Wij gaan niet opzij

De Werkgroep Supportersparticipatie uitgelegd in twaalf vragen

Gisteren berichtten wij over de plannen van de Werkgroep Supportersparticipatie. Die plannen roepen logischerwijs vragen op en verdienen op een aantal punten een nadere uitleg. De groep heeft getracht aan de hand van een aantal vragen en de daarbij behorende antwoorden meer helderheid te verschaffen over wat het doel van de werkgroep is en hoe zij denken dat doel te bereiken. Als er meer vragen zijn, zullen wij die uiteraard voorleggen aan de groep. 
Waarom de werkgroep supportersparticipatie? Na een oproep op Bsiderats.nl is een groep van elf personen samengesteld, die wil nadenken over een betere toekomst voor NAC. De werkgroep herbergt mensen die actief zijn binnen een clubgeleding (als supporter of sponsor), maar ook personen die kennis en ervaring hebben rond het onderwerp supportersparticipatie. Belangrijk: De werkgroep werkt volledig onafhankelijk en is geen onderdeel van een supportersgeleding. Welke rol speelt B-side Rats? Initiatiefnemer B-side Rats en de achterliggende stichting vervullen geen rol binnen de werkgroep. Wel is er ruimte voor leden van supportersorganisaties om op persoonlijke titel deel te nemen aan de werkgroep. Wat is supportersparticipatie? Hiermee wordt participatie in (mede)eigenaarschap en de daaruit voortvloeiende (mede)besturing van NAC bedoeld. Het gaat hierbij niet om supportersgroepen of -vertegenwoordigers, maar om individuele supporters en sponsoren. In Duitsland, België, Engeland, Spanje en Oostenrijk zijn clubs te vinden die (deels) in handen zijn van supporters. Is supportersparticipatie bekend binnen NAC? NAC heeft al ervaring met supportersparticipatie. Door bijvoorbeeld de Clubraad en het Prioriteitsaandeel is er vooral invloed en advies vanuit supportersgeledingen. Dat gaat minder ver dan de (mede)zeggenschap van supporters die we in het plan beogen. Waarom kiest de werkgroep voor supportersparticipatie? Supporters vormen de identiteit van een club. Toch neemt bij veel voetbalclubs de zeggenschap van supporters af. Betaald voetbal is kapitaalintensief geworden en in veel gevallen tast dit de identiteit van clubs aan. Met afstand tot club en supporters als gevolg. Wij geloven dat we stabiliteit kunnen creëren door (een deel van) het eigendom van de club in handen van de supporters te brengen. Want iedereen is een passant (spelers, bestuurders, trainers), behalve de supporters. Hoe geven we dit vorm? Het plan van de werkgroep gaat uit van supportersparticipatie, zowel van personen als bedrijven, in een coöperatieve structuur omdat dit leidt tot een duurzame vorm van (mede)eigenaarschap en besturing. Deze coöperatieve vorm is eerder ook toegepast in Engeland (Portsmouth) en lijkt op de Duitse variant waarbij de supporters via een vereniging minimaal 51% eigenaar zijn van de club. Wij zetten dus niet in op de bekendste vorm van eigenaarschap: de vennootschappelijke structuur. Hierbij is het kapitaal dominant: hoe meer aandelen je verwerft, des te meer eigendom en zeggenschap je hebt. Dit is de huidige situatie binnen NAC. Waarom een coöperatie? Het belangrijkste kenmerk van een coöperatie is dat alle leden een gemeenschappelijk doel nastreven. En ze beseffen dat dit doel beter gezamenlijk bereikt kan worden dan individueel. Bij NAC zou het gemeenschappelijke doel de duurzame en stabiele besturing van de club zijn om zo uit te groeien tot een succesvolle club. Dat lukt alleen wanneer we het samen doen: vandaar de insteek voor een samenwerking. Daarnaast biedt de coöperatieve vorm stabiliteit. Korte -en lange termijn belangen zijn in balans en er zijn goede checks & balances zodat de tegenmachten zorgen voor een stabiele besturing. Is een coöperatie een soort crowdfunding? Bij crowdfunding lenen mensen geld, omdat ze sympathie hebben voor het initiatief, maar vaak ook omdat ze een rendement op het geïnvesteerde bedrag verwachten. Je bent dus investeerder. Een belangrijk verschil is dat je met de coöperatie mede-eigenaar van NAC wordt. Een rendement op het entreegeld ligt niet voor de hand: je doet mee om vanuit het mede-eigenaarschap ook medezeggenschap te hebben, maar vooral om NAC stabiel terug in handen van supporters te brengen. Hoe ziet dit eruit in de praktijk? De supporters worden eigenaar van (een deel van) de club. Dat houdt in dat de aandelen van de huidige aandeelhouders gekocht worden. Dat betekent dat er startkapitaal vergaard moet worden om de huidige aandeelhouders uit te kopen. Dat startkapitaal wordt vergaard door alle leden. Ieder lid legt een vooraf vastgesteld bedrag in. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen bijvoorbeeld individuen en bedrijven. Belangrijk is dit initiatief toegankelijk is voor veel mensen, maar ook dat er voldoende geld beschikbaar komt. De dagelijkse leiding van de coöperatie is in handen van het bestuur (de directie). Zij worden benoemd door de Raad van Commissarissen die op hun beurt weer benoemd worden door de algemene ledenvergadering. De commissarissen kunnen leden zijn, maar er kan ook gekozen worden om bijvoorbeeld een voetbalspecialist als commissaris te benoemen die geen lid van de coöperatie is. Op die manier kun je specialisme in huis halen en ook opportunisme voorkomen De algemene ledenvergadering is de ziel van de coöperatie en zorgt ervoor dat het doel van de coöperatie centraal blijft staan. Ze staan weliswaar verder af van de dagelijkse praktijk, maar kunnen ingrijpen als het nodig is. Ben ik ook verantwoordelijk als het onverhoopt financieel slecht gaat? Als we samen een coöperatie starten, zijn we als leden samen verantwoordelijk voor een gezonde financiële bedrijfsvoering. De startsituatie is gelukkig goed; NAC is financieel gezond (categorie 3). Mocht er toch een negatief resultaat ontstaan dat niet door de reserves gedekt kan worden, zal er extra geld nodig zijn. Dat kan van leden komen, maar er kan ook gekozen worden voor een lening. Wanneer het echt mis zou gaan (faillissement) is er bij de coöperatie de mogelijkheid om aansprakelijkheid voor een restschuld uit te sluiten (“uitgesloten aansprakelijkheid”). Waarom zou ik als supporter meedoen? NAC staat op een kruispunt. Verschillende partijen hebben interesse om NAC te kopen. Wij willen dat NAC in handen komt van de supporters én dat er gezond beleid gevoerd wordt. Maar dit kunnen we alleen voor elkaar krijgen wanneer we dit samen doen. Dit initiatief past bij NAC. Supporters hebben vaak kritiek op de gang van zaken binnen de club. Mede-eigenaar van NAC worden is een unieke kans om verantwoordelijkheid te nemen en bij te dragen aan een gezond en succesvol NAC. Ok, hoe kan ik meedoen? Het plan van de werkgroep is nu nog een concept. In de komende periode gaan we dit initiatief verder uitwerken. Uiteraard blijven we jullie informeren over de ontwikkelingen van dit plan.

