocktail Spreek voor jezelf!

0    
Scarface

... en daarom behoor je een verhaal altijd van twee kanten te horen. Dit epistel werpt wel een hele andere kijk op de zaak. En eerlijk gezegd moet ik toegeven dat ik het bovenstaande verhaal van Mommers geloofwaardiger vindt dan de uitspattingen/beschuldigingen van het bestuur.

Maar de waarheid ligt, zoals altijd, ergens in het midden.

0    
[email protected]

Het lijkt me een plausibel verhaal. De risico's met als dit, dan dat en tegenvallers hier en daar vind ik toch een vorm van toevalsmanagement. Zo run je geen bedrijf. En dit stuk lezend vermoed ik sterk dat Mommers niet eens de hoofdschuldige is.... Integendeel zelfs !!!

0    
von F

Flink stuk tekst, moet er ook wat meer tijd voor nemen. Samenvatting wat mij betreft:
Valt allemaal reuze mee en het bestuur was van A tot Z op de hoogte. En niet onbelangrijk (puntenaftrek), de betalingsachterstand bij het CFK was TM niet bekend.

0    
Makej

Tsjaaa....zo zie je maar weer er zijn altijd 2 kanten van elk verhaal. Maarja nu kijk ik wel weer raar naar de mensen die zo negatief over deze man waren. Want als ik dan van dit verhaal af ga, en hij komt heel open en eerlijk over, dan heb ik zoiets, kom maar terug! en schijt aan die stoere verhalen dat hij ze tekengeld zou hebben gegeven/beloofd etc...

Ben benieuwd of hij aanblijft of vanaf 2011 weer aan de bak gaat :)

0    
scouting nederland

Jawel Theo, over de flop van Hop hoorde je wel degelijk kritische stemmen, je moest ze alleen wel willen horen !

Wie heeft nou die blunder begaan met het niet betalen van de het pensioenfonds ? Waarom horen we daar niks over, dat was de spreekwoordelijke druppel !!

0    
Willemf5

Wat een lamlul. Een beetje toegeven dat hij heeft gefaald en dan zeggen: 'waar hebben we het over'. Niet dat de mensen die nu nog in het bestuur zitten niets valt te verwijten, maar deze gozer is echt de hoofdschuldige van de problemen het afgelopen jaar. En dan nog lopen beweren dat hij niets wist van de cfk gelden, denk je nou echt dat het cfk/knvb hierover loopt te liegen? Wat een idioot!

0    
Mieshoop

Gisteren scheen de zon.... maar regende het ook eventjes.

0    
scouting nederland

Het beeld van Mommers dat zich nu opdringt kennen we al:

1. Het bestuur wist overal van - ergo, zij zijn mede schuldig. van Bavel, Lips, Gielen, van Haperen: bedankt mensen !

2. Theo is nergens schuldig aan, alles wat negatief was was een verrassing voor hem. Het peperdure strafpunt van de KNVB wijt hij aan Demoet en Koomans. Zelf wast hij zijn handen in onschuld. Is dit hoe het is gegaan ?

3. Hij was dan wel ziek, maar toch ook weer niet zo ziek om op vakantie te gaan of bij vriend Ploegsma op het terras te gaan zitten.

4. Niemand wil deze man ooit nog in de buurt van het stadion zien, maar hij heeft dus nog altijd geen ontslagbrief van NAC ontvangen ?! Geen advocaten in het geweer ? Gemiste kans om dit te vragen !!

0    
scouting nederland

Is dit interview buiten de communicatiemanager van NAC en buiten de NAC directie omgegaan ?

0    
vak g

het klinkt allemaal zo logisch... Té logisch. Wees een vent en zeg dat je fouten hebt gemaakt. Niet alleen mommers overigens, heel het bestuur. Dat ben ik wel met hem eens. Er word veel te makkelijk door anderen naar mommers gewezen. Dus er moet nog veel meer schoon schip worden gemaakt (al is mommers ook nog niet weg natuurlijk).

0    
Willemf5

Dit hele interview is weer een voorbeeld van het ontkennen van fouten en het om de feiten heendraaien. Is er al een dossier opgebouwd tegen deze man?

0    
sander h

Uhm als ik dit verhaal lees en mommers een beetje begrijp zit er iets fout tussen de financiele afdeling van nac en mommers zelf. Nu weet ik niet wie voor dhr Reijn daar verantwoordelijk was maar blijkbaar werdt er niet goed gecommuniceerd. En laat dat namelijk wel vaker het probleem zijn geweest. Maar wat ik me eigenlijk dan afvraag is het volgende.
In elk bedrijf is er een aangewezen vervanger als er een leidinggevende wegvalt door ziekte of dergelijke. Nu is dit niet geval geweest en het resultaat is dat er een paar machtszieke mensen binnen nac waren die de rol van mommers gelijk opeiste. Hoe was die rolverdeling geregeld? Volgende vraag: Wie is er schuldig aan het niet melden van de achterstandige betaling van het cfk aan de leiding? Mommers wist van niets. Wat is de rol van de gemeente en Heja in deze elende? Ik denk dat een paar mensen na dit interview zich maar eens moeten gaan afvragen of ze niet moeten opstappen in het belang van nac zelf.

0    
scouting nederland

BSR-WAARSCHUWING: Als je wilt blijven genieten van je eigen reacties laat je dit soort opmerkingen beter achterwege

0    
nachopper

@scouting

Je verlaagt jezelf maar weer eens tot diep onder de gordel, en dat terwijl je zelf nog nooit iets gepresteerd hebt...of wel dan!

0    
NWNK

twijfel erg aan de waarheid van dit verhaal. Tav zijn toekomet (manier van vertrekken bij NAC en de toekomst daarna) heeft TM niet veel keus dan het verhaal vertellen wat hierboven staat.

TM heeft er maanden de tijd voor gehad om dit voor te bereiden dus het is niet raar dat het een overtuigend verhaal is geworden.

Neemt niet weg dat ik het verhaal in twijfel trek.

Jammer dat niet goed doorgevraagd is tav van de verbouwing en trainingsvelden. Hoe kan het in beide gevallig toch zo zijn dat NAC voor de kosten moet opdraaien?

0    
eenaaceebreda

Toch komt het er bij mij echt niet in dat Mommers als een dictator gewerkt heeft, het bestuur moest hiervan geweten hebben. De waarheid zal ergens tussen het verhaal van Mommers en het bestuur inliggen. Ik hoef geen uitleg, maar ze moeten hun eigen conclusies maar trekken. Het gaat mij om NAC, niet om hun ego's

0    
since1912

Oke de Ban voor onze sukkel scouting nederland zit eraan te komen, wat een zeikerd. En het lijkt me het slimst voor nac6 of kees4 of nac6/kees4 om ook hun mond te houden want die hebben waarschijnlijk ook niets zinnigst te zeggen/spellen. hier is Dun Nakkenist het vast wel mee eens ;-)

Maar ik vind dat hij het toch wel een beetje makkelijk afschuift op zijn"ziekte". Natuurlijk heeft hij het zelf moeilijk gehad maar om dan te zeggen alles is open en bloot gecommuniceerd terwijl iedereen toch andere berichten meekreeg en waar BSR nog iets over een kommurniekaatsiemanuzjur vertelde... Maar laten we het allemaal niet zo zwaar opnemen en die man toch gewoon bedanken voor al het goeds wat hij heeft gedaan.

Zo, en nu een worstebroodje.

0    
Timo

Kan niet oordelen over een groot deel van het verhaal maar ben wel benieuwd naar die eenmalige plus van 1 tot 3 miljoen.

0    
die ne gast

Hmmm. Mommers gebruikt B-side Rats om te communiceren met de achterban en stemt dit blijkbaar niet af met NAC?
Het is nu écht duidelijk dat het niet meer goed komt tussen Mommers en NAC.
De eerste stap op weg naar een ontslagregeling?
De waarheid zal wel ergens in het midden liggen.

