Go to Top

Nieuwe structuur voor Clubraad NAC in 2016

Nieuwe structuur voor Clubraad NAC in 2016

Stichting Clubraad NAC gaat per medio maart 2016 verder in een vernieuwde structuur. De aanleiding hiervoor is een breed gedragen behoefte om de huidige structuur aan de eisen van deze tijd aan te passen. De nieuwe structuur is zo opgezet dat kwaliteit leidend wordt voor de samenstelling van het bestuur en alle aanwezige kennis onder de supporters beter wordt benut. Het doel van deze nieuwe structuur is om het draagvlak, de kwaliteit en het bereik van de Clubraad verder te vergroten. Om deze doelstelling te bereiken is een éénduidige missie, visie en strategie geformuleerd op basis waarvan de Clubraad een bijdrage gaat leveren aan de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen van NAC.

Het bestuur van de Clubraad bestaat in de nieuwe structuur uit zeven leden. De Supportersvereniging NAC, Stichting Breda Loco’s en Stichting Vak G leveren in de nieuwe samenstelling elk één bestuurslid. De andere vier zetels worden ingevuld door onafhankelijke supporters. Om de kwaliteit van het bestuur verder te vergroten is er een functieprofiel opgesteld. Een onafhankelijke commissie toetst alle kandidaatstellingen voor het bestuur en doet een voordracht voor de uiteindelijke samenstelling. Hiermee wordt het bestuur niet langer meer op basis van verkiezingen per tribune ingevuld. Het bestuur wordt in de nieuwe structuur geadviseerd door een klankbord waarin onder meer oud-bestuursleden en afgevaardigden van andere supportersgeledingen plaats zullen nemen om hun kennis en expertise ter beschikking te stellen.

In de nieuwe structuur zal het bestuur van de Clubraad gaan functioneren als strategisch gesprekspartner van NAC en alle stakeholders. De Clubraad concentreert zich daarbij op de algemene supporterszaken en vertegenwoordigt daarbij alle supporters en supportersgeledingen. Door het voorstellen en implementeren van concrete verbetervoorstellen zal NAC worden ondersteund in het realiseren van een gastvrij, veilig en authentiek avondje NAC in de breedste zin van het woord.

Een andere belangrijke wijzing is dat de Clubraad een supportersplatform wordt. Onder alle NAC supporters is veel kennis en expertise aanwezig waarmee de kwaliteit en de bijdrage van de Clubraad verder kan worden vergroot. In de nabije toekomst zal het bestuur gaan faciliteren en coördineren dat supporters op basis van hun interesse of specifieke kennis of expertise kunnen participeren in commissies of bij de uitwerking van een specifieke casus of project.

Op korte termijn wordt de sollicitatieprocedure opgesteld. Alle supporters kunnen op basis van het functieprofiel een gemotiveerde sollicitatie insturen. Tot het moment dat de benoemingscommissie de kandidaatstellingen heeft beoordeeld en een besluit heeft genomen over de nieuwe samenstelling, blijven de huidige leden van de Clubraad in functie om de continuïteit te waarborgen. Meer informatie over de nieuwe structuur is beschikbaar op www.clubraadnac.nl.

Bron: B-Side Rats, ClubRaad NAC

19 Reacties op "Nieuwe structuur voor Clubraad NAC in 2016"

 • Eddy W
  7 januari, 2016 - 14:54

  Even als persoonlijke aanvulling:
  Verkiezingen zijn ook niet alles, iedereen die zich aanmeldt heeft het beste voor met de club. Maar de beste moet op de plek zitten. In die logica zie ik een sollicitatieprocedure als een goede toevoeging.

  Maar hopelijk word er geen gebruik gemaakt van vriendjespolitiek. Zoals vermeld de beste moet op de plek komen en dit moet niet gedaan worden door een gunfactor.

  Daarnaast is het op dit moment niet duidelijk wie er in die benoemingscommissie komen. Als dit duidelijk is neemt dat misschien een stuk twijfel weg. En welke leden van welke stichting komen er in de CR, op basis van welke competenties komen die dan in de CR en moeten die ook solliciteren?

  Voel me net een Zwitserse zeiksnor als ik mijn reactie eens teruglees.

  0

  0
 • Da Pope
  7 januari, 2016 - 15:08

  Ik heb vroeger altijd met veel plezier in de CR gezeten en heb het altijd een waardevol orgaan gevonden. Denk dat de koerswijziging recht doet aan de veranderende omgeving rond de CR. Het systeem met vakvertegenwoordiging voelde wat geforceerd. Ik zie een grote toegevoegde waarde in ‘ad hoc-projectgroepen’, omdat er onder de NAC-supporters hartstikke veel expertise zit, maar je niet iedereen bereid zal vinden vast zitting in de CR te nemen.

  Zolang de stem van de supporter ook in de nieuwe structuur een stevig verankerde plek binnen de club houdt, denk ik dat we het als NAC veel beter doen dan heel veel andere clubs.