Bron: B-Side Rats, Werkgroep Supportersparticipatie

Vorig bericht
Rosheuvel transfervrij naar Al Dhafra 144 reacties
Volgend bericht
Meer dan 5000 verlengde seizoenkaarten 57 reacties
Terug naar overzicht
88 Reacties
0    
Ritchey

Wat ook wel eens in zn algemeenheid gezegd mag worden: top hoe jullie overal een gedegen verslag van maken (of het nu de forumavond is of deze FAQ). Jullie zorgen voor de communicatie die binnen een coöperatie ook onontbeerlijk is. Hopelijk kunnen jullie o.a. deze rol ook in de toekomst verder (blijven) vervullen als kanaal tussen de supporters en naar de supporters toe.

0    
Breda

Prachtig. Op papier.

0    
Q

Ik ben gematigd positief. Ik geloof zeker dat er draagvlak is binnen de supporters- en sponsorgeledingen echter vraag ik me af of dit op lange termijn bijdraagt aan de continuïteit. Lijkt me lastig werkbaar en vergelijkbare succesvolle cases zijn er in Nederland niet.

Al met al niet te veel in bezwaren denken en tof dat het goed onderzocht wordt.

Persoonlijk denk ik dat we beter af zijn met een private Q500 eigenaar.

0    
vriendjespolitiek

Waarom ook geen jaarlijkse donatie van 50€ per supporter voor degenen die er behoefte aan hebben.
Zie het als een soort goede doelen donatie,buiten de seizoenskaart om.
Als je geluk hebt en er 10.000 man aan meedoen,heb je sowieso 500k extra per jaar waar je zelf over kan beslissen wat er mee gedaan kan worden.

0    
VieRi

Het luchtkasteel van Mommers was nog kleiner. Wij zijn geen Portsmouth. Aan een goed plan zal het misschien niet ontbreken, maar je moet simpelweg met een flinke zak centen over de brug komen.

Dat zie ik vanuit de supporters echt niet gebeuren. We hebben destijds keihard gewerkt om een paar ton binnen te halen voor Red NAC. Dat was de periode dat er openlijk werd gesproken over een faillissement. Crowdfunding stadion-project is zoals jullie zelf zeggen niet hetzelfde, en die aantal inschrijvers geven ook geen garantie of dat ze het uiteindelijk gaan doen. De potentie is veel te laag.

In plaats van de huidige aandeelhouders telkens op hun pik te trappen, zou ik eerst eens in de anonimiteit een plan voorbereiden, waarvan je ook weet dat de overname kans van slagen heeft + een duurzame oplossing betreft. Dat is ‘Hart voor NAC’ zeker nog niet.

Het gaat niet alleen om de overname. NAC heeft een sterk financieel fundament nodig om klappen op te kunnen vangen. Begrotingstekorten werden altijd door de bestaande aandeelhouders opgelost. Wie gaat dat straks doen als er nu al geld gesprokkeld moet worden?

Besteed je tijd zorgvuldig en klop in ieder geval bij de supporters aan. Die hebben bij menige collecte al moeite om een eurootje te geven. Met 1 procentje van de aandelen schiet je niks op.

Je moet op zoek gaan naar 1-2 investeerders. Niet meer dan dat, want dan krijg je dezelfde taferelen als nu. Je kent het gezegde wel over die meerdere kapiteins. Nieuwe constructies zoals coöperaties om geld in te zamelen is lood om oud ijzer. Bespaar jezelf de frustratie.

Sowieso wordt het wel een beetje lachwekkend met al die groepjes bij NAC: Supportersvereniging, Clubraad, Breda Loco’s, Front, Stichting Vak G, Samen voor NAC, Hart voor NAC, deze werkgroep en ga zo maar door. Iedereen heeft het beste voor met de club, alleen denkt ook het beste te zijn. Die houding zorgt ervoor dat wel helemaal nergens komen.

0    
Dromen zijn bedrog

1. Miljoenen ophalen is kansloos
2. Aandelen overnemen schiet NAC niks mee op (geld gaat niet naar NAC)
3. Emotie zorgt voor inconsistent beleid
4. Er is geen eenheid bij supporters
5. Je helpt NAC er niet mee
6. Je hebt geen financiële back up bij tegenvallers
7. 2 tm 6 zijn niet relevant door 1

0    
Braze

Kan zo,n supportersgroepen ook mede-eigenaar worden doordat zij in staat gesteld worden extra aandelen te kopen in NAC? Met een substantieel aandelenpakket ontstaat meer evenwicht tussen supporters en de grote drie en NAC krijgt een serieuze extra financiële impuls.

0    
Ohout

Red nac was compleet anders. Een totaal niet relevante vergelijking.

0    
Da Pope

Ik zou geen cent in het stadion steken, maar leg met alle liefde een bedrag van bijvoorbeeld 2500 euro op tafel om (een stukje van) mijn club te kopen. NAC is mijn allergrootste hobby (en mijn grootste ergernis, maar dat terzijde) en daar geef ik graag geld aan uit. Zeker als ik daarmee de toekomst van de club kan verzekeren en de club voor een stukje écht van mij wordt.

Het allerliefst zie ik een model, waarin het eigendomsdeel van supporters stapsgewijs groeit. Dan kan iedereen jaarlijks naar draagkracht een stukje bijdragen en voorkom je dat je mensen met een kleine portemonnee buitensluit.

Natuurlijk zitten er veel haken en ogen aan, maar het basisidee vind ik fantastisch. Er zitten in deze werkgroep ook echt mensen, die verstand van deze materie hebben. Zij zullen de potentiële problemen ook kennen. Ik heb goede hoop dat zij met een goed voorstel komen.

0    
VieRi

@Ohout, leg maar uit?

Bij beiden ging het om geld lappen. Nu met het verschil dat de supporters mede-eigenaar worden.

Alleen wat is het verschil? Je hebt nul persoonlijke zeggenschap in verhouding met de vele participanten en aandelenverhoudinf. Dus je wordt vertegenwoordigd middels een orgaan.

Dat is eigenlijk hetzelfde als nu. Ik ben ook niet blij met hoe het nu hij NAC gaat, maar de huidige aandeelhouders, en zelfs de falende RvC zijn NAC supporters die het beste met de club voor hebben. Wie zegt dat je medesupporter wel de juiste beslissingen maakt?

0    
Da Pope

@VieRi

Bij de ene actie gaf je geld weg om het onvermogen van anderen te corrigeren. Nu koop je een stukje van je grootste liefde. Gevoelsmatig is dat voor mij echt een wereld van verschil. Rationeel is het natuurlijk niet per se de beste investering, maar emotioneel kan ik nauwelijks betere bestemmingen voor mijn geld bedenken.

0    
Ohout

@vieri
Red nac was 0 zeggenschap en shit van andere opruimen. Ofwel meelappen.
Dit is meedoen!

0    
VieRi

@da pope, ik begrijp je idee en waardeer overigens ook het initiatief.

Alleen ik vrees dat het niet om onze emoties gaat. NAC is al in handen van zakenlui en gezien de hoogte van de investeringen krijg je dat niet meer omgedraaid. Ik zou de werkgroep een ander doel meegeven dan supportersparticipatie. Desondanks veel succes!

0    
VieRi

Ik heb nu overigens ook het gevoel dat het draait om de shit van anderen oplossen. En het is geen garantie dat het in de toekomst weer zo is. Zelfs niet als de supporters de macht hebben. We zijn tenslotte allemaal mensen.

0    
Diep Holland

Buitengewoon constructief.
En ook de enige relevante manier om het immer uber-vrijblijvende , oeverloze spuien van onvrede en volstrekt loze ' invloed ' , op te heffen.
Alleen daadwerkelijke mede-verantwoordelijkheid impliceert een waarlijke niet vrijblijvende betrokkenheid . Al het overige is niks anders dan het onderhouden van ' geloof ' ! En , ja , dat heeft immer een invloedloze kudde nodig. Kortom de bekende bodem voor uitbuiting .