Het was net rustig rond NAC... Was blijkbaar de stilte voor de storm.
Ook lekker dat het op maandag is, dan kan De Snor de ellende bij NAC nog even lekker extra inwrijven...
Wordt zeker vervolgd...
NAC, hoge toppen, diepe dalen, nooit saai...

0    
scouting nederland

Doorgevraagd is er al helemaal niet. Maar dat mag je ook niet verwachten van types die deze man altijd de hand boven het hoofd hebben gehouden en mensen die kritiek op TM hadden tot op het bot beschimpten of tegenwerkten.

0    
since1912

@scouting nederland

zit je nou de hele dag op deze site om kutreacties te geven?!!?

En laten we kees4 en nac6 of kees4/nac6 ook maar niet vragen voor een reactie, of wel soms Dun Nakkenist?! ;-)

0    
since1912

hoi

0    
scouting nederland

Nog even over die 80 tot 100 uur/week: Theo heeft in zijn actieve tijd bij NAC geen vakantie overgeslagen dat mag-ie er ook best bijzeggen dan.

0    
[email protected]

Dank je Mieshoop voor jouw 'tussen-de-regels-door-goed-lezen boodschap. Er zal dus een flinke kern van waarheid zitten in de antwoorden van Theo, maar hij maakt zich er iets té "I know nothing, I'm from Barcelona" van af met enkele gevoelige kwesties binnen de kwestie. Tis goed dat Theo met zijn visie op de proppen komt, dat werpt toch een genuanceerder beeld op de gelopen gang van zaken. Wat ik uit Theo's antwoorden opmaak, is dat er in bestuurskringen bij NAC mensen rondlopen met bérgen boter op hun hoofd, maar de 'ik wist van niks' verklaringen zouden rechtstreeks duiden op een bijna misdadige rol door een (of meerderen) der andere verantwoordelijken. Ben benieuwd wie dit BSR-item doormailt naar de desk van Johan Derksen. Weet je wat? Voordat Deelen dit doet, met een berg verdachtmakingen aan het adres van Mommers, doe ik het zelf wel. Iedereen verdient een tweede kans. Ook Theo. Maar laat hem dit dan doen, met in achtname van volledige openheid van zaken. VI, kom er maar in.

0    
geelzucht

Mommers praat zijn straatje schoon door leugens of medeverantwoordelijk van de financiele malaise.
Een Bas v Bavel, Grauwsnor en de raad van toezicht heeft falikant gefaald, maar de meeste zitten nog op zijn plek.
Echt vreemd dat er daar niet geevalueerd is.

0    
Pinteman

@ Harry BD alias Scouting NL, alias, alias,.....

Beschimpen? Jij beschimpt en beledigt dagelijks anoniem op het internet, legt nooit verantwoording af, geeft noit bronnen weer, etc. En nu als een klein kind beginnen te huilen dat je geen antwoord krijgt??

Te zielig.

Scheer je weg. Hup, naar mama toe!

0    
Dun Nakkenist

@BSR-crew
Zeg jongens, is Scouting Nederland vandaag jarig of zo ?
Wat een heerlijk interview voor hem om zich suf te rukken en zijn haat tegen Mommers hier in het rond te spuiten.
Gewoon ziekelijk.

Over de reactie van TM kun je natuurlijk van alles zeggen.
Na zijn vertrek zei NAC "dit" en hij nu weer "dat". Hij kan natuurlijk niet even z'n straatje schoon vegen, maar de eerste die op staat en zich als schuldige presenteert moet nog geboren worden.
Waar gehakt wordt vallen spaanders en Theo gaat niet vrij-uit, maar om hem als hoofdschuldige aan te wijzen is misschien ook wat te veel.
Wat ie voor deze situatie aan rotzooi heeft opgeruimd is wel een feit natuurlijk !

0    
Joris

Zo, weer een straatje schoon geveegd.
Wel jammer dat hij helemaal nergens een fout toe heeft gegeven terwijl voor een aantal van zijn fouten de feiten hard op tafel liggen. Als hij die punten wel had toegegeven was het verhaal is zijn geheel een stuk geloofwaardiger geweest.

0    
B2theRuud

Wat ik me nu eigenlijk afvraag is waarom het bestuur een externe man aangenomen heeft om alles te reorganiseren. Volgens dit verhaal was het bestuur overal van op de hoogte. De gemaakte risico's waren uitvoerig besproken en bij een negatief effect (van het gemaakte risico) waren er ook al oplossingen gevonden en besproken.
Waarom steek je dan geld in iemand die orde op zaken komt stellen, terwijl volgens Mommers alles al geregeld was?
Ik ben er nog niet uit, maar ook ik denk dat de waarheid ergens in het midden zal liggen.

Mijns inziens gaat dit verhaal nog een lang staartje krijgen!

0    
scouting nederland

"Een winst die dus niet voortvloeit uit een gezonde huishouding, maar uit eenmalige meevallers. Een papieren winst zogezegd."

Als je zulke vragen stelt maak je het zelfs Tejo wel erg makkelijk.

Waarom niet op de man af gevraagd of hij denkt nog terug te kunnen keren bij NAC in de functie van directeur ? En waar hij dat op baseert.

0    
kenner

Tsja wat moet je hiervan zeggen? Heb het altijd bijzonder vreemd gevonden dat mommers alle schuld kreeg van het bestuur. Amateuristische communicatie naar de achterban blijft het wel vanuit NAC: stilzwijgen wordt verbroken via de BSR. Het moet echt niet gekker worden maar past precies bij de bestuurlijke janboel dat NAC momenteel is. Gelukkig pakken we punten de laatste weken maar ik vrees dat we er nog lang niet klaar mee zijn dit seizoen. Moedig van Mommers om alsnog zijn verhaal te doen hiero; de beste man heeft zich nooit kunnen verdedigen tegen allerlei belachelijke aantijgingen. Dankzij Theo is NAC redelijk gezond, laten we dat niet vergeten!!!!!

0    
Da Pope

@scouting nederland

Daar kregen we geen antwoord op buiten: "Ik mag me ook geen doelen stellen. Ik kan niet zeggen: ‘Over twee of drie maanden wil ik weer aan het werk zijn.’ Je moet gewoon wachten tot je weer fit bent."

Overigens snijdt je kritiek op het interview op sommige punten nog best hout ook. Ik ben dan ook geen journalist en datzelfde geldt voor Mafkees.

0    
de elep

het blijft zo een rare wereld, die voetbalwereld...
toch mag ik mommers wel... ik wens hem veel beterschap toe!

0    
scouting nederland

Volgens Van Bavel, FES en Ouwerkerk is NAC dood en doodziek. Ouwerkerk noemde het zelfs precair. Van Bavel wees zelfs "de algemeen directeur" aan als schuldige.

Hoe kan Mommers met 5 trainers in 5 jaar nou roepen dat ze een geweldig constant beleid hebben gevoerd. Ze moesten steeds weer hun eigen shit opruimen en daar hadden ze het druk mee. Theo had een carte blanche van de Ueberflapdrol van der Hoeven. En daar heeft hij misbruik van gemaakt is het beeld. Zelf zegt hij dat hij alles in overleg heeft gedaan en dat Hoppen zijn belofte niet is nagekomen.

Hoe kan deze man met dit soort uitspraken ooit terugkeren ? Of wil hij met dit interview eindelijk afscheid kunnen nemen. Valt het geven van een interview als dit eigenlijk onder "werken" of is het gemaakt knielend aan de rand van smans ziekbed ? Dat is juridisch nog van belang.

0    
Dun Nakkenist

@SN
Maak je niet zo druk man.
Straks heb je een burn-out.

