Wij gaan niet opzij

Privacyverklaring B-Side Rats   

In deze privacyverklaring kun je lezen hoe B-Side Rats omgaat met jouw persoonsgegevens, die wij verwerken in het kader van het aanbieden van de website www.bsiderats.nl. We hechten veel waarde aan privacy en we zullen je persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg behandelen en beveiligen. 

 1. Wat is B-Side Rats?

B-Side Rats is een online community voor en door NAC-supporters. De website www.bsiderats.nl wordt beheerd en onderhouden door Stichting B-Side Rats. Stichting B-Side Rats is daarmee de verwerkingsverantwoordelijke voor verwerkingen van persoonsgegevens op of via de website www.bsiderats.nl. Stichting B-Side Rats is gevestigd in Breda, op het adres Robijnstraat 21 A. Het KvK-nummer van Stichting B-Side Rats is 68029187. 

 

 1. Op wie is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing wanneer je gebruik maakt van de website, als je een reactie op het platform plaatst of als je contact met ons opneemt. 

 

 1. Welke gegevens verzamelen en gebruiken we?

We verwerken de volgende persoonsgegevens: 

 • (Zelfgekozen) naam (verplicht) 
 • E-mailadres (verplicht) 
 • IP-adres 

B-Side Rats kan jouw persoonsgegevens verzamelen, wanneer je een reactie achterlaat of contact met ons opneemt.  

 

 1. Voor welke doeleinden worden jouw persoonsgegevens verwerkt?
 • (Zelfgekozen) naam: Om een bijdrage te leveren aan het platform of om contact met ons op te nemen via het contactformulier
 • E-mailadres:Om een bijdrage te leveren aan het platform of om contact met ons op te nemen via het contactformulier
 • IP-adres: voor het technisch goed functioneren van het platform

 

 1. Grondslag

We verwerken jouw persoonsgegevens op basis van jouw toestemming.  

 

 1. Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

Stichting B-Side Rats heeft toegang tot jouw persoonsgegevens. Als je jouw echte naam vermeldt bij het plaatsen van een reactie op www.bsiderats.nldan is deze informatie toegankelijk voor iedereen die www.bsiderats.nl raadpleegt.  

Bij de levering van onze diensten worden we ondersteund door een softwareleverancier en hostingpartij. Deze leveranciers hebben toegang tot gegevens nodig om hun diensten te kunnen leveren. We verplichten deze leveranciers om passende maatregelen te treffen met betrekking tot de beveiliging van jouw gegevens en te handelen volgens onze instructies. Wij zullen jouw persoonsgegevens niet verstrekken aan andere derden, tenzij je daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven of indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn. 

 

 1. Beveiliging en bewaartermijn

Stichting B-Side Rats draagt er zorg voor dat jouw persoonsgegevens adequaat worden beveiligd, zodat jouw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Wij bewaren je persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. Wanneer je ons, door het sturen van een e-mail naar [email protected] verzoekt jouw gegevens te verwijderen, worden jouw persoonsgegevens verwijderd en vernietigd. 

 

 1. Inzage, correctie, bezwaar en verwijdering endataportabiliteit

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren of te verwijderen, de verwerking van je persoonsgegevens te beperken of een deel van je persoonsgegevens door te geven aan andere organisaties. Je hebt ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als je toestemming hebt gegeven voor het verwerken van jouw persoonsgegevens, heb je het recht om deze toestemming weer in te trekken. We zullen aan dit verzoek voldoen, tenzij er een wettelijke verplichting op ons rust jouw persoonsgegevens te verwerken. 

Voor uitoefening van je rechten kun je contact met ons opnemen via [email protected]. Wij zullen in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen we de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. We kunnen je vragen om aanvullende informatie te verstrekken om jouw identiteit te controleren. 

 

 1. Wijzigingen

Stichting B-Side Rats kan deze privacyverklaring wijzigen. Wij raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 9 juli 2019. 

 

 1. Vragen, opmerkingen of klachten?

Wij nemen jouw privacy serieus. Heb je vragen, opmerkingen of klachten, aarzel dan niet om contact op te nemen op [email protected]. Je kunt ook een brief sturen: 

Stichting B-Side Rats 
Robijnstraat 21 A 
4817 JE Breda 

Wij hopen dat wij al je vragen over onze verwerking van jouw persoonsgegevens kunnen beantwoorden. Mocht dat niet zo zijn, dan heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.