Dezelfde kudde die ook niet kan aannemen dat enige echte visie Breda niet uit handen geeft aan de uitslag van verkiezingen , maar iedere bewoner mede verantwoordelijk maakt voor een Breda , dat enerzijds oase is ( kan zijn en blijven ) van een locatie tussen Randstad Noord ( dus Alkmaar t/ m Dordrecht ) en randstad zuid ( Antwerpen , Brussel , Lille , Parijs ) en dientengevolge als schakel-locatie , uitgroeit in de komende halve eeuw tot een metropool met haar oevers aan het Hollands Diep , waarbij het huidige Breda, , vergelijkbaar is met wat thans de positie is van GInneken. En jiuist wanneer je over het bewustzijn en de visie beschikt, kun je die
ONtwikkeling zich laten voltrekken met participatie van allen in een Inclusieve Economie, die niet parasitair als kanker woekert vanuit hoogt onderontwikkelde winst-ideeen , die nog slechts in het neo-liberale museum , tzt al hun vormen van uitbuiting en de wereldgeschiedenis ervan in vitrines uitgestald mogen liggen.
Vandaar , wanneer je enige visie in huis hebt , is vanuit die inzichten ook te doorschouwen wat zich aan het voetbal
voltrekt, en waarom de huidige initiatieven die thans adem krijgen en nemen, simpelweg het niieuwe bewustzijn impliceert van een inclusieve economie versus woeker.
Dat het Breda van 2088 dan ook een stad impliceert die ontstaat vanuit een nauw verstaan van alle mens en aarde voorwaarden, in nauwe betrokkenheid met een vervlochtenheid met een niet parasitair uitgebuite natuur , noch ook nog ergens uitgebuitte mensennatuur , als voorwaarde , zal de dan aanmerkelijk subtielere fijnstoffelijk verbonden mensen natuur tot omgang en samenwerking bewegen , zonder de soort van fijnstof als valse uitkomst van wereld-economien die thans , wereldwijd in transformatie zijn. Binnen dat bewustzijn zijn de zaken zoals deze zich aan het voetbal voltrekken ook leesbaar vanuit een nieuw licht.

Diep Holland

0    
Ernie

(Te) ambitieus plan.

0    
Da Pope

@VieRi

Ik snap je bezwaren. Ik weet ook echt niet of dit de beste oplossing is en wellicht is het allemaal veel te ambitieus, maar het voelt wel goed. Dit is de oplossing die het meeste recht doet aan mijn supporterschap en, vind ik, het best past bij de.volksclub die NAC is. Of het lukt, zal moeten blijken. Maar het is een heel sympathiek idee.

0    
Diep Holland

?
Waar is de verzonden en ontvangen reactie-tekst.?????

0    
Oldskool

Toen NAC nog gewoon van NAC was ging het ook vaak gierend mis. Mede door de emotie van het publiek, de talloze meningen en groepen (toen nog colonnes genoemd).

En dat zal altijd zo blijven. Enige verschil is dat het vangnet toen de gemeente was en nu 3 aandeelhouders. Zonder zo’n vangnet is NAC (en veel andere clubs) ten dode opgeschreven. Mis gaat het namelijk altijd wel een keer.

Richt je op een kleine, misschien haalbare, participatie.
1 a 2 ton. Om aan tafel te zitten. Probeer toestemming te krijgen om 1 kleine aandeelhouder uit te kopen. Desnoods via loting. Dan kun je in ieder geval een stem laten horen en nog belangrijker, echt weten wat er speelt. Dan neemt het begrip toe en kun je samen koers bepalen. Of je nou 1% of 49% hebt maakt niet uit. Je spreekt namens supporters en dat wordt echt wel serieus genomen.

0    
Da Pope

@Diep Holland

Die was in het spamfilter blijven hangen

0    
scheppioni

Prima verwoord Da Pope !
Op zich ziet het er allemaal goed uit, alleen ene maar-tje, ons NAC zou er goed aandoen om voetbaltechnisch als ad en td iemand als bv stan valkx bv bij vvv neer te zetten. Ton Lokhoff was hierin misschien perfect geweest, het is nog vroeg om te concluderen maar eisinga en vd abeele kunnen mij tot nu toe niet echt bekoren en ik woon toch echt niet in die schweiz maar gewoon in oost brabant !??

0    
van Flieger

De Clubraad is een ontzettend slechte ervaring, had van Flieg dat al een keer gemeld ?

0    
Jan

Wil je daadwerkelijk invloed uitoefenen dan zul je de drie zelfverklaarde heiligen moeten uitkopen. En dat gaat je met dit initiatief niet lukken. da Pope kan dan wel 2500 eurootjes uit zijn flappenkast trekken. Voor de gemiddelde NAC-supporter is dat een netto maandsalaris. En vermoedelijk is dat te hoog geschat.
Bij het lezen van het woord supportersparticipatie worden velen opslag verliefd. Ga a.u.b. met uw voeten in een teiltje koud water zitten en wanneer dat niet helpt ga liggen in een ijsbad.
Het idee is leuk en vertederend maar staat verre af van de huidige supportersrealiteit en mentaliteit waarbij polonaise, beeldscherm en tap belangrijker zijn dan het leed van NAC. “As ut maor gezellig is”.

0    
buurman

Da Pope verwoord het prima. Aandachtspunt : mag een coöperatie aandelen inkopen ? Leg dat bv. eens voor aan Frits von S. In de literatuur wordt bij supportersparticipatie nml. bijna altijd als rechtsvorm de vereniging geadviseerd. Verder een prachtig initiatief , niet vergelijkbaar met eerdere ook heel mooie initiatieven , dat het waard is om verder mee te gaan. Ik geloof erin. Kun je de krachten bundelen met de ‘Hart voor NAC’ groep dan ben je al een heel eind. Ander punt. Kan de werkgroep niet beter een eigen ander open communicatiekanaal opstarten. En deze site houdt de supporters neutraal op de hoogte van de vorderingen en resultaten. Dit voorkomt een hoop nutteloos (persoonlijk) gekrakeel denk ik.

0    
Dutchbird

Wij wonen in een provincie die groot is geworden door coöperaties. Met name in en om de agrarische sector. Die coöperaties zijn uitgegroeid tot de hedendaagse Rabobank, Interpolis, Campina en VION. Deze bedrijven zijn momenteel geen echte coöperaties meer maar in de eerste honderd jaar van hun bestaan waren het groeiende en bloeiende coöperaties die de macht van de grote bedrijven aan banden hebben gelegd.

We hoeven het wiel dus niet uit te vinden. Er is in Brabant heel veel kennis en ervaring beschikbaar waar ons mooie initiatief veel van kan leren zonder eerst de neus te hoeven stoten.

0    
Cees

Van Flieger,

Alles wat negatief is heb jij al 1000 maal aangegeven, dit vast ook, maar vergeef me dat alles kan in niet meer onthouden. Het positieve van jouw kant wel, dat is namelijk niets.

0    
van Flieger

Het is een waardeloos idee, omdat het niks van onze problemen oplost. Cooperaties (denk aan Rabobank, woningbouwcooperaties etc) zijn bureaucratische ondingen ergens zwevend tussen ambtenarij en semi-overheid.

Wat zijn onze ware problemen ?

1. We hebben geen geloofwaardig leiderschap.
2. We hebben geen voetbalkennis in de top.
3. We hebben te weinig geld.
4. We hebben Rotterdammers die de boel in gijzeling genomen hebben.
5. We betalen een belachelijk dure huur.
6. We hebben een matige en verdeelde jeugdopleiding

De aangedragen oplossing van deze anonieme (waarom ?) werkgroep lost geen van onze problemen op en kan daarom meteen in de prullenbak. Het is een slecht idee.