0    
Hoi

@ scouting nederland— 20 september 2010 @ 15:53

HAHAHA, ik zat echt al helemaal op deze reactie van uitgerekend jou te wachten. Echt, wat ben je toch een in- en intriest zielig en doorzichtig mannetje. Heel veel commentaar en poeha, maar presteren: 0, niks, niente, nada, niets, njet, zip, behalve bij je bank. Daar zal je het best wel goed doen.

0    
VieRi

Het is een als, als, als verhaal. En hij heeft zelf niets verkeerd gedaan. Dan kan hij wel 100 uur in de week gewerkt hebben, maar dat kan nooit efficient zijn. Hij heeft er een zooitje van gemaakt. Hij was tenslotte eindverantwoordelijk. Neemt niet weg dat het bestuur ook moet opzouten. We wisten toch al langer met zijn alleen dat ook zij op de hoogte waren.

0    
Mafkees

@ scouting nederland

Lieve scouting, denk aan je hart. Anders zit jij straks ook thuis met een burn out.

Dan even op je vragen ingaan: Mommers zegt dat ze in 8 jaar tijd 13 mijoen euro hebben weg gewerkt, dat er sportief goede prestaties zijn behaald in de afgelopen jaren, dat er maandelijks financiële problemen waren, dat hij bij financiële precaire zaken altijd gesprekken voerde in het bijzijn van de financiële manager en de financiële man van het bestuur, dat hij bij technische zaken altijd de technische directeur en de technische man van het bestuur bij zich had en dat dus het bestuur op de hoogte moet zijn geweest van moigelijk aankomende ellende.

Hij zegt NERGENS dat hij een constant beleid heeft gevoerd, dat kon ook helemaal niet in de door hem geschetste situatie, maar wel dat er in die 6 jaar altijd overleg is geweest tussen bestuur en directie. Verder heeft Theo niets gezegd over terugkeren om redenen zoals Da Pope die een paar posts boven jouw laatste gezever heeft beschreven.

Ik heb 1 vraag en ik ga er van uit dat je die wel weer niet zal beantwoorden. Je hebt altijd en eeuwig commentaar op alles en iedereen. Er is nog nooit iets uit voortgekomen. Niet als gevolg van al je schrijfsels, maar al helemaal niet als een enkele vorm van werkelijke actie jouwerzijds. Wij zaten daar een interview te houden met een man die voor de professionele pers absoluut onbereikbaar was, is en blijft. Waar was jij, met al je wel heel erg belangrijke vragen die niet gesteld zijn of waar niet op doorgevraagd is?

0    
[email protected] Pope

je mag dan geen journalist zijn (ik ben het wel) en Mafkees wellicht ook niet, maar jullie verdienen complimenten. Waarom? Blijkbaar hebben jullie een klimaat kunnen scheppen, waarin Theo vertrouwen vond om zijn eerste verhaal te doen. Jullie hebben met dit eerste verhaal over en met Theo Mommers een opening gevonden en tot stand gebracht, waarop gegarandeerd een vervolg komt. Wat Deelen aan adviezen uitbrengt, is volkomen, maar dan ook volkomen onterecht. Als journalist moet je namelijk ook aanvoelen wanneer je moet stoppen met doorvragen, omdat de lijn waarop je balanceert vooralsnog te dun is. Wat nú telt is de eerste 'coming out' van een man, die te klakkeloos is neergezet als de enige schuldige aan het hele financiële donkere plaatje dat aan NAC hangt. Dat is jullie verdienste en daar mag je (met enige bescheidenheid) trots op zijn. Het is de andere sites en media namelijk nog niet gelukt. How's that for a change?

0    
scouting nederland

1. wat is gebeurd met de opbrengst van de transfer van Stam ?

2. wat vind jij van de opmerkingen van Ouwerkerk en van Bavel dat de situatie precair is en jij vernatwoordelijk bent voor de ontstane situatie ?

3. jij hebt er alles aan gedaan om Hoppen en Co die opdracht te gunnen, voel je je nu niet enorm belazerd dat ze niet over de brug komen met het geld of zit het zo niet in elkaar ?

4. op 2 april, toen jij nog wel kon praten, zei je dat je herstel een paar maanden ging duren. we zitten nu al dicht tegen de 6 maanden aan, dus dat is een flinke misrekening !? jij zei dat je al eerder bij vd Hoeven hebt aangegeven dat er iets niet goed zat, waarom hebben jullie dat samen gebagatteliseerd ? was het niet beter geweest om toen al te nokken ?

5. jij geeft Rolf Demoet de schuld van het grootste schandaal in de clubhistorie: puntenaftrek omdat de administratieve organisatie niet in orde is, daar was jij toch verantwoordelijk voor ?

0    
bredatothebone

Heb het verhaal gelezen, maar bewust doorgescrold naar beneden...
Respect voor TM!
Het zal je maar overkomen..voor hetzelfde geld hadden we de mens TM af kunnen schrijven in deze wereld...

En weet je...voor mijn gevoel kun je nóóit één persoon verandwoordelijk houden voor een beleid wat je voert...

Ik wens TM veel sterkte met zijn genezingproces, en doe het rustig aan!
Groet

0    
the don

- BSR WAARSCHUWING: Zie de eerste regels boven het interview -

0    
Mafkees

@ scouting nederland

Als je dan toch het stuk niet leest, waarom stel je dan wel vragen?

0    
tim

@sn

tja de beste stuurlui staan aan wal hee.
ben blij dat jij zo goed bent pannekoek

0    
Willemf5

Beetje raar dat veel mensen na zo'n jankverhaal gelijk weer pro-mommers zijn. Tuurlijk is hij niet in zijn eentje verantwoordelijk, maar hij is wel hoofdverantwoordelijk! In dit stukje probeert hij enkel zijn straatje schoon te vegen, niets meer en niets minder.

Theo, waarom deed je dat? Ja nou, ehhh, hullie waren er ook bij!

0    
Hoi

@ Willemf5

Volgens mij is het zo dat het bestuur gelijk riep "wij weten van niks, het is allemaal de schuld van Theo" en zegt Mommers nu: 'ze waren er wel bij en waren van alles van begin tot eind op de hoogte'.

0    
Da Pope

@Maximale

Ik zit hier bijna te blozen ;-)

0    
Arie NAC

Bravo voor het intervieuw !!

Voor wat betreft TM, wat een BS, zelfde verhaal als wat hij al jaren rond bazuint. Hij had het allemaal onder controle.....

0    
B

Ik vind dat mommers het de laatste jaren goed heeft gedaan. dat moet niet vergeten worden. het maakt mijns ins ziens niet uit of hij schuldig is. Waar rook is, is vuur. het is makkelijk om een iemand aan te wijzen, maar boven de algemeen directeur staat een bestuur. Afgelopen jaar zijn er door beiden inschattingsfouten gemaakt. Het wordt tijd dat dit door beiden wordt toegegeven.

0    
NACHouten

Hulde aan Mafkees!
Misschien wil SN zich een keer laten doorzagen door de BSR-redactie? Kan ook interessant leesvoer zijn

0    
tim

tot nu toe is nac niet falliet
het gaat bij veel bedrijven klote,
dus ja.

0    
Badeend

Ik geloof theo mommers niet. Maar goed, dat is mijn vooroordeel naar aanleiding van 6 jaar 'beleid' onder deze man.

Een klein stukje uit het verband rukken waar ik dan toch benieuwd naar ben:

"Na het aantrekken van Leonardo en Snoyl wilden we in de winterstop twee spelers verhuren. Dit is, ondanks diverse pogingen, niet gelukt. Hierdoor misten we 250.000 euro. Daarnaast mocht het ontbinden van twee arbeidscontracten op last van het bestuur niet doorgevoerd worden..."

