Wij gaan niet opzij

BSR Interview: Justin Goetzee - Deel 2

Da Pope

Justin Goetzee werd binnengehaald om de commerciële slagkracht van NAC te vergroten, maar werd na het vertrek van Stefaan Eskes al redelijk vlot gepromoveerd naar de functie van algemeen directeur. In de periode dat Goetzee nu bij NAC werkt was de financiële basis doorlopend lastig, degradeerde de club, versleet het enkele trainers en waren er meerdere technisch directeuren actief. Toch stond zijn positie, ondanks kritiek, nooit echt ter discussie. Wij spraken Goetzee vorige maand over zijn ervaringen tot op heden, het krachtenveld rond de club, de financiële uitdagingen, de samenwerking met City en zijn hoop voor de toekomst. Dit is deel twee van het interview.

Je noemde al een aantal keer het veelvuldige contact met stakeholders. Is het te doen om met zoveel partijen je beleid af te stemmen?

“Het contact met alle belanghebbenden is het belangrijkste onderdeel van mijn vak. Als je ziet met hoeveel partijen ik praat: supporters, sponsoren, aandeelhouders, personeel, de Gemeente Breda,  Teamplay, de KNVB, noem ze allemaal maar op. Ik vind het erg leuk om te doen en omdat ik zo transparant mogelijk ben en open communiceer, hou je die mensen ook aangelijnd. Dat is waar ik mijn vertrouwen voor de toekomst op baseer, ook als we dit jaar niet promoveren. Wij hebben continu overal een thermometer in zitten en proberen ook continu overal in te investeren. Oók als het niet direct iets oplevert voor NAC. Ik vind persoonlijk dat je dingen moet doen/geven omdat je het leuk vind om iets te geven en niet omdat je er meteen iets uit wilt halen. Als de KNVB mij bijvoorbeeld vraagt of ik in een werkgroep wil zitten rondom het nieuwe licentiebeleid, zeg ik eigenlijk acht van de tien keer ‘ja’. Natuurlijk zit ik daar ook om invloed uit te oefenen op het nieuwe licentiebeleid vanuit het belang van de voetbalbranche en wil ik zorgen dat dit positief uitvalt voor NAC, maar ik zit er ook omdat ik de band met de KNVB gewoonweg erg belangrijk vind. Als ik wat van hen nodig heb, staan ze voor me klaar. Ik vind dat dat dan andersom ook zo moet zijn. Met die visie benaderen we eigenlijk al onze stakeholders. We proberen ze zoals gezegd aangelijnd te houden, te informeren, maar hen ook iets te brengen. Dat is primair mijn taak, ook in de omgang met de RvC en aandeelhouders.”

Hebben al die mensen dan ook daadwerkelijk invloed op de dagelijkse gang van zaken bij NAC?

“Operationeel ligt de leiding bij Hans en bij mij. Ik ben een eigenwijze vent. Als ik het gevoel heb dat mensen op mijn stoel willen zitten, ga ik heel snel iets anders doen. Je moet mij een opdracht geven en dan ga ik aan de gang. Dan ga ik rennen en vliegen. Maar je moet mij niet continu bij alles wat ik doe controleren. Wat dat betreft zit er een redelijk goede afstand tussen de RvC en de directie, maar die is ook weer niet te groot. Hans en ik zijn verantwoordelijk voor het dagelijks draaiende houden van de toko. Wat wij als NAC goed voor elkaar hebben, is dat er binnen de RvC op alle disciplines ervaren mensen zitten. Zo hebben we een commerciële man, iemand vanuit de gemeente, een financial, noem zo maar op. Dus mocht ik een dossier hebben, dan kijk ik wie ik goed kan gebruiken. Voor marketing en commercie pak ik Berry, voor een ingewikkeld contract pak ik Joost van Mierlo. Dus op dossierniveau betrek ik ze bij het operationeel beleid, maar wel op mijn initiatief, omdat ik dat prettig vind en ik niet alle expertise in huis heb. Ze staan op een goede afstand, waardoor wij wel zelfstandig kunnen functioneren maar niet alle vrijheid hebben. Een keer in de vier tot zes weken is er een overleg waarbij wij verantwoording afleggen over hetgeen we doen en met elkaar sparren over de dingen die we doen. Daarnaast hebben we de commissie van aandeelhouders. Die hangt boven de RvC en ik ben degene die daar, samen met voorzitter Joost Gielen, actief contact mee houdt. Formeel gezien is die lijn tussen mij en de aandeelhouders er niet. Die loopt eigenlijk via de RvC. Ik vind het echter persoonlijk belangrijk dat de grootaandeelhouders op de hoogte zijn van de dingen die ik doe. Zowel van de leuke dingen als van de minder leuke dingen. Dat is weer zo’n stakeholderrelatie, waarbij ik hen continu informeer en betrokken houd. Voor zowel de RvC als de aandeelhouders geldt dus dat het continu de lijnen openhouden is.”