  0

  0
 • Clubraad NAC
  7 januari, 2016 - 15:24

  @ Eddy W: in de selectiecommissie nemen 2 HR professionals en 2 oud-bestuursleden plus een onafhankelijke plaats. Juist om vriendjespolitiek of de gunfactor uit te sluiten. De zetels van SV, Breda Loco’s en stichting vak G worden ingevuld op basis van een gemotiveerde voordracht aan de selectiecommissie en moeten ook aan het functieprofiel voldoen.

  0

  0
 • Eddy W
  7 januari, 2016 - 15:39

  @Clubraad
  Goed om te horen dat jullie dat tegen willen gaan en daardoor twee mensen bereid hebben gevonden die jullie daarmee willen helpen.
  Daarnaast is het goed om te horen dat er niet “zomaar” iemand neergezet kan worden.

  0

  0
 • oosterhout3
  7 januari, 2016 - 16:18

  het is goed dat de c.r. een nieuwe invulling krijgt.

  ik zit met 1 ding in mijn maag….

  hoe wil de c.r. het gesprek gaande houden als straks met een eventuele nieuwe eigenaar(en eventuele exit van het one tier board, en dus ook de stem van de cr in deze) als deze niet wil luisteren of praten met en/of naar de c.r.??

  0

  0
 • poolshark
  7 januari, 2016 - 16:20

  Op welke manier communiceert de clubraad eigenlijk met de achterban?

  Ik ben maar een doorsnee supporter die elke thuiswedstrijd op F5 zit en na de wedstrijd braaf naar huis gaat, en die op BSR flink mee zeurt. Dus ik heb geen idee hoe ik aan info moet komen over zaken waarmee de clubraad zich concreet bezig houdt.

  Maar nu ik dit topic zo lees wil ik eigenlijk wel vaker wat van de clubraad lezen en horen, weten wat ze aan input richting NAC hebben gestuurd en wat er aan zaken speelt. Misschien een idee om een maandelijkse agenda op BSR te plaatsen, hebben de gewone supporters een extra kanaal om hun input richting clubraad te geven of om vragen te stellen.

  0

  0
 • Captain Iglo
  7 januari, 2016 - 16:41

  Oude structuur was in de basis niets mis mee. Kapot gemaakt door incapabel geil DB. Mag toch aannemen dat we van dat duo af zijn?

  0

  0
 • Clubraad NAC
  7 januari, 2016 - 18:00

  @Poolshark, een van de doelstellingen in de nieuwe structuur is om meer zichtbaar te zijn voor de supporters. We zullen de interactie en communicatie aangaan via met name de sociale media kanalen om zo te laten zien wat we doen. En ook meer input vanuit de supporters te krijgen.

  0

  0
 • Rattartar
  7 januari, 2016 - 18:15

  @Clubraad NAC

  Fijn dat jullie dat eindelijk willen doen. Want ik ben het eigenlijk met Poolshark eens, je hoort bizar weinig van de Clubraad. Hoe meer democratie hoe beter lijkt me. Ik heb het gevoel dat jullie op de goede weg zijn!

  0

  0
 • scheppioni
  7 januari, 2016 - 19:31

  Dit hoort er ook bij om onze club NAC levend te houden, prima mede NaCCers !!

  0

  0
 • oosterhout3
  7 januari, 2016 - 20:53

  @clubraad-nac

  de teksten en alles komen me bekend voor:)

  gaan jullie overigens niet samenvoornac in de wielen rijden??

  volgens mij gaan die ook een supportersplatform starten en ook supporters inzetten voor nac, en volgens jullie gaan jullie het zelf doen!

  0

  0
 • die ne gast
  7 januari, 2016 - 22:17

  @Clubraad NAC
  Wat is jullie definitie van onafhankelijk?
  Het lijkt mij dat de ballotage-commissie verstand moet hebben van het reilen en zeilen van NAC en de clubcultuur van NAC, oftewel NAC-supporter moet zijn. Hoe kan je dan onafhankelijk zijn?
  De manier waarop nu gecommuniceerd wordt over de redenen van de verandering en de nieuwe wijze van benoemen, ruiken wat mij betreft erg naar vriendjespolitiek en vasthouden aan de ons-kent-ons cultuur. Wat nu bekend gemaakt is, belooft weinig transparantie.
  Tuurlijk krijg je met verkiezingen niet altijd de meest capabele mensen aan boord, maar zij vertegenwoordigen wel een achterban met een eigen geluid. Met een constructie zoals nu voorgesteld, had Geert Wilders nooit in de Tweede Kamer gezeten. En ja dat heeft voordelen, maar dat heeft ook zeker nadelen.

  Verder wil ik niet te veel zeiken, want voor iedereen die vrijwillig tijd en energie in NAC steekt heb ik respect.
  Zie het dus vooral als opbouwende kritiek om nog eens goed na te denken of zo’n ballotage-commissie echt nodig is.

  0

  0
 • Clubraad NAC
  8 januari, 2016 - 07:14

  @ oosterhout3: Wij rijden Samen voor NAC absoluut niet in de wielen, integendeel zelfs. De primaire functie van de Clubraad is alle supporters te vertegenwoordigen als gesprekspartner richting NAC en de andere stakeholders van NAC (burgemeester, NHG etc.). Samen voor NAC heeft een totaal andere functie. De enige overeenkomst die ik zie is dat beide gebruik maken van de kennis en kunde van supporters om een zo hoog mogelijke kwaliteit te realiseren.