1) Wie zijn die 2 laatstgenoemden?
2) Welke spelers zouden er voor gemiddeld 125.000 euro verhuurd kunnen worden 'na het aantrekken van Leonardo en Snoyl'? Zijn dit spelers geweest voor specifiek de posities van Leonardo en Snoyl? Geen 'grootverdieners' maar ook niet van de categorie Idabdelhay of Gudelj. Er is dus begroot om spelers te verhuren waarbij dit 250.000 euro op zou leveren, en NAC er daarbij kwalitatief niet op achteruit zou gaan. Ik zie het niet.

Mooi stukje 'straatschoonvegerij' wat mij betreft. De waarheid zal wel weer ergens in het midden liggen, maar wat mij betreft is theo mommers niet de juiste man voor NAC.

Anyway, de opbrengsten van Ronnie Stam, daar ben ik ook nog wel benieuwd naar. Misschien dat tm daar een keer openheid over kan geven, als hij toch zo goed bezig is.

0    
Snake

Van begin af aan was ik al op de hoogte dat door medische/prive zaken TM afhaakte en los stond van ons NAC.

0    
NACdeClub

Mommers beterschap! SN--> geef die kerel een ban voor zijn leven.

Het enige wat je Theo aan kan/mag rekenen is dat ze uitgaan van plaats 8 op de begroting. Dit terwijl je op 8-12 inzet.

Verder snap ik de keuze van met name Leo zeker wel. Daar wilde een "gezonde" club een zeer klein risico'tje mee lopen. Ze wisten dat de begroting in de toekomst flink zou gaan stijgen en calculeerde dit in. Hoop dat ze dit niet meer doen.. Maar met iedere speler loop je natuurlijk altijd een klein risico'tje..

0    
Lekker belangrijk

Lekker Belangrijk!!

Mommers heeft, met zijn team, NAC gered van een situatie waar veel andere clubs zich nu in bevinden.
Natuurlijk, 2 miljoen tekort is fors, maar komende van een achterstand van 13 miljoen kan je niets anders dan respect tonen voor iemand die onderdeel is geweest van onze club.

We kunnen die -1 nu wel ernorm opblazen, maar kennelijk was er bij TM op dat moment niet bekend welk risico hier in zat. Tja, en die -1, ik heb Schollen er weleens meer zien weggeven.

NAC heeft nu behoefte aan massale steun van het publiek en sponsors. Dan kan die laatste stap ook nog wel gemaakt worden. Het afzeiken van eigen clubmensen helpt daar niet echt bij.

Als we dan wel mensen moeten afzeiken.....Laten we dan beginnen bij Scouting Nederland.

0    
[email protected] Pope

Hoeft niet kul, tis eerlijk verdiend. Jij hebt op gevoel gehandeld en dat heb je goed gedaan. Had je bijvoorbeeld de vragen gesteld die Deelen Scouting Van Rumschoten aanbeveelt, dan was de deur dichtgeslagen en was de deur dicht gebleven. Met als gevolg dat er geen opening was gecreëerd. Die heb je nu wél bereikt. Als je namelijk dergelijke 'scouting-vragen' gesteld had (gesloten vragen, die alleen maar bedoeld zijn om te schaden)zou er nu geen opening bereikt zijn. Let wel, jullie hebben een absolute scoop. Taart, slingers, sigaren en een Juupke :-)

0    
Jon

Goed gedaan redactie! Eindelijk een weerwoord van Theo! Duidelijk blijkt dat het dus niet zwart - wit is. Niet alleen Theo heeft schuld aan de problemen net zo min als dat hij 13 miljoen in 6 jaar alleen heeft gesaneerd. Prima opmerking. Ik hoop dat hij snel weer terug komt, kunnen we de interim directeur bedanken en meteen weer zijn salaris als meevallertje inboeken.

0    
RNL

De uiteindelijke conclusie blijft: als TM gelijk heeft en het bestuur wist er van, dan zijn het amateurs.

Als TM ongelijk heeft en het bestuurd wist er helemaal niets van, dan zijn het amateurs.

0    
Dino Zoff

Puik werk, BSR. Na maanden van stilte iig een teken van leven van TM, waarbij hij ook nog de al wankele situatie van de bestuursleden, nog wankeler maakt. Het zou mooi zijn als het bestuur zijn verantwoordelijkheid pakt en opstapt, ipv continu wijzen met vingertjes en floreren in non-communicatie.

Enfin, TM treft natuurlijk ook gewoon blaam, delen van het interview spreken niet bepaald in zijn voordeel, als we de recente geschiedenis erbij halen. Vooral het stuk over "eenmalige baten" is mooi, want in het verleden werd er constant geroepen dat "we zo'n gezonde club zijn", maar de boekhouding werd niet openbaar gemaakt. Via deze site is er toen bij de KvK het jaarverslag opgevraagd, en daaruit bleek dat men inderdaad een (kleine) winst draaide, maar dat dit enkel uit de verkoop van spelers kwam. Dit was nooit gecommuniceerd, en de verantwoordelijken van NAC-communicatie draaiden zich een slag in de rondte om dat vervelende Zoffje zijn waffel te laten doen houden...

Enfin, blij te horen dat TM nog leeft, dat het weer beter met hem gaat en dat ook hij even een lijkenkast bij NAC opentrekt. Hopelijk snapt hij zelf ook wel dat zijn positie bij NAC over de houdbaarheidsdatum heen is, en houdt hij de eer aan zichzelf. Ik wens hem niets dan goeds in zijn nieuwe job elders!

0    
Joost v H

Dus het is allemaal de schuld van het bestuur dat de directie er een potje van heeft gemaakt? Dat Leo en Snoyl buiten medeweten van het bestuur zijn gehaald blijft schandelijk, zeker ook omdat het bestuur heeft aangegeven dat er geen geld meer was. Redenen als "buitenkansje" en "de technische staf vroeg erom" snijden geen hout. Dat is geen beleid. Onze vrienden uit dordt-noord hadden een aantal jaar geleden ook een fantastisch beleid met buitenkansjes en dergelijke. Kijk waar ze nu staan. In feite zeg je dan dat je alvast geld uitgeeft wat er niet is, maar wat wel terugverdiend zal worden. Daar merken we weinig van op dit moment en ik zie Leo ook nog niet voor veel geld verkocht worden.

Dat het bestuur schuld heeft is bekend. Dat TM schuld heeft wordt weggewuifd? Klopt gewoon niet. Het bestuur zal TM uiteraard van teveel de schuld geven, maar zoals het hier wordt verteld in het interview is veel te positief over TM. Maar ja, je kan bij een interview ook moeilijk verwachten dat TM gaat zeggen dat hij alles/veel fout heeft gedaan.

Ik geloof dat het ad-interim bestuur en directie tot 1 februari de tijd heeft om op orde op zaken te stellen. Dat er maatregelen zijn genomen om de bevoegdheden van de algemeen-directeur te beperken komen ook niet uit de lucht vallen. Hopen voor TM dat ie daar over 2 maanden mee om kan gaan.

Voor de rest beterschap Theo!

0    
Swiffer

Schokkende feiten, dit verhaal rammelt aan alle kanten. Ik ben het wel met het eerste eens TM is zeker niet de enige verantwoordelijk voor de huidige puinhopen.
Maar als je als alg. directeur niet op de hoogte bent van een schuld aan het pensioenfonds van bijna 1 mio EUR (op jaaromzet van 15 mio) en dat je bij een verbouwing ruim 1 mio budgetoverschreiding hebt op een project van 10 mio dan is dat gewoon schokkend.

De sportieve resultaten zijn de laatste jaren zeker goed geweest, maar we bestaan financieel enkel door een aantal goede transfers en de eenmalige baten uit het stadionkwartier de schuld gesaneerd. Moesten echt spelers als Cairo, Reuser, Pinas enz enz nu tegen een zeer goed salaris bij NAC komen spelen?