Voel je druk vanuit de aandeelhouders? Zij zijn toch de mensen die je kapitaal beheren.  Als zij er klaar mee zijn, zijn de aandelen zo verkocht.

“Wij zijn op dit moment erg afhankelijk van onze aandeelhouders, maar ik heb daar een hele goede relatie mee. Onze relatie is absoluut tweerichtingsverkeer. Ik voel vertrouwen en voel dat ze geloven in de dingen die we doen. Dat is het allerbelangrijkste denk ik. Ik ben wel simpel: als dat gevoel er vanuit hen niet meer is, moet ik ook het lef hebben om aan de kant te gaan.”

Als het puur een kwestie van vertrouwen is, lijkt het van de buitenkant allemaal niet heel bestendig. Wat nou als er ooit een andere aandeelhouder komt of ze jou niet meer mogen?

“Alles draait om menselijke relaties. Dat is met elke directeur in elk bedrijf zo. Ik ben nu degene die al die stakeholders betrokken houdt en managet. Als ik wegga en er komt een of andere persoon op mijn functie, dan zou je in elk bedrijf een uitdaging kunnen hebben. Ik heb een goede band met de aandeelhouders en misschien heeft mijn opvolger dat in de toekomst niet. Dan heb je als club inderdaad wel een uitdaging. Maar de kans is net zo groot dat de nieuwe directeur ook gewoon een goede band met dezelfde stakeholders onderhoudt en ook weer andere kwaliteiten binnen de organisatie brengt.”

Is daarvoor ergens in de huidige structuur een borging voor?

“Die zit bij de RvC. Die stellen de directie aan. Die bevoegdheid ligt niet bij de aandeelhouders. Daar zit dus een laag tussen en daarmee ook een borging. Voor een eventuele aandelenoverdracht geldt dat die niet van de ene op de andere dag verkocht kunnen worden. Daar zit in ieder geval altijd een periode van zes weken tussen. Mocht dat ooit gebeuren, dan heb je in elk geval via de Stichting NOAD de tijd om een alternatief aan te dragen. De aandeelhouders hebben een aanbiedingsplicht. Mochten zij de aandelen van de hand willen doen, dan moeten zij eerst aan de andere aandeelhouders aanbieden. Pas daarna kunnen de aandelen extern verkocht worden.

De Grote Drie hebben een meerderheidsbelang. Als een minderheidsaandeelhouder zijn aandelen verkoopt, verandert er in principe niet heel veel voor NAC. De directe lijn is dus met de meerderheidsaandeelhouders. Die zitten er met één gevoel in: die hebben NAC willen redden. Die vinden dit zo’n fantastische club, dat ze de club hebben willen bewaren voor Breda en voor de supporters. Dát was en is hun intentie. Zij hebben vier jaar geleden de club gered, maar hebben niet de ambitie om daar nog eens een keer tien miljoen in te pompen. Die mensen willen nu op de toko passen en doen dit met een Geel-Zwart hart. 