Pope- geld geven aan een cooperatie zodat het bestuur daarvan van Aalst en Co goudgerand kan uitkopen, zijn we de weg een beetje kwijt ? Op het door Hennekamp en van Bavel ondertekende huurcontract na is de waardebepaling van het aandeel het grootste schandaal van de afgelopen decennia.

Ons NAC verkeert dankzij de aandeelhouders in de grootste crisis sinds de oprichting en de oplossing is een cooperatie ? Jongens, denk na voordat je met die onzin komt. Of moeten anderen alles weer voorkauwen ?

Terug naar de drawing board heren. En bedenk welke problemen we moeten oplossen, niet welke we ook nog in huis moeten halen met een cooperatie!

0    
Bier en friet

Sowieso een goed plan en de juiste gekozen lijn, mijns inziens.

Maar is het wellicht mogelijk om met de jaarlijkse contributie voor lidmaatschap van de coöperatie steeds een gedeelte van de aandelen op te kopen? Mochten de huidige eigenaars bereid zijn om gefaseerd de aandelen af te staan, lijkt dit een goede aanvulling.

De coöperatie hoeft niet in één klap een hoog bedrag op tafel te leggen, waardoor het lidmaatschap haalbaar is voor meer supporters (niet in één klap een groot bedrag, maar elk jaar een contributie).

Een variant hierop is dat sponsoren/groep Nouwens/... nu helpen om de huidige aandeelhouders uit te kopen, met als voorwaarde dat zij hun aandelen steeds beschikbaar stellen voor de coöperatie (afhankelijk van de contributie die binnen is gekomen kan de coöperatie aandelen overnemen van deze groep. Die groep helpt dan zeker, maar meer als voor-financier. In principe hebben zij dan wel zeggenschap zolang de coöperatie geen meerderheid heeft. Als zij er mee instemmen natuurlijk, maar begreep dat zij ook als doel hadden om de club terug te geven aan de supporters (althans, dat begreep ik uit de recente publicaties).

0    
Los Pollos Hermanos

Laten we mensen die niet eens ervaring hebben een bedrijf te managen, laat staan BVO, lekker aandelen in laten kopen en dan meedingen over het wel- en wee van NAC Breda.

Gaat echt helemaal goedkomen dit.

Flikker een keer lekker van je roze wolk af en zie de realiteit nou eens onder ogen.

Een overname van NAC incl. een ervaren club en een kapitaalinjectie is wat we nodig hebben. Niet een stel supportertjes die met 5000 man lopen te kakelen over het belang van NAC, omdat zij ook een honderdtje of 5 hebben geïnvesteerd van hun vakantiegeld.

Kut idee. En bovendien niet haalbaar. Juist dit soort fratsen (wij noemen het liever tegendraads, maar het is gewoon achterlijk) heeft onze club naar de afgrond geleid. Je MOET mee in de huidige markt van voetbalbedrijven. Je MOET openstaan voor verandering en verdere commercialisering van de club. Doe je dat niet, gaat je kop eraf. Daar verandert een initiatief als dit helemaal niets aan.

Dit wordt helemaal niks. En dat is maar goed ook.

0    
Ojee

"Gaat je kop eraf".
Daar weet jij alles van, he kipje? Zo schrijf je in ieder geval veelvuldig.
Kom, ga bier brouwen met je 50 (!!!!!) fte. Of ga advocaat maken, past misschien beter bij je.

0    
Monkeyrocker

Mocht het plan verder uitgewerkt zijn,een idee om de club van 1912 als eerste aan te schrijven om te kijken of er draagvlak voor is . Dit zijn je +\- 1000 “ loyaalste supporters /sponsoren .

0    
Geelzwartwit

Ik vind het idee mooi, ambitieus en ook helder toegelicht maar nergens lees ik tot op heden waar het om gaat (in het huidige voetbal en specifiek bij NAC)

Hoe gaat een participatie werken voor onderstaande koude feiten die mijn inziens toch als uitgangspunt genomen moeten worden?

Bij overname/eerste jaar.
- uitkoop aandeelhouders 8 a 10 miljoen euro
- kosten tbv afkopen contractspelers en eventueel andere functies 0.5 miljoen
- direct investeren op kwaliteit binnen alle geledingen. jeugd, salarishuis, selectie, sponsor werving, relatiebeheer, merchandise, promotie, sales. 1 miljoen?
- selectie direct versterken met 4 a 5 spelers die het verschil maken tbv promotie of mocht het tzt zo zijn lijfsbehoud eredivisie 2 miljoen.

Totaal zou de participatie eventueel in de mix met - hart voor NAC - als start van ongeveer 12.5 miljoen kapitaal uitmoeten gaan?
En dan krijg je daarna nog hoe je goed door kan investeren en waar dan dus de volgende miljoenen vandaan moeten komen. Dan begint het spel pas..
Kneiter goede scouting, jong talent goede contracten kunnen bieden zodat ze niet voor ene appel en ei de deur uitlopen enz enz.

Een lang verhaal kort.
Vanuit welk benodigd kapitaal gaat de participatieopzet uit? De club naar de supporters is mooi maar het is belangrijker de club ene constructieve toekomst te kunnen bieden waarbij de begroting ieder jaar flink omhoog kan.

Cadzand 22 graden zonnig en een jupiler biertje.
-

0    
misterbean

En hoe combineert dit verhaal nu precies met het ander initiatief van "hart voor NAC"?
Ben ik wel heel nieuwsgierig naar.
Ik lees bij het stuk over Hart voor NAC "Het belangrijkste onderdeel hierin is de herinrichting van de aandelenstructuur, zodat de club zelf de touwtjes weer in handen krijgt." Wie is dan de club zelf vraag ik me af?

0    
Nonkel Frans

Deze werkgroep plus Hart voor NAC mogen/moeten m.i. zsm rond tafel om samen:

- Cooperatiewezen bestuderen.
@dutchbird aankloppen bij NCR in Houten daar zit de Cooperatie kennis.
- Op excursie naar o.a.Portmouth om ervaringen met supporterscooperaties en eigendom te bestuderen opdat wij niet dezelfde fouten hoeven te maken.
- Ondertussen in de bus een longlist maken van potentiele spelers trainers jeugdopleiders die straks aangesteld moeten worden en niet te vergeten de staf rond directie met heldere beoordelingscriteria voor huidige directie opdat de voortgang professioneel bewaakt kan worden.

Zoiets?
Doorpakken is nu aan de orde. Keutels intrekken kan niet meer.
Gaon!

0    
BredaCentrum

Allereerst zou ik net zoals eerder gezegd een kleine groep met investeerders benaderen. Dit omdat je anders (zoals eerder genoemd) een herhaling van zetten creëert.

Daarnaast ben ik bang dat er teveel vanuit de emotie wordt gesproken/gedacht. Hoe tof het ook klinkt om de supporters het eigenaarschap in handen te geven middels het terugkopen van de aandelen, ben ik bang dat dat weinig kans van slagen gaat hebben.
Is er bijvoorbeeld bekend wat het profiel van de gemiddelde NAC-supporter is? Wat deze qua inkomsten jaarlijks heeft etc? Ik ben er namelijk bang voor dat ‘de gemiddelde NAC-supporter’ geen geld heeft om een dergelijke investering te doen (lees: 2500eu van Da Pope). Dan hebben we het nog niet eens over de bereidwilligheid van de NAC-supporter om een dergelijk bedrag te betalen.

Vanzelfsprekend steun ik een dergelijk plan onmiddellijk en zou ik bijlappen waar mogelijk, maar ik ben bang dat een kleine groep investeerders meer kans van slagen hebben..