0    
Ritchey

Met alle respect voor Mommers, vind dat hij een flink interview heeft gehouden met veel feiten/gedetailleerde info, voor iemand die in augustus nog niet kon praten..

Zal best een kern van waarheid inzitten, maar dat stabiele beleid verhaal kan nooooit waar zijn

0    
svenac

jammer dat mommers in het interview gewoon niet eerlijk antwoorden geeft....
sommige dingen kloppen wel( Dat alles intern niet klopt ) maar mommers praat zichzelf veel dingen goed die niet kloppen.

0    
Junior076

Het verhaal geeft gelijk een heel ander beeld van Theo, dan zou je hem bijna bedanken.
Daarom zeg ik; beterschap!
er zal vast wel waarheid inzitten.

0    
dibio

THEO moet blijven!

compliment aan bsr dat ze dit interview hebben kunnen houden!
getuigt van journalistieke durf.

er zijn nl ook mensen die als " drukke" manager lafjes forums te zitten bestoken

ik ga binnenkort een mail sturen naar de Deutsche Bank/Swiss Bank
eens kijken of ze blij zijn met iemand die in de baas zijn tijd lafjes als een kind van 10 NAC forums zit te bestoken !

0    
Nicky

Voor iemand die zoveel energie in NAC heeft gestoken. Die zoveel met NAC heeft bereikt. Die NAC van de ondergang heeft gered terwijl hem dat bijna zelf het leven heeft gekost krijgt hij maar bar weing steun van de NAC supporters.

Maar als je zelf iedere dag roept het is half vijf ik ben pleite. Denk ik dat je hart voor een ondernemning, een doel of visie hebben en dat koste wat kost uitvoeren niet op waarde weet te schatten.

Dit is een tegenvaller die kan gebeuren. Als je niet iets van risico neemt komt er nooit meer geld binnen.

Tot slot: @BSR puik interview!

0    
Ritchey

Als je zoveel risico neemt dat je zomaar op 3,5 miljoen schuld kan uitkomen, dan moet je je eerst wel goed bedenken wat voor noodscenario`s er dan klaar staan. Licentie verliezen en puntenmindering vind ik daar niet echt bij horen. Dat is niet ondernemen, maar onverantwoorde risico`s nemen. De waarheid zal in het midden liggen. Theo als saneerder is een goeie. Theo als ondernemer is misschien niet zon groot succes als je vanuit dit interview zou denken..

0    
scouting nederland

Hoe vaker je het artikel overleest hoe genanter het eigenlijk wordt. Denken we nou echt dat Ouwerkerk en van Bavel op hun schreden gaan terugkeren en gaan roepen: Tejo jij had gelijk, er was geen probleem en er is geen probleem, jij bent onze Heiland, jij bent de redder, de man van 13 miljoen durven we jou nu wel te noemen.

Welterusten mensen, Mommers heeft hiermee definitief de bel voor de laatste ronde geluid. Als het interview waar is.

0    
Nijlpaard

Als dit interview enkel bedoeld is om Theo Mommers zijn kijk op de hele affaire NAC te laten geven heeft Theo dit slim aangepakt.Theo kan zijn mening geven en als dank hiervoor worden hem geen kritische vragen gesteld. De interviewer is ook heel blij want hij kan goede sier maken met een exclusief interview met Theo Mommers.
De lezer weet gewoon niet wat hiervan te denken en weet derhalve nog niets!

0    
Bertus-89

Goed intervieuw maakt een hoop duidelijk.
In mijn ogen verdiend TM een hele boel credits voor de miljoenen die zijn weggepoetst.
Daartegenover stond het verhaal betreffende Leonardo en Snoyl. Maar nu dit verhaal eindelijk eens nader is toegelicht vindt ik dat TM toch zeker nog een kans verdient!

In amerika zeggen ze dat je geen goed bedrijf kunt hebben zonder een keer een faillisement mee te maken. Wij zijn nu keihard op onze plaat gegaan en zullen hier zeker alleen maar sterker uit gaan komen!

HUP NAC !!

0    
Dun Nakkenist

Hoe vaker je "scouting nederland" hier tussen leest, hoe zieliger het inhoudelijk wordt.
Een grote vent, die zich als een ziekelijk jaloers kleutertje blijft storten op zijn commentaar op NAC-bestuurders.

Droog je tranen, dan krijg je een nu lolly, ventje.

0    
Braze

Je bent algemeen directeur of niet.Als je het bent draag je de volle verantwoordelijkheid voor al het beleid.
Je legt helder verantwoording af aan je raad van toezicht.Die zitten er om je kritisch te bevragen en het door jou gevoerde beleid goed of af te keuren en je zonodig de laan uit te sturen.
Theo hangt een verhaal op van een weinig kritisch groepje personen,waaronder hijzelf en zijn toezihthouders, die de boel gigantisch uit de klauw hebben laten lopen.Theo vindt dat het wel mee valt omdat het ooit erger is geweest!Zo lus ik er nog wel een!
Ne Theo,van harte beterschap maar zoek een andere job zonder verantwoordelijkheid.

0    
nm

Je moet je door dit artikel niet laten misleiden. Theo is niet ineens het zielige jongetje dat door de boze wereld wordt gepiepeld.

Ik wil 1 feit aandragen dat zijn verhaal al op losse schroeven zet:

Nieuwjaarstoespraak en selectie presentatie 2010. Tijdens deze twee evenementen wist hij te vertellen dat NAC uit de schulden was en NAC 1 van de meest gezonde clubs van Nederland was. Een grote leugen dus. In het artikel hierboven geeft hij aan dat op dat moment al te weten. Treurig!

Overigens vind ik dit interview een gemiste kans. Doorvragen op een aantal punten had best gemogen en had uiteindelijk meer boven water kunnen krijgen. Lijkt er bijna op dat Bsiderats uit is op een breuk binnen het huidige bestuur en management van NAC. Niet netjes

0    
Pinteman

"Als het interview waar is."....

Even los van het feit of dit taalkundig correct is meent enge meneer Deelen de schrijvers van dit stuk even neer te zetten als dermate onbetrouwbaar dat het interview zomaar eens verzonnen kan zijn. Dus het feit dat jij al jaren nachtmerries hebt over Mommers geeft jou rechtvaardiging om dit soort dingen te zeggen?

Alle normale mensen op deze site zijn erg blij met jullie inzet en slagvaardigheid om Mommers zijn verhaal te hebben verkregen en te hebben gepubliceerd, laat dat duidelijk zijn. Ongeacht of je het eens bent met de inhoud.

You're a sore loser man....

0    
Jep

''Eén van de grootste prestaties in de complete historie van de club is het landskampioenschap dat in 1921 werd behaald. NAC werd eerst heel eenvoudig kampioen van het Zuiden en mocht daarom deelnemen aan de landelijke kampioenscompetitie''

0    
Jon

Waar ik ook erg blij mee ben, is dat Scouting alias Deelen die dacht eindelijk af te zijn van Theo weer geconfronteerd wordt met de comeback kid! Jammer he Deelen, je was al bezig met onzin over nieuwe verantwoordelijken uit te storten en nu heb je je oude vijand ook weer terug!

Ik gun je dit zo man! Vijand van NAC!

0    
Baljuw

T.M: Ik kan niet zeggen: ‘Over twee of drie maanden wil ik weer aan het werk zijn.

Kunnen we hier uit opmaken dat T.M. er van uit gaat in zijn functie terug te kunnen komen?