In mijn beleving kun je het niet mooier treffen dan dat. Daar komt nog bij dat die mensen hun volledige vertrouwen aan de RvC en de directie geven om de club te leiden.  Ze willen geïnformeerd worden zonder invloed uit te oefenen. Op sportief vlak kan het natuurlijk altijd beter, maar wat organisatiestructuur betreft kunnen we het, denk ik, niet beter treffen dan nu. In de directie zit in elk geval één iemand die de club heel goed kent, het management bestaat uit bijna allemaal NAC-supporters en de aandeelhouders hebben de club gered omdat ze NAC zo’n mooie club vinden. Daar komt nog bij dat de RvC ook uit bijna allemaal NAC-supporters bestaat en dat de Clubraad nog nooit zo dicht betrokken is geweest bij de club als nu. Dus wat betreft DNA is het niet beter te organiseren dan dit. Uiteraard zijn er altijd risico’s op het moment dat er iemand in de RvC, de directie, de technische staf of aandeelhouders opstapt, maar dat is inherent aan een bedrijf en dus ook aan NAC.”

Uit het feit dat je hier heel relaxed zit, maak ik op dat je je met betrekking tot de aandeelhouders geen zorgen maakt.

“Ik weet dat de aandeelhouders het voor NAC doen en dat zij altijd een keuze maken die goed is voor de club. Ze zijn niet uit op het geld. Ze zitten er niet om aan NAC geld te verdienen. Dus áls ze ooit de aandelen verkopen, dan zal het een keuze zijn waar NAC beter van wordt.”

Laten jullie je dan helemaal niet beïnvloeden, wanneer je doorlopend contact hebt met stakeholders die roepen dat het sportief beter moet?

“Hans en ik zijn koppig en eigenwijs genoeg om maling te hebben aan wat de omgeving vindt. We besluiten zelf wat we doen en wat goed voelt. Wat wel meespeelt, is dat je bij NAC constant met een lege portemonnee beslissingen moet nemen. Dát beïnvloedt je wel. Dat beïnvloedt je zelfs het meest. Daarin maak je soms wel verkeerde keuzes en dat is levensgevaarlijk. Ik heb in de afgelopen drieënhalf jaar twee enorm verkeerde beslissingen gemaakt. Eén daarvan kwam vanuit het handelen vanuit een lege portemonnee en de ander kwam voort uit het feit dat ik tegen mijn gevoel in een beslissing heb genomen. Je moet een keer je kop stoten om zo’n fout nooit meer te maken. Maar je zou dingen soms wat meer open-minded kunnen bekijken als  je die lege portemonnee even vergeet. Dat is misschien wel de belangrijkste les die ik heb geleerd in de afgelopen drieënhalf jaar. Er staan altijd weer mensen klaar om NAC te helpen. Je kunt nu dus aan de voorkant bekijken of er middelen zijn om bepaalde beslissingen te nemen. Waar we tot op heden altijd keken of er geld was om een beslissing te nemen en op basis daarvan een keuze maakten, draaien we het nu om. Dus nu vragen we vooraf aan onze stakeholders: ‘We zouden graag deze beslissing nemen. Mensen, aandeelhouders, RvC: hoe zien jullie dit? Kunnen jullie je vinden in deze beslissing en zien jullie een kans om deze beslissing te nemen met de juiste middelen?'"

Zeg je daarmee indirect dat er geld geworven is voor de ontslagvergoeding van Marinus Dijkhuizen?

“Nee, maar ik zeg wel dat we op een andere manier naar dingen moeten kijken. Soms.”

Je zegt dat je één belangrijke, verkeerde keuze hebt gemaakt op basis van een lege portemonnee. Wij kunnen ons voorstellen dat dat de keuze is voor Robert Maaskant als trainer én technisch directeur.

“Dat is inderdaad een van de dingen die we achteraf niet hadden moeten doen. Dan heb ik het niet over Robert zelf, maar in die combinatie van functies.”

Heb je na het mislopen van promotie overwogen op te stappen en andere mensen een kans te geven?