0    
buurman

Beste mister Bean. Goeie vraag. Maar daar ligt nu juist de kans. Ik ga me ‘schuldig’ maken aan beeldspraak. Er is spontaan een stroming ontstaan onder de NAC supporters. De werkgroep coöperatie ( of vereniging). De andere stroming , eveneens spontaan ontstaan, onder de sponsors. De NOAD-box ofwel ‘ Hart voor NAC. ‘ Zaak is nu deze twee stromen samen te brengen tot een krachtige rivier. Mijn voorstel is ; laten we nu eens rustig afwachten tot er zaken zijn geconcretiseerd. ( Om misverstanden te voorkomen , ik zit bij geen enkele groep , wil ik ook niet, ben geheel onafhankelijk. De redactie weet wel dat ik altijd wil trachten te helpen waar dat binnen mijn vermogen ligt. )

0    
Mieshoop

Vooropgesteld: zonder ideeën geen vernieuwing. Vandaar dat ik toejuich dat dit soort pistes onderzocht worden.

Echter, de groep is of te onervaren of te enthousiast. In ieder geval te naïef in planvorming en voorlopige uitrol. De plannen zijn veel te prematuur gepresenteerd en rammelen hier en daar op juridisch vlak. Dat erkennen ze zelf overigens ook. Ze zijn niet 100% waterdicht naar de aandeelhouders gegaan en hebben daardoor een stempel gekregen die het slagen van het plan ook in de toekomst tegenwerkt.

Ik denk dat het plan tekortschiet op een aantal fronten:
- Aanvliegroute. Zoals VieRi hierboven schrijft wordt het aan de aandeelhouders gepresenteerd alsof ze vervangen moeten worden. Dit soort financieel onafhankelijken zijn daar doorgaans averechts vatbaar voor. Niets zo gevaarlijk als de gesprekspartner onderschatten. Zoek altijd de samenwerking en streef naar win-win voor allebei.
- Kennis hoe de governance en zeggenschap nu is geregeld: zijn de statuten bestudeerd en is daarin ontdekt dat in tegenstelling tot alle buitenlandse voorbeelden in Breda de unieke situatie bestaat dat er zowel een zetel in de RvC voor supporters is en dat de supporters de houder van het prioriteitsaandeel zijn en daarmee veto hebben op de belangrijkste onderdelen? Dat dit wellicht niet optimaal werkt daar ben ik het mee eens, maar dat wil niet zeggen dat het slecht geregeld is. Integendeel, weinig clubs hebben deze zeggenschap bij de supporters gelegd.
- Backup-plan: zoals hierboven geschreven: sprokkelen is leuk, maar wie gaat een plotseling tekort van een tonnetje of acht ineens oplossen? Wat dat betreft ben ik verheugd dat die stadiondeal gaat afketsen, dan kunnen we nog bij de gemeente te biecht als de aandeelhouders het beu zijn. Maar vanuit supporters gaat dat niet komen.

En dan eigenlijk de allerbelangrijkste: governance en scheiding der rollen. Zoals Eisenga dinsdag bij herhaling aangaf: een aandeelhouder moet aandelen houden, een RvC moet controleren en een directie moet uitvoeren. In mijn stellige mening moet een supporter vooral supporteren en vooral geen directe invloed op het beleid uit willen oefenen. De supporter moet de waakhond zijn, mee het DNA bewaken, zorgen dat de directie geen stomme dingen doet en als het nodig is de hele flikkerse zooi met pek en veren wegjagen.

Een supporter moet vooral niet op het pluche gaan zitten of op basis van emotie of populariteit beslissingen willen nemen. Zeker niet vanuit een gefaseerde overname. Ik zie dit plan dan ook alleen slagen als NAC terug een vereniging wordt met 100% eigendom bij de leden. Dat gaat, helaas, niet gebeuren.

Als ik de werkgroep een tip mag geven: verleg het vizier. Zoals aangegeven hebben we al een unieke situatie, kennelijk is die niet gekend. Ga kijken hoe je het nieuwe lid in de RvC kunt voeden, hoe je die lijntjes korter kunt maken zodat supporters via hem/haar zich gehoord voelen. Ga niet de strijd aan met de aandeelhouders voordat je 12 miljoen bij elkaar hebt en overschat vooral je eigen kunnen niet. Richt je op het optimaliseren van de huidige situatie. Zorg dat de Clubraad een sterke afgevaardigde in de RvC zet en zorg dat deze constant gevoed wordt. Zet daar een platform voor op en verzamel de troepen. Succes

0    
Nonkel Frans

Voor die enkeling: NAC is geen stadsclub. NAC kent een fysiek centrum en statutaire zetel in Breda maar spelers en aanhang en personeel (dun Bras!) komen tot uit de wijde omtrek. De halve boeren Baronie tot aan Gilze en terug via het Markiezaat tot voorbij Goes steunt de club en voelt zich NACcer.
En dan hebben we het nog niet over noord en zuid - van Moerdijk tot Turnhout staan ze op de tribune. NAC: een regionaal begrip en fenomeen. Dagutwitenievergit.

0    
Jan

@Nonkel Frans en andere pro’s
Lees het verslag op de website van de Rat. Zij geven aan dat tijdens de algemene vergadering aandeelhouders van afgelopen maandag zowel de plannen van de groep hart voor NAC als de Coöperatie Groep zijn besproken. Kort samengevat. Men keek ernaar, fronste de wenkbrauwen, murmelde enkele woorden en gaf het terug met daarbij de boodschap ga het maar verder uitwerken. M.a.w. een njet werd uitgesproken. En waar draait het om, je zult het al raden, geld om de zelfverklaarde Trinity en haar apostelen genereus uit te kopen.
Stoppen met deze flauwekul. Kom a.u.b. met z’n allen van de roze wolk af en zet eens een fatsoenlijke bril op. Een vraagje: “Wie wil er, als lid van de coöperatie, bijstorten wanneer de financiën onder druk staan”.
Redactie BSR ga je energie steken in onderzoeksjournalistiek. Start een crowdfundactie om dit te financieren. Reken maar dat sommige lieden spontaan gaan zweten en aan de oxazepam moeten om enige nachtrust te krijgen.

0    
Optimist

Wat we sowieso nodig hebben is een dynamische- en flexibele organisatie.
Hoe minder mensen iets te vertellen hebben hoe beter, ander gaat alles op zijn elf en dertigst.
Net als nu al het geval is, maar dan nog erger.

Een duidelijke strategische visie zou die noodzakelijke dynamiek bevorderen, maar allerlei korte termijn belangen staan die in de weg.

Een sleutelfactor is structureel gebrek aan geld, dweilen met de kraan open helpt niet.

0    
Diep Holland

Die 3 ogenschijnlijk machtigen dien je tegenover de macht te plaatsen van 19.000 supporters.

Wat die macht is van die 19.000?

WHHAAADENK ?

( In uw taal, omwille het verstaan! )

De macht van 19.000 supporters is hun aanwezigheid op de tribunes , dan wel de afwezigheid !!!
Soortgelijk als met kijkcijfers!

Op die manier , wanneer je die hondentrouw weet te sturen , dus de voldoening dan wel onvrede weet te vertalen in getallen , met als expressiemiddel , voile of lege tribunes.
Dan is de vraag , waar de macht zit ?

0    
Ojee

Lees het verslag op De Rat. Ja, die waren erbij, denk je ook niet? Zure kutsite geworden. Dat is alles wat die bereikt hebben.

0    
Oldskool

Mieshoop heeft volkomen gelijk. Probleem bij NAC is dat iedereen op ieders stoel wil gaan zitten.