Voor diegenen die het nog niet begrijpen; Er heeft zich bij NAC simpelweg een "staatsgreep"voorgedaan!
Een aantal medebestuurders wilden al langer van T.M. af.Die rook onraad en dook snel de ´ziektewet´in. De huidige coup plegers zijn in zekere zin onreglementair bij NAC aan de macht. T.M. zal absoluut niet foutloos zijn geweest. Ik heb hier destijds al aangegeven dat alles en iedereen binnen de top bij NAC van de precaire situatie op de hoogte was.Echter, T.M. had geen vrijbrief om alles eventjes zelf te beslissen. De ´heren´ wassen hun vieze handjes nu in onschuld!

0    
TheMode

Hulde aan de BSR-redactie voor deze scoop!

De antwoorden van Mommers stemmen niet helemaal tevreden, maar goed om eens zijn kant te horen.

0    
Mnac

Ongelofelijk! Bijna iedereen slikt de uitleg van Mommers als zoete koek. Alsof hij echt terug gaat komen. Ga toch weg man. Hij toont zich mijns inziens strijdbaar voor de niet te ontkomen juridische strijd die ONS NAC veel geld kosten.

0    
scouting nederland

Linkerrijtje, tien miljoen voor NAC etc blabla. In plaats daarvan trainer weg, TD weg, geld weg en gerotzooi en geruzie in directie en bestuur. Nogmaals bedankt !

0    
Nil

Knap werk BSR! Ik geloof Mommers. De huidige mensen waren wezen veel te snel met het vingertje naar Mommers! Theo: ik geloof je!

0    
Hoi

maar wacht even scoutje nederland, dan ben jij nu toch helemaal gelukkig? Opperoproerkraaier. Je gaat af man, als een gieter.

0    
Secret Agent 0076

Teveel gebaseerd op toevalsmanagement, dat blijkt duidelijk uit dit hele verhaal. En dat is jammer. Zijn advocaat zal hem wel ingefluisterd hebben op deze manier te reageren. Hij kan moeilijk zeggen dat het allemaal aan hem zelf lag. Jezelf indekken heet dat.

0    
Mnac

@Secret agent idd hij dekt zich volledig in voor een juridische strijd. Het ergste is dat vele hier blijkbaar echt denken dat hij terug komt??

0    
since1912

@ scouting nederland

1. Er zijn nu zo ongeveer zo'n 20.000 échte NAC-supporters die jou zo in het Rat Verlegh een mep willen verkopen!

2. Waarom weet jij alles zo goed maar stel je toch nog 3358.63 miljoen vragen over van alles en nog wat, krijgt daar antwoord op, en antwoordt vervolgens niet op onze vragen zoals die van Mafkees.

3.Als je een ziekte heb mag je het nu zeggen dan begrijpt iedereen je.(autistisch, mafkeesisme, dolleritus)

4.Is jou leven geslaagd? Misschien een beetje te persoonlijke vraag maar dat vraag ik me nou af met al die zielige posts van jou.

5.Always look on the bright side of life. Ooit van gehoord?? Jij ziet werkelijk nergens iets positiefs in.

STOKEN DOE JE OP DE SCOUTING MAAR HIER NIET!

En nu naar bed jij.

0    
hupnac

Tja mooi verhaal ben benieuwd naar de zet van NAC .. of willen ze niet roeren in de pot om zo nog meer ellende naar boven te krijgen? Nu mag reijn laten zien wat hij kan A op het gebied van communicatie en B op het gebied van financien om het verhaal te onderbouwen maar ik denk dat het C wordt oftewel niets zeggen en niet reageren ...

@da pope, mooi stukje maar heb je NAC om een reactie gevraagd?

0    
Da Pope

@hupnac

Ik heb Bas van Bavel proberen te bereiken, maar die nam zijn telefoon niet op.

0    
Hertog Jan

Ik geloof Theo ook, het kan toch nooit zo zijn dat alle fouten bij NAC door 1 man gemaakt zijn. Als dat zo zou zijn ,dan is het wel heel treurig gesteld met de 'professionele' voetbalorganisatie NAC.

NAC was op sterven na dood, en Theo is er mede verantwoordelijk voor dat de boel weer redelijk op de rails staat. Als dank wordt hij nu mogelijk geslachtoffert voor de eerste de beste tegenvaller.

0    
hupnac

@da pope
Tja dan wordt het lastig maarre we hebben toch een komunikasie manager / fincieel verslaggever uh financieel directeur?
Of was die ook niet bereikbaar?

0    
Da Pope

@hupnac

Die heb ik inderdaad niet gebeld :-) Ik neem echter aan dat Willem zelf actie onderneemt, wanneer hij dat nodig acht ;-)

0    
wieOwie

Ach weet niet of we de waarheid ooit te weten komen maar volgens mij zijn er best wel mensen die contact hebben met Tejo ... wie o wie horen bij wel kampje lijkt het wel.

Knap van Da Pope om Tejo te bereiken en het verhaal te doen maar.
@dapope komt er een 2e ronde?

0    
Zus

Er moeten nog aardig wat stormen overwaaien eerNAC een professioneel bedrijf is, nu weer met boer (van as) zoekt trainer.. De NAC soap gaat maar door..

0    
Da Pope

@wieOwie

Er zijn voorlopig geen plannen in die richting :-)

0    
wieOwie

@dapope oke thnx voor de info en het mooie interview is goed ontvangen heb ik gehoord

0    
Boys San

sorry maar laat die billenlikker maar lekker thuis
die gaat zodra hij zijn geld krijgt toch via de achterdeur naar buiten zoals de talenten Schalk enz

TM PEZZO DI MERDA!

0    
Helsie

Goed om eens een andere kijk op het verhaal te lezen. Bevestigt wat ik al dacht: ze wisten het allemaal, waren allemaal verantwoordelijk en dus moeten ze allemaal oprotten. Maar ik ga er vanuit dat het oprotten van alle betrokkenen slechts tijdelijk is uitgesteld om nog wat rust in de tent te houden...

0    
wieOwie

@helsie
ben bang dat het alleen nog maar erger word allemaal en in de pot zal verdwijnen ... ego en nog eens ego en vriendjes .. zag van eenenaam bij hoppen in de box. Is dat niet de man die ...

0    
Mnac

@wieOwie die man die na een duur recherche onderzoek ontslagen werd en via een rechtzaak gelijk kreeg en zo nog meer geld kostte! Dat alles onder de bezielende leiding van Tejo. Nog dank daarvoor.

0    
Tuur

Onvoorstelbaar dat de man die maanden afwezig was terwijl de boel instortte en niet bereikbaar was nu BSR kiest om zijn verhaal te doen. Zo iemand kun je niet meer serieus nemen. Even het publiek bespelen in plaats van je gewoon bij je werkgever melden... Niets ten nadele van BSR, goed gedaan deze scoop, maar zo achterbaks en onfatsoenlijk van TM.., of levert hij nu gratis zijn contract in?? Dit is een zeer doorzichtige poging om NAC te dwingen tot een ontslagvegoeding. Theo als je een vent bent dat stap je vrijwillig op en meldt je dat netjes bij de mensen dir jou betalen ipv de vermoorde onschuld te spelen naar het publiek.

0    
wieOwie

@mnac ken je feiten anders niets zeggen wat je niet weet ... gelijk was alleen in procedure niet in feiten dus nie lullen als je het niet weet

0    
Loets

Die financiële lijken die Theo heeft "terugverdiend". Zijn dat zijn zelf veroorzaakte lijken of echte pre-Mommers lijken?

Mommers heeft namelijk een indrukwekkend rijtje met inschattingsfoutjes, misrekeningen en beleidsmatige blunders op zijn conto staan. Van kortingsacties voor business seats, het gratis laten vertrekken van Pierre, het hoge trainersgemiddelde incl. afkoopsommen, vergunningsprobleempjes, verloren rechtzaken tot aan het CFK probleemje. Daarnaast zijn alle bezittingen van NAC verkwanseld.