“Ik wil @#%@$@ pas weg als we op de Grote Markt hebben gestaan. Het gaat natuurlijk niet om mij, maar als ik afgelopen zomer was uitgestapt, had ik daar de rest van mijn leven last van gehad. Ik ben geen wegloper. Ik zou nooit zelf uitgestapt zijn in zo’n moeilijke periode en zou op dat moment niet het gevoel hebben gehad dat ik de club goed had achtergelaten. Mijn belangrijkste drijfveer is altijd geweest ervoor te zorgen dat deze club succesvol wordt. Maar dat is voor mij niet leidend in de beslissing te blijven. Dat is altijd de vraag wat voor de club het beste is: Zit de juiste man nog op de juiste plaats? Mijn persoonlijke gevoel bij hoe ik de club bij een vertrek achterlaat, moet daar ondergeschikt aan zijn. Maar je denkt toch niet dat ik weg wil?"

Je noemt de Grote Markt en werkt aan het bouwen van een stabiele eredivisieclub. Hoelang heb je daar nog voor nodig? Heb je daar een tijdspad voor?

“Het is niet verstandig om daar iets over te zeggen. Mijn ambitie was vanaf het begin om NAC binnen 3 jaar achter te laten als stabiele eredivisieclub met een sluitende begroting. Op het moment dat je dan degradeert, ga je tien lichtjaren terug en moet je de hele boel herijken. Mijn doelstelling is nog steeds om NAC met een sluitende begroting in de Eredivisie te krijgen. Als NAC promoveert, dan gaat dat ook zeker lukken en is mijn werk in principe klaar. Maar als er op dat moment nieuwe ambities komen te liggen, we Hans zijn beleidsplan volgen en over een aantal jaar richting Europees voetbal gaan werken, dan wil ik nog wel wat jaren blijven. Wat ik zoek is uitdaging en ambitie. Als dat weg is, moet je stoppen.” 

Bron:
B-Side Rats
25 Reacties
0   0  
Oosterhout3

Ffe wachten....

In de rvc hebben we op alle posities ervaren mensen zitten....BEHALVE OP HET BELANGRIJKSTE, HET VOETBAL!!

2.
Ze willen dat nac wel blijft bestaan, maar willen geen 10mil aan nac geven...(wel elk jaar €900.000 dan??)

3. Hans zijn beleidsplan volgen.... heeft goetzee voor zijn kant van het voetbalbedrijf geen eigen beleidsplan dan??

0   0  
Zand in je ogen

Goed dat BSR dit doet. Als we Justin op zn blauwe ogen mogen geloven is alles pais en vree binnen NAC. Laat het dan maar zien de komende jaren. Het lijkt erop dat men werkt met een visie, dat is al heel wat in Breda. Komende zomer benutten om een groot deel van de aangetrokken / gehuurde spelers te lozen die helemaal niks toevoegen. Hopen dat ManCity nog wat Garcia-achtige spelers hierheen stuurt en aanvullen met Nederlandse versterkingen. De omvang van de selectie inkrimpen met een derde, dan heb je spelers genoeg.

0   0  
nachoreca1

Het grote probleem in een notendop...investeerders doen financieel biets meer en we volgen het plan van hans....ongelooflijk dat een td van eindhoven een club als nac breda moet aansturen op voetbalvlak...ppfffff wederom een grote fout.

0   0  
Truste

Hahahahaa
Als we Hans zijn beleidsplan volgen voetballen we over een paar jaar Europees! Hahahahahaa
En wie heeft dit plan beoordeeld dan? Joost Gielen? John Peek? Goetzee zelf?
Goetzee onderhoud rechtstreeks contact met de aandeelhouders. Sloop dan de RVC er maar tussen uit. Heeft geen functie, tenzij het er op aan komt. Dan kunnen de aandeelhouders zich achter de RVC verstoppen. En daarom beste mensen, stapt hier niemand van niveau in.

0   0  
Oldskool

@ Truste

Lees nou eens een keer.

RvC is op alle gebieden meewerkend/adviserend etc. Zijn een berg (vaak zeer hoog opgeleide/ervaren) gratis specialisten. Ik zou willen dat ik ze had met mijn bedrijf...