0    
Nacman

Mooi plan met de juiste mensen tot realisatie dringen

0    
DunErwt

@jan

Amen!!
Zolang de 3 sucketeers er zitten veranderd er helemaal niks.

0    
DunErwt

@nonkel frans

NAC is Breda en Breda is NAC
Net zoals ajakkes Amsterdam is en Feyenooit Rotterdam.
Jammer joh!

0    
Nonkel Frans

Zeker @dunerwt is Nac Breda Breda.
En wat houdt Breda in?
Stad Breda?
Gemeente Breda?
Baronie van Breda?
Tel alles en iedereen op en we zijn met zijn allen groter en grootser dan enkel maar een stad.

Ik heb nog nooit van een Hertogdom Rotterdam of Markiezaat Mokum gehoord, gij wel?

0    
Nonkel Frans

Toch positief @jan dat de gemoederen en acties rond toekomst inclusief eigendom en invloed de fans bezighouden.
"Onderzoekt alles, wees kritisch en behoud het goede"
Dat hadden ze wellicht nog wat langer in stilte kunnen doen dat onderzoek maar a la -nu halen ze iig genoeg nuttige en kritische feedback op om mee verder te gaan.

0    
buurman

Bij het verdiepende stuk van Mieshoop wel enkele vragen. (Prima dat er een discussie op gang komt.)
Ik lees:
" In mijn stellige mening moet een supporter vooral supporteren en vooral geen directe invloed op het beleid uit willen oefenen. De supporter moet de waakhond zijn, mee het DNA bewaken, zorgen dat de directie geen stomme dingen doet en als het nodig is de hele flikkerse zooi met pek en veren wegjagen."

Dan wil je dus wel heel direct invloed uitoefenen op het beleid. De vraag is echter wat is daarvoor de beste manier?
Mieshoop pleit voor het democratisch model via de CR. (Vroeger gingen we ouderwets de barricade op, maar die tijd lijkt voorbij.) Echter dat democratisch CR model blijkt , al zo'n tien jaar, helaas(!) niet of onvoldoende te werken. Daarom ontstaan ook een andere stromingen m.i.

Ik lees:
"En dan eigenlijk de allerbelangrijkste: governance en scheiding der rollen. Zoals Eisenga dinsdag bij herhaling aangaf: een aandeelhouder moet aandelen houden, een RvC moet controleren en een directie moet uitvoeren."

Dat klopt als een bus. Echter onze aandeelhouders houden nieuwe aandelen tegen, we hebben een RvC die faalt in het toezicht houden en we hadden een directie waarvan vooral de TD ernstig heeft gefaald. Daarom zitten we zwaar in de shit en is de vraag gerezen; hoe lossen we dit in hemelsnaam op ........?

De vraag van Mieshoop voor voeding geven aan de supportersvertegenwoordiging is een zeer terechte vraag. Echter moet je je , denk ik, eerst afvragen waarom die voeding er niet is ? Waarom functioneert het niet ?

Verder hou ik enthousiasme op .............enthousiasme en niet op naïviteit. Er is nergens gezegd dat de werkgroep al een compleet uitgewerkt plan heeft. De vraag van de aandeelhouders vind ik logisch, "werk het verder uit....."

Mijn opinie ; geef de werkgroep coöperatie (of vereniging) en de groepering 'Hart voor NAC' de kans zaken nader uit te werken. Als deze stromingen elkaar weten te vinden dan kan er best een krachtig geheel ontstaan. Laten we dat allemaal hopen ! Veranderingsprocessen gaan nooit van de ene op de andere dag en enthousiasme is er onmiskenbaar voor nodig.

Mieshoop stelt zaken aan de orde waarover ernstig nagedacht moet worden en een antwoord op dient te komen. Advies; meenemen werkgroep !

0    
DunErwt

@nonkel frans

De stad Breda ouwe maar da wilde gij nie echt snappen ist wel.
Eigenlijk zou dat ook bij de cultuurbewaking motten liggen.
Wat als fc vlissingen het goed had gedaan en nu in de eredivisie had gevoetbald, denkt da die gasten uit sealand ook zon geelzwarte bril als dadde gij da heb.
Dacht het niet hee
NAC is gewoon Breda kullekke ofdeda nou leuk vind ofnie.
Wil natuurlijk niet zeggen dat mensen buiten de gemeente Breda niet welkom zijn bij NAC.
En ja Ben geboren en getogen Bredanaar en ga al 39 naar NAC en in die 39 jaar is NAC altijd Breda gewist.
Succes met je plattelandscampagne.......

0    
Oosterhout 3

Wat nonkel Frans bedoelt is dat vanaf pakweg Gilze rijen tot pakweg ergens in Zeeland, van zeg Werkendam tot diep in belgie.... Er allemaal mensen wonen die voor nac zijn...

Dus ben het er wel mee eens dat nac niet alleen Breda is!

Hele bussen vanuit de omgeving, richting nac geven dat aan!

Ik kom zelf uit Oosterhout maar ik ga wel vanaf mijn 6e naar nac!

0    
De Chef

Ik ben wel verbaasd over hoe slecht er gelezen wordt, maar er wel direct een mening geventileerd wordt.

De twee partijen gaan met elkaar praten, het plan is nu nog "flexibel" en dus in diverse richtingen buigbaar, er wordt nergens gerept over een directe of 100% overname, etc. etc. Staat gewoon te lezen.

Er is nu door twee actieve partijen aangegeven hoe zij het op dit moment zien. Daar lijken mij best wst raakvlakken te zitten trouwens. En dan gaan nu inactieve mensen zonder dat er een volledig vadtgelegd plan is en zonder te weten wat er achter de schermen gebeurt deze twee partijen en hun ideeën alvast de grond in rammen? En hier en daar zelfs eigen positietjes alvast in bescherming nemen?
Dat laatste is voor mij alleen al reden om z.s.m. over te willen stappen op een coöperatie.

#doesnormaal

0    
F8Hipster

@jan 17:13 jammer alleen dat de Rat niet goed ingelicht is. De reactie vanuit NAC / Aandeelhouders was zeker niet zoals zij / jij het beschrijft. Het is zo makkelijk van alles te vinden, dat merken bij ieder positief of negatief bericht dat hier geplaatst wordt. Ik ben blij met iedere kritische noot die gekraakt wordt. Daar wordt zover ik weet notie van genomen en meegenomen. Het zuiver negatieve proberen we maar te negeren. Dat zijn we inmiddels gewend.

0    
Piet Puk

We krijgen 20 aandeelhouders al niet op een lijn, hoe moet dat met al die supporters.

0    
Piet Puk

Jammer dat Dennis Nouwens ook al met die Jeka bende in zee gaat. Die mannen veroorzaken al jaren onrust met al die gekleurde olifanten.

0    
Jaap Aap

We worden gegijzeld door 3 grootaandeelhouders en voor de deur staat een aantal goedwillende supporters die de gijzeling over willen nemen. Het mag alleen niet te veel kosten... met alle respect, dit gaat m niet worden.
Wat NAC nodig heeft is dat wat niemand onder ogen wil zien... een vermogende partij die alles in 1x overneemt, schoon schip maakt en waarbij wij slechts mogen hopen dat ons aller NAC NAC blijft!

0    
Bommel

Wat wij willen is wat nog 33 BVO's willen. Iemand die een hele grote zak geld komt brengen en zegt: "Kekt mar wa ge er mee doet", daar niets van terug hoeft te zien en weer vertrekt.