Het enige waar ik Mommers kan geloven is dat bestuur heeft geweten wat er speelde en speelt. Waarom er niet eerder is ingegrepen en wat dat heeft tegengehouden is dan ook de grote vraag.

0    
nm

@Tuur

Helemaal mee eens. Hulde aan BSR maar in mijn ogen hebben ze zich laten gebruiken door TM die dmv dit interview de publieke opinie wil beinvloeden tbv een betere onvermijdelijke ontslagregeling.

0    
Mnac

@wieOwie Stoer man nie lullen blablabla... Als je een onderzoek laat uitvoeren door een duur recherchebureau en je verliest dan op de procedure dan is dat gewoon supertriest! En kost het gewoon twee keer veel geld.

0    
De voorzitter

Theo bedankt voor de vele goeie dingen die wel gelukt zijn en beterschap. Negatievelingen zullen er altijd blijven maar de positievo's zullen overwinnen.

0    
Travelersmountineer

Theo maakt zich er erg makkelijk van af en stelt het minder erg voor, maar hij geeft ook duidelijk aan dat vele anderen wisten hoe het zat en die mensen zijn nog steeds verantwoordelijk. tijd om de rest ook buiten te vegen. Cijfers jaarlijks open en bloot te presenteren aan de supporters.
onder de supporters en sponsors zitten genoeg financiële bollebozen die de begroting tegen het licht kunnen houden en hun bedenkingen kunnen uit.

0    
scouting nederland

Al in een vroeg stadium is aangegeven dat de toekomst van ons NAC onder TM niet in goede handen was. De rechtszaak tegen IFSP bracht de chaos al aan het licht. De vele affaires en geschoten bokken regen zich aaneen met als dieptepunt het knielen voor een bloteman en het kussen van billen onderwijl de duim opstekend. Dat was echt einde oefening.

0    
Dreeke.com

@WieOWie: Van Eenenaam in de box van Hoppen, so what?

0    
Dreeke.com

PS: goede woorden Tuur!

0    
Boys San

in het schavot met hem!
en voor straf voor zijn neus een psv shirt verbranden

0    
Snorkel

Na lezen van 1e reacties ben ik van mening dat gefrustreerd opruier Scouting nederland er maar eerder uitgegooid moet worden als mommers!

0    
nacfan

gefeliciteerd BSR! jullie inteview begint nu ook al op enkele voetbalsite's te staan zoals Voetbalzone en Soccernews.

0    
Benji

En ze komen met zn 10én naar breda VeeVeeVee! :)

0    
Hans

Heel goed dat BSR het platform is waarop Mommers zijn waarheid kwijt kan.
De vraag is nu wat er mee gebeurt. We kennen geen parlementaire enquete bij NAC maar het zou voor alle betrokkenen goed zijn om dit nou eens voor eens en altijd uit de wereld te helpen.

0    
cocktail

NACBELEID=WANBELEID

0    
flapp

Het meest opvallende, waar niemand het hier over heeft is de rol van Heja.

TM geeft duidelijk aan dat het grootste deel van de misgelopen inkomsten te wijten zijn aan Heja. Ook Deelen pist alleen over Theo heen. Terwijl.Mommers best wat risico's genomen zal hebben, maar zonder risico's en hele creatieve oplossingen kon je NAC sowieso niet uit de beerput trekken.

Wat ik al eerder dacht blijkt waar te zijn. Mommers heeft keihard gewerkt om NAC uit de stront te trekken, maar is verstrikt geraakt in een web van het logge gemeente-apparaat en de koopman Heja.

Het is dan ook heel erg discutabel dat onze AI directeur zijn ex werkgever aan afspraken moet gaan houden.

Zoals altijd wordt de geschiedenis geschreven door de overlevers. Dus Theo zal wel afgeschilderd worden als dader en Hoppen als weldoener...

Heel goed dat BSR de andere kant van de zaak belicht. Van NAC zelf zullen we de waarheid namelijk nooit horen.

0    
Dun Nakkenist

@cocktail
SCHREEUWLELIJK !

0    
Mirakel

Heel goed punt van flapp. Er zou openheid moeten komen van de hoofdrolspelers in deze tragiekomedie.

0    
flappy

Ik zou graag willen weten of het klopt dat een groot deel van de misgelopen inkomsten te wijten zijn aan Heja.

Over je straatje schoonvegen gesproken. Heja stuurt gewoon een ex medewerker met bezem en al naar NAC.

Ik snap dat NAC Heja niet teveel voor het hoofd kan stoten, omdat men erg afhankelijk is van hen. Maar los van allerlei cijfertjes kan toch iedereen zien dat de oude trainingsvelden nog steeds braak liggen en dat daar weinig verbouwd wordt...

0    
Rens

Mensen geloof toch niet in de praatjes van Mommers. Bij Fortunna en Vitesse hoeft hij zich niet meer te vertonen. En dat komt heus niet omdat hij daar alles naar behoren heeft gedaan en nooit heeft gelogen. Hij heeft aan belangenverstrengeling dat weet iedereen wel. Voorbeelden genoeg, o.a. de bavaria deal en de werkstraffen van de reclassering. Om nog maar te zwijgen over de aannemers. Natuurlijk is niet alles zijn schuld, maar hij is en blijft de verantwoordelijke dus kan je nooit de schuld in andermans schoenen schuiven. En een werkweek van 100 uur, kom op zeg Theo dat is niet waar! Of tel je de snoepreisjes naar spanja ook mee, waar je op kosten van NAC populait te doen om een rondje te geven

0    
johan

Het is goed dat Mommers nu een weerwoord kan geven. De tijd zak uitwijzen hoe de zaak werkelijk in elkaar steekt.
By the way kan iemand aub de pc van Hans Deelen afpakken? Wat een vreselijk onderkruipsel is dat. Om te kotsen!

0    
Hoi

Ja, Rens, en jij hebt dat rondje toen niet aangenomen, he?

0    
scouting nederland

Al twee keer eerder heeft een onafhankelijke rechter tegen Mommers gezegd: ho vriend, tot hier en niet verder. Toen bleek deze man ook allerlei valse geruchten verspreid en onregelmatigheden begaan te hebben. dat was natuurlijk het moment voor het bestuur geweest om afscheid te nemen van deze parodie op een manager. Een man die zichzelf presenteert als een Saint maar wel de clubcultuur verkrachtte en de boel uit de klauw liet lopen. En nu heeft hij nergens schuld aan.

0    
Hoi

Nou ja, hij is momenteel weg. En het eerste wat jij deed, scoutje nederland, is Ouwerkerk aanvallen. Wie is er hier nou een parodie?

0    
John

Ik snap ook echt niet dat mensen bovenstaande stukje van Mommers serieus nemen. Een werkweek van 100 uur, kom op zeg dat is misschien 1 of 2 keer voorgekomen en een andere week werkte hij er maar 30/40. Voor het salaris wat hij krijgt moet hij niet zeuren dat hij zogenaamd zoveel uren er voor heeft gewerkt. Hij is en blijft de eindverantwoordelijke, niet alles is aan hem te wijten natuurlijk, maar nogmaals hij is en blijft de eindverantwoordelijke. De belachelijke deal met bavaria ( net als bij Fortunna en Vitesse ) is echt niet beklonken omdat dit voor NAC de beste deal was, maar meer om er zelf van mee te profiteren. De werkzaamheden door de aannemers is ook duidelijk mee gerommeld. Een burn out is een mode verschijnsel van de laatste jaren net als het woord stress. Het is gewoon hoe je, je zelf opsteld en er mee omgaat. 4 maanden er voor thuis zitten en niet kunnen praten, nee daar geloof ik ook weer niet in. Van NAC uit zijn er ook geen pogingen gedaan om hem weer gedeeltelijk aan het werk te krijgen, ook dat zegt weer genoeg. Men heeft geen vertrouwen meer in Mommers.