  @die ne gast: Opbouwende kritiek is altijd welkom. Met “onafhankelijke commissie” bedoelen we onafhankelijk van het bestuur van de Clubraad, zodat die zelf niet belast wordt met zijn eigen personele invulling. Alle personen in deze commissie hebben meer dan gemiddelde kennis van het reilen en zeilen van NAC en de clubcultuur. De invulling bestaat namelijk onder meer uit oud-bestuursleden van de Clubraad en HR professionals. Deze commissie is juist ingesteld om vriendjespolitiek en vasthouden aan de ons-kent-ons cultuur voortaan uit te sluiten en alleen op kwaliteit te selecteren. We hebben hier kritisch over nagedacht en dit breed getoetst. Uiteindelijk bleek dit unaniem de oplossing met het meeste draagvlak.

  0

  0
 • C.caster
  8 januari, 2016 - 09:50

  Het in de armen nemen van Stichting Vak G is natuurlijk uiterst dubieus. De stichting heeft geen track record. Alle lof voor de initiatiefnemers en degene die zich daarbij aangesloten hebben, maar het kan natuurlijk nooit zijn dat ik vandaag een stichting op richt, in de statuten wegpen dat ik graag belangen behartig voor een bepaalde groep, en morgen aan tafel zit bij NAC en onder meer een stem heb ik de zetelinvulling bij St. Cultuur.

  Ik hoop het niet, maar stel als Stichting Vak G een one day fly blijkt te zijn met een andere uitleg van de doelstellingen dan dat ze nu voor ogen hebben. Dan moet de Clubraad daar wel mee dealen, of een berg kosten maken om de statuten te wijzigen. Sterker nog, het schept precedent voor anderen die via een kersverse stichting zeggenschap kunnen kopen voor vijf tientjes.

  Ik had zelf dan ook zeker niet geopteerd voor een directe zetel voor nieuwe stichtingen. Laat ze maar met de beste kandidaat komen, dan zitten ze op basis van kwaliteit om tafel, niet op basis van een inschrijving KVK. Of minimaal een aanloopperiode van drie jaar, waarin de stichting heeft bewezen de belangen van een grote groep te behartigen.

  Los daarvan juich ik elk initiatief toe, maar waak ik voor opportunisme

  0

  0
 • buurman
  8 januari, 2016 - 10:34

  Als ik naar het verleden kijk van de CR (vooral tijdperk mommers) dan kun je nog al een aantal negatieve punten noemen. De kern daarvan was dan men zich afvroeg ; vertegenwoordigd de CR nu de supporters in het directie overleg of vertegenwoordigd men de directie naar de supporters om hun beleid te ondersteunen?
  Daar kwam het eigenlijk op neer. Daarnaast liet de communicatie naar (kritische) supporters, zeker in de sociale/supportersmedia, veel te wensen over.
  Transparant kwam de CR in ieder geval niet altijd over en de meeste supporters waren onbekend met de CR. Het leefde , buiten een klein select groepje, totaal niet.
  Dus als je het zo bekijkt zijn er nogal wat verbeter punten te noemen.

  Neemt niet weg dat ik er wel van overtuigd ben dat CR leden hun werk voor de supporters met heel goede bedoelingen doen. En je kunt lering trekken uit het verleden. Dus ik sta er niet negatief tegenover.

  Een andere zaak is dat je moet afvragen wanneer hebben supporters echt invloed? In mijn ogen moet je dan als supporters een aandeel hebben (geen meerderheidsaandeel !) in de club. Dan pas ben je echt serieus te nemen. Ik denk dat het bij NAC mogelijk is gezien de geweldige binding en trouw die supporters met onze club hebben. (zie bv. een club als 1912)

  0

  0
 • buurman
  8 januari, 2016 - 10:35

  vertegenwoordigt !

  0

  0
 • Joris
  8 januari, 2016 - 11:07

  @C.caster: De stichting is misschien nieuw, maar ze vertegenwoordigen een lang bestaande, betrokken en trouwe groep. Stel dat de stichting het niet lang redt, dan is een vertegenwoordiging van die groep nog altijd belangrijk. Dan is daar wel een nieuwe invulling voor te verzinnen.

  Mooi dat er veranderingen komen; dat was al heel lang nodig. De CR leek een doel op zich te zijn geworden, en het had weinig meer met de oorspronkelijke doelstelling te maken. Hoe kleiner de groep, hoe sneller er kan worden gehandeld.

  0

  0
 • Joris
  8 januari, 2016 - 11:10

  @Buurman: Zijn we het nou een keer met elkaar eens??? Eng ;)

  0

  0
 • buurman
  8 januari, 2016 - 12:24

  Beste Joris,
  We zijn het inderdaad op dit punt eens. Waarom dat dit eng is begrijp ik niet zo goed, maar jij mag dat natuurlijk best vinden.

  0

  0