0    
DunErwt

@oosterhout 3

NAC, de mooiste zeeuwse club ooit

#magikeenzakje

0    
DunErwt

Wat is ajax toch een mooie brabantse club, want bussenvol brabanders die naar ajax gaan.
Manmanman

0    
Cees

Jongens, laat je vooral niet ontmoedigen door die negatieve figuren. Jullie nemen in ieder geval serieus de moeite om iets op te willen opstarten! Dat is al heel wat, waar menigeen hier een voorbeeld aan kan nemen. Ga gewoon door, werk het uit tot in de kleinste details. Dat met behulp van de juiste kennis. Pas dan open staan voor serieuze suggestie. Nogmaals succes!

0    
Maikolg

DunErwt, je draait het om... Ajax is geen brabantse club. Ajax is wel méér dan enkel Amsterdam, net als dat NAC ook buiten Breda een draagvlak heeft...

0    
van Flieger

Waar zij vooral van genieten is de enorme verdeeldheid in de achterban. Heerlijk. Al die aandoenlijke ideetjes. Toedeledokie weg ermee. Nee, ze wachten op die ene grote redder, nu al 5 jaar, die zal toch wel zo komen, toch ?

0    
van Flieger

De laatste dagen gonst het van de geruchten dat een aantal "kleintjes" 100% van hun inleg terug willen.

Waarom ?

Tussen die kleintjes zitten de al eerder aangehaalde proleten en tegelzetters. Geen vermogende mensen. Maar wel lieden met een enorm ego, die met een paar tonnetjes doen alsof de club van hen is. Van Flieg was op het trainingskamp van El Saler ooit getuige van een dreigende situatie rond Blanco, die de aandeelhouders had geportretteerd. Een aantal hield daar niet van want ze hadden thuis hun bek gehouden en moeder de vrouw wist van niks dat er geld naar NAC was gegaan.

Dat een aantal kleintjes nog steeds de volledige inleg terugwil is totaal onrealistisch voor een aandeel dat 100% van zijn waarde heeft verloren door het mismanagement van de afgelopen jaren en de enorme investeringsbehoefte die er is om weer op niveau te komen.

0    
Geelzwartwit

@van Flieger

Dus met welk overnamebedrag plus investeringsbedrag moet iedere geïnteresseerde overname kandidaat rekening houden volgens jou?
8 miljoen overname en 4 miljoen investering in club en selectie?

0    
Geelzwartwit

Ps rekening houden met 8 miljoen overname wil niet zeggen dat het 8 miljoen waard is natuurlijk. Maar dat doet er niet toe het gaat om inschatting van kans op beweging bij de aandeelhouders.

0    
van Flieger

Geelzwartwit: dat waren de oude bedragen van 2015. Die weigerden ze. Inmiddels is ons NAC er nog veel slechter aan toe. Voor NAC is ca 5-6 mio nodig. De aandeelhouders hebben deze catastrofe veroorzaakt en zouden met lege handen uit moeten komen. De waardebepaling van de aandelen moet onafhankelijk gebeuren, maar je kunt al op je klompen aanvoelen dat de intrinsieke waarde van ons NAC bij deze huishouding (selectie niets waard, matig personeel, operationeel krap aan gelijk, afschrijvingen dreigen, grote investeringsbehoefte, hoge vaste lasten) NUL is.

Het advies van van Flieg is de grote 3 te bewegen de aandelen over te dragen aan Hart voor NAC, voor een symbolisch bedrag, met de afspraak dat er 5 miljoen in NAC gaat, met name in jeugd infrastructuur en de eerste selectie.

Tot de dag van vandaag weigern zij, ook in samenspraak met de kleintjes, in te zien dat zij deze ellende veroorzaakt hebben en dat zoiets geld kost. De informeel aangeboden "30% korting van de inleg" is nooit concreet geworden. Hun houding is zeldzaam arrogant. Zelf de boel naar de gallemiezen rijden maar van anderen perfectie eisen. Het is om te vomeren.

0    
van Flieger

Nog toe te voegen: de commissarissen, verantwoordelijk oa voor het toezicht, hebben deze puinhoop laten ontstaan. In iedere serieus gereguleerde industrietak zouden mensen als Gielen, de Kort en van Mierlo tegen boetes, beroepsverboden, claims en rechtszaken aangelopen zijn. Dat zij hier grinnekend met achterlaten van een ruine mee wegkomen is verbazingwekkend. En een schande.

0    
Breda

@flieger

Lachwekkend voorstel en 1 grote contradictie.

De 3 moeten hun aandelen inleveren? Waarom dan? En dan dus niet bijstorten?? Wie gaat dat doen dan?

Jouw focus ligt verkeerd. De kleintjes moeten er uit of meedoen. De grote 3 moet je behouden en ook mee laten doen. Dan help je NAC. Als er 2 mln bijkomt op een waardering van zo’n 50% dan verwater je die kleintjes weg en kunnen de 3 gewoon bijstorten naar rato. Waarom moet nou perse de macht gegrepen worden. Kost bakken met geld dat niet naar NAC gaat.,

Daarbij loop je te piepen dan mensen lachend weglopen (pure onzin, maar laten we even aannemen dat het waar zou zijn) en er nu een groot gat is. En jouw oplossing zou zijn om ze weg te laten lopen...

Echt man. Denk eens na.

0    
Geelzwartwit

@breda

Is het idee dan:
- de 3 respecteren om ingebracht vermogen en hun aanwezigheid als vertrekpunt nemen
- de kleintjes over laten nemen door hart voor nac
- resterend aanwezig kapitaal van hart voor NAC voor extra aandelen
- supporters participatie als 5e eigenaar

Op die manier de 3 weer toekomst bieden en het zuur bij ze weghalen en constructief nieuw beleid en investeringsplan richting toekomst opzetten

Wel een bijzonder idee. Uitgaan van de 3 en die weer enthousiast krijgen door aanvullend vermogen ipv afkoop. Het zal hun meer bieden dan het wachten op 1partij die alles in 1 keer koopt.

Dit kan natuurlijk alleen als het voor iedereen toekomstperspectief biedt en als er een echt goede RvC ingericht wordt.. Maar het voordeel is die is zojuist al opgestapt.

Interessant.
@van Flieger als je de rancune richting de 3 even opzij zet en denkt vanuit schone lei met hart voor nac en participatie als aanvulling vanuit nieuwe afspraken. Hoe zie jij dit of koste wat kost de 3 eruit.. Dus eerst geld uitgeven alvorens te kunnen investeren?

0    
Des NAC's

In de laatste alinea van het een na laatste betoog van Flieger zit hem de kern van het probleem. Het zelf niet in willen zien van de aandeelhouders dat zij gefaald hebben. Althans...ik vermoed dat zij dat zelf wel in zien maar ze willen ten koste van alles (lees: over de rug van NAC) dit gezichtsverlies voorkomen. Nu uiteindelijk hebben ze toch Gielen maar bewogen om dit verlies te nemen in de hoop dat dit genoeg is. De huidige situatie met meerdere aanbiedingen op hun aandelen dwingt hun ertoe hiervoor een passende oplossing te vinden. Bovenal geldt dat de ins en outs van de uiteindelijke deal nooit publiek mogen worden gemaakt.

0    
Dutchbird

@Werkgroep Supportersparticipatie
Misschien handig om de toelichting uit te breiden met:

Is het lidmaatschap verplicht voor elke supporter?
Nee iedereen bepaalt zelf of hij/zij lid wil worden van de coöperatie, er staat niemand met een pistool achter je die je dwingt tot een lidmaatschap. We gaan er van uit dat er ook enkele tegenstanders van het initiatief zijn, maar verwachten dat een grote meerderheid hier achter staat. Hoeveel mensen straks daadwerkelijk bereid zijn tot deelname is natuurlijk sterk afhankelijk van wat we (willen) bereiken en hoe betaalbaar deelname is. Dat is allemaal nog niet uitgewerkt, maar we gaan er alles aan doen om het voor iedereen aantrekkelijk te maken.