1    
Broer van rioolrat

Mensen, ik schrijf zelf voor mijn beroep. Dit is een interview waar veel journalisten nog een puntje aan kunnen zuigen. Goed voorbereid, goede vragen, kennis van zaken. Chapeau. Dat je dan meteen de strontkar uit Zwitserland weer ziet langskomen, ach... lachwekkend eigenlijk.

Over Mommers denk ik nu wat milder, maar hij wast zijn handen wel een beetje té veel in onschuld. Er zitten me ook te veel 'toevalstreffers' in zijn verhaal. Toevalstreffers die dan een positief bedrijfsresultaat opleveren... Een financiële man als Mommers moet toch weten dat je daar geen bedrijf op kunt bouwen.

Maar Mommers is in elk geval geen man zoals Roelie Oltmans, die echt maar wat aanklooide én die wat mij betreft nog steeds niet welkom is bij NAC.

0    
Leur Noord

Vers Bloed want het beleid is net als bij veel clubs helemaal geen ene kloot. Dus nieuw bestuurtje????????

0    
Ikke2nl

Wat me opvalt is dat het stadionkwartier een verlies (kosten) oplevert van 1.250.000 terwijl het eventuel een winst van 1 tot 3 mio gaat bezorgen. Lees ik nu dat we er dus verlies op kunnen maken?

Ik dacht dat we hier 10mio ofzo voor zouden krijgen? Waar is al dat geld dan...

0    
scouting nederland

Het feit dat Mommers dit medium uitkiest om na 5 maanden radiostilte voor het eerst te praten toont al aan dat deze man niet helemaal spoort. Dit hoor je met je baas uit te spreken. De onderste steen moet boven komen. Uitspraken van mensen staan haaks op elkaar en er is dus stevig gelogen. Het adagium "Niemand liegt er in Breda" is besmeurd. Door hen die de cultuur zouden moeten voorleven. En dat is jammer.

0    
[email protected]

Nouououou Hansje, het zou inderdaad uitgepraat en uitgehandeld horen te worden tussen Mom en bestuur, ware het niet dat querelanten à la Deelen zorgen voor een onrustig beeld 'aan de buitenkant'. Mensen als jij bezoedelen de club. Jij praat continu over "ons NAC", maar al je verdachtmakingen, je karaktermoorden op mensen, het belachelijk maken van clubmensen, alles wat jij doet met een dédain dat volkomen aansluit bij je megalomane gedrag, dat je tot walging van 80% van de NAC-supporters tentoon spreidt, dat alles toont aan meneer Deelen, dat jij van "Ons NAC" jouw NAC wilt maken. Je aast op een van de dikke bestuurszetels. Mocht je dat lukken, dan is NAC echt naar de ratsmodee.

0    
Hoi

Het feit, scoutje nederland, dat jij je laat interviewen door BN/De Stem en je een aantal vragen handig wist te omzeilen, waarbij je bijna zou mogen stellen dat jij ook wel een beetje erg jokt, toont aan wat voor engerdje je bent. En dan ook nog eens een engerdje zonder ook maar 1 (!!!) oplossing. Alleen maar commentaar, geen oplossingen, geen enkele vorm van actie, behalve een interview in BN/De Stem. Zonder foto uiteraard. Men zou je eens kunnen herkennen en aanspreken.

Het feit dat jij, scoutje, direct nadat er een interim directeur was gekomen op die interim begon te hakken, toont aan wat een gefrustreerd mens je bent. Verzuurd gewoon. Dat lijkt me vreselijk om zo te moeten zijn, maar dat is een keuze.

Het feit, scoutje, dat jij, als redelijk hoge manager, hele godganse dagen op internet zit te surfen om je mening over het functioneren van anderen te ventileren neigt erg naar een spreekwoord met een balk en een splinter.

0    
NWNK

Dat Jan Hoppen verhaal is waar. HeJa moet nog steeds een behoorlijk bedrag overmaken. NAC zit hier in een moeilijke positie. Als NAC het hoog gaat spelen lopen ze het risico dat mijnheer Hoppen zich helemaal terugtrekt uit NAC.

HeJa zit net als alle andere bouwers in zwaar weer en ik verwacht dat ze simpelwweg de centen niet (over) hebben om aan NAC over te maken. Met onze belasting zaak nog boven ons hoofd ziet het er niet echt lekker uit

Ben beniuwd naar de reatie van NAC...

0    
BredaBeatrix

tm's hele onderbouwing van de financiële situatie bij NAC spreekt van amateurisme en verbaast mij ten zeerste. Ik denk dat hij een paar boeken tijdens zijn managementopleiding niet heeft gelezen (suggestie: finanacieel management). Als je van allerlei speculatieve inkomsten uitgaat, begrijp ik heel goed dat het zo hard mis kan gaan. Bovendien zet hij zaken op de begroting die er op dat moment gewoon niet thuishoren, o.a. eenmalige inkomsten uit het stadionkwartier, die blijkbaar helemaal niet zeker waren.
Het is hier al eerder gezegd, maar ook speculeren met spelerstransfers spreekt van 'goedkoop' beleid.

Feit is dat tm geen ondernemer of NAC-liefhebber is, maar een manager die te weinig gevoel en binding heeft met ons NAC. Helaas is dit op pijnlijke manier duidelijk geworden.

Ik denk dat NAC sterk staat als men een procedure tegen tm start wegens wanbeleid. Wellicht valt het bestuur dan ook door de mand, maar dat zei zo.

Quote:
“De financiële problemen bestaan eigenlijk uit drie onderdelen: een deel wordt veroorzaakt door tegenvallers in de normale bedrijfsvoering, een deel wordt veroorzaakt door de effecten van de eerder genoemde uitloop van de verbouwing van het stadion en een deel van de problemen ligt in de effecten van het project Stadionkwartier.”

Dat zijn nou net 3 onderdelen die door tm gemanaged moeten worden. Het op een juiste manier sturen van de bedrijfsvoering is taak nummer 1 voor onze theo.
Uitloop van verbouwing moet je meenemen als negatieve scenario en daar visionair en adequaat op reageren. Dit heeft theo blijkbaar verzaakt.
En het "project stadionkwartier"... hoe kan je dit meenemen als er nog niets concreet en getekend is!!!

Ik krijg steeds meer het idee dat theo een te grote broek heeft aangetrokken. Hij is niet in staat een professionele organisatie als NAC te leiden. Naar mijn mening zou een baan als floormanager bij mcdonalds of een callcenter beter zijn voor theo.

0    
Anoniempie

@NWNK heb ik ook gehoord dat hoppen nagenoeg failliet zou zijn!!!! En nog miljoenen moet betalen aan max schuld loopt giga op bij het eindigen van het seizoen. Ouwerkerk en Reijn worden betaald door hoppen om dit stil te houden en alles naar Mommers te schuiven Reijn is op zoek naar de vriendjes van Mommers intern bij NAC Een grote bende is het personeel is ontevreden iedereen spreekt erover toen Mommers er was liep t wel allemaal !

0    
scheppioni

Als ik dit zo lees dan is het hele euvel, wat bij veel bedrijven ook zo is, dat de communicatie ver te zoeken is en voor spelers en beleidpalers met zo'n inkomen is juist te schandalig voor woorden !

0    
samson

ik zou cees van riel zijn mening wel eens willen horen

0    
Chico-Lama

Je bent gewoon een NARE man, theo!!!!
Beetje populair lopen doen in Villa e.d.

Speel maar met je eigen geld ipv dat van ons NAC!!!!

0    
ouwe rot

theo kan beter bij hans klok gaan werken heeft die er weer een verdwijn truc bij.

Laad alle berichten na dit bericht in