0    
jvt

Laten we de echte problemen niet maskeren met deze discussie

1. De aandeelhouders hebben 0,0 verstand van voetbal en stellen steevast de verkeerde mensen aan

2. Nu hebben we een anonieme, hakkelende TD met bijberoep die niet zelf op het idee komt om zijn naam op de website van zijn vrouw's voetbalbedrijf, o ja die uit de medische sector, te verwijderen. Die niet eens aanvoelt dat dit heel gevoelig ligt na de desastreuze Smulders en voorgangers. Die eerst met het ene en nu met het andere excuus komt. Een AD die straks amper nieuw geld gegenereerd heeft want eerst een jaartje moet inleven en regio leren kennen en slechts 20% uitgeeft aan het product zelf, nl. de selectie.

3. Straks geen ex-international, een man met overwicht en bevlogenheid als trainer, en dat is dus niet Brood

4. Tom die aangeeft dat NAC binnen 5 jaar een stabiele middenmoter in de ere te willen worden ondanks zijn
3-jarige contract. Gevalletje Smulders dus, het indekken is al weer begonnen

5. Er is geen selectie

We zijn murw door elk jaar datzelfde liedje van 'nu wordt het beter' en 'eerst schoon schip maken'; hoe vaak hebben we dit bij al die aanstellingen niet eerder gehoord? Kruisjes op een flip over, pff, nou nou, we zijn diep onder de indruk. De theorie is geduldig. Feiten heren! Concrete feiten.

Helaas, de oplossing is er niet zolang er niet één partij komt die NAC overneemt, topmanagers aanstelt en investeert. Droom er maar over.

0    
Los Pollos Hermanos

Inderdaad Jvt, 100% eens.

Gelukkig weten we allemaal dat dit hele fabeltje nooit van de grond gaat komen, driewerf hoera.
Dan kun je nog beter Edelenbos laten zitten. En dat is al de grootste grap uit de geschiedenis van NAC en haar bestuurlijke wanprestaties.

Het lijkt soms wel of ze het expres doen.

0    
Geelzwartwit

@bsiderats

Jullie plaatsen altijd graag een poll
Waarom nu niet om de betrokkenheid op het participatie idee te peilen???

Een antwoord als daarvoor is het nog te pril zie ik als van tafel vegen want er is al genoeg duidelijk gemaakt over wat in basis de bedoeling is. Kom op jongens het lijkt mij meer waarde te hebben om te weten hoe de supporter hier tegenover staat dan direct na degradatie te peilen wie de beste huurkeepers was..

0    
Sjef de gevulde koek

Geen selectie goeie keeper hebben we aangetrokken, ilic komt weer beste speler van de hele KKD. Schak gaat waarschijnlijk komen en spierings. Ik word al best vrolijk.

0    
Ernie

Een klein groepje lult hier verder over iets wat nergens over gaat.
Waar blijven de opvolgers van te Vrede en Rosheuvel?

0    
Otjes

Heb grote twijfels bij dit initiatief. Partijen die groot participeren krijgen ook meer zeggenschap. Net als met aandelen.

Er wordt een soort log beslis orgaan gecreerd die dmv een algemene leden vergadering vereniging een Rvc kiest. De Rvc kiest een bestuur/ directie.

Extra geld injectie nodig? Dan is deze constructie log.

Nee, het echte probleem is dat er constant niet de juiste mensen en beslissingen worden genomen. Snap niet zo goed wat dit te maken heeft met een supporter coöperatie. Hier speelt dezelfde problematiek.

Richt je op de nieuwe Rvc. Die moet naar bijv 3 personen waarvan 1 van de supporters. De nieuwe Rvc moet samenwerken met de directie en controleren. Vooral samenwerken.

0    
buurman

In de wetenschap stel je eerst een onderzoeksvraag op. Vervolgens kun je speculatief zeggen wat je verwacht dat het antwoord op die onderzoeksvraag zal zijn. En dat gebeurt hier nu ook. Een groepje stelt speculatief “ supportersparticipatie bij NAC wordt niks “ en een andere groep speculeert dat “ supportersparticipatie bij NAC gaat slagen “. Wat nu dient te gebeuren is dat wordt uitgezocht en onderzocht of supportersparticipatie bij ons NAC een haalbare kaart is. En daar is de werkgroep ( en Hart voor NAC) druk mee doende. We hoeven dus niet als heethoofden tegenover elkaar te staan. Gewoon de onderzoeksresultaten afwachten en dan verder praten. Hier hou ik het voorlopig bij.

0    
buurman

... wat het antwoord ...

0    
Brabo F1

Als nu iedereen die NAC een warm hart toewenst een seizoenkaart neemt, zodat er iedere wedstrijd minimaal 18.000 man op de tribune zitten, komt zo'n budget toch automatisch goed? Bijstorten, participatiepizza ?
Al eerder gevraagd, van welke bezoekersaantallen gaat het budget ( kosten - baten ) uit ? 10 K, 12 K, 15 K, 18 K..... Zomaar minimaal € 2.5 Mio. variatie. Dat zijn 8 goed verdienende profs.

0    
SjorsNAC

Helemaal met jvt eens. Hoevaak hebben we aan moeten horen dat het allemaal goed gaat komen. We hebben de vorige grote schoonmaak eigenlijk net gehad en zijn nu al weer begonnen aan de volgende.

Ik geloof gewoon helemaal niks meer van die prietpraat vanuit de directie, het is tijd dat ze eens gaan leveren bij NAC. Tot die tijd sceptisch²

0    
Breda

@ Brabo

Begroot is 10K voor komend seizoen

0    
Jan2

De kippen met de gouden eieren slachten. Hoop slimme lui hier.....

0    
Ojee

Kijk Otjes, zo werkt een coöperatie nou exact niet.

0    
Geelzwartwit

@buurman dank!
Wellicht handig dat bsiderats meldt dat er nu aan een haalbaarheidsonderzoek gewerkt wordt en kan het topic hier tot die tijd gesloten worden.

Wel zo handig ook alles te communiceren

0    
buurman

Beste Geelzwatwit. Haalbaarheidsonderzoek is perfect uitgedrukt. Over en sluiten voorlopig.

0    
Dutchbird

@otjes
Ik denk dat we weer een RvC krijgen met een broer van van Aalst, een buurman van van Weelde en een wijnimporteur van Burema. Of iets dergelijks. Maar geen onafhankelijk denkende sterke mensen die de belangen van de club laten prevaleren boven de belangen van de grote drie.

Zo lang deze drie het voor het zeggen hebben krijg je nietszeggende ego trippers als directeur en slapjanussen in de RvC. Als er op die stoelen geen krachtige mensen zitten kun je er vergif op innemen dat het lager in de organisatie ook aan tobben blijft. Dat werkt ook door in de selectie zoals we vorig seizoen hebben gezien. Smulders wilde geen mondige leiders in zijn selectie en vdA heeft al bewezen uit hetzelfde hout te zijn gesneden. Tenenkrommend zoals beide heren dinsdagavond uit de hoek kwamen.

0    
Brabo F1

@ Breda. Bedankt.
FCTwente, frauduleus of niet, heeft een zeer trouwe aanhang die de boel drijvend houdt. En ziedaar, 1 jaartje KKD.
Target moet zijn 15.000 seizoenskaarten dan is er geen "gat" in de begroting en kun je bijsturen in december met goede scouting. Come on Breda e.o.! Je geld voor een NETFLIX abbonement inruilen voor een vrijdagavondje NAC.!

Laad alle berichten na dit bericht in