0   0  
Daan

Goed om deze mensen eens te horen in plaats van horen zeggen.
Denk dat de posities van zowel Hans als Justin complex en uitdagend zijn.
NAC, is door haar structuur een moeilijk te leiden club.
Kritisch volgen is uitstekend maar het moet wel reeel en in het juiste perspectief worden gezien.
De club behoefte aan rust en een keer geen adhoc beleid.
Het fundament met jeugd en de samenwerking met City zal tijd nodig hebben.
Nu weer de boel overhoop gooien gaat de club en haar toekomst niet helpen.

0   0  
Wanny

@ Daan

Dat is ook het zware aan deze baan. Bij heel veel mensen roept NAC emoties op en die bemoeien zich er allemaal mee. In de kroeg, op de tribune, op internet, in het sponsorhome etc etc. Dus je doet het niet zo snel voor iedereen goed en het is ook moeilijk om het los te laten aangezien je er overal mee geconfronteerd wordt.

Wat dat betreft geeft dit veel meer belasting dan directeur zijn van een anoniem MKB bedrijf met een omzet van 10 miljoen.

0   0  
RV

Ik ben het volledig eens met het feit dat de heren rust brengen en dat dit goed is voor de club.
Het beleid moet ook niet adhoc overboord gegooid worden.

Maar binnen dat kader hadden er wel veel betere keuzes gemaakt moeten worden als het gaat om de samenstelling van de selectie. Het is onevenwichtig en dat heeft naar mijn mening juist te maken met adhoc keuzes maken in plaats van weloverwogen keuzes te maken.

Te hoge salarissen betaald voor een heel select groepje spelers waarbij men ook nog eens een handtekening heeft gezet onder een meerjarig contract. De City deal is prima, de jeugd een kans geven is prima (en zelfs noodzakelijk) maar de kwaliteit van de gehaalde spelers (zowel de ervaren als een aantal jongeren) is onvoldoende op basis van het budget wat men te besteden had.

Om op lange termijn te groeien moet je ook op korte termijn goede keuzes kunnen maken.

0   0  
buurman

Dat een voetbalclub moeilijk te leiden is, is bij iedere club natuurlijk. Sluit me verder aan bij Oosterhout 3. Ik heb mijn uitgebreidere reactie , meer onderbouwd, al bij het vorige interview gezet. Kern van die reactie is dat we vroeg of wat later toch 99% zeker voor een bepalende keus komen te staan. Dat houdt niemand tegen, de omstandigheden zullen ons dat opdringen.

0   0  
nacman

goetzee en smulders zijn niet het probleem bij nac maar die krenten van aandeelhouders die verrekken onze club om hoog te helpen.
alleen eigen belang dat als nac ooit promoveert hun aandelen meer waard worden ik zeg om uit te kotsen die mannen

0   0  
076'er in 071

Waarom niet de club in handen van de supporters geven?

Aandelen oid? Er moet toch wel iets zijn wat wij als supporters kunnen doen?

Of is het probleem wat volgens mij Henk ten Cate al een paar geleden zei; bij NAC is het gezellig en iedereen die doet mee aan die gezelligheid maar dat is geen topsportmentaliteit.

Supporters zijn gelaten en dat was vroeger wel anders. Ik zie het ook in mijn omgeving bij mensen die NAC n warm hart toedragen.. Het vuur ontbreekt. Gelatenheid troef. Bijzonder jammer als je het mij vraagt.

Hup NAC! De Graafschap moet je gewoon winnen..Anders staan we weer vol lul!

0   0  
Fritske d'n Olifant

We moeten met z'n allen realiseren dat Goetzee zijn beleid zo goed is als de laatst gespeelde wedstrijd. Had Maaskant op tijd ingegrepen tegen Roda of hadden we wat meer geluk tegen W2 dan speelden we in de ere en had Goetzee vast een fantastisch beleid gevoerd. Dan was misschien Unal wel onze topscorer en was die deal met City de uitvinding van de eeuw. Kortom een voetbalbedrijf runnen doe je maar zelden goed en dan moet het op cruciale momenten ook mee zitten. De Juup is in alle opzichten het afvoerputje van het betaalde voetbal. Dat is gewoon lastig inkomsten genereren. In dat opzicht doet Goetzee het nog vrij behoorlijk.

0   0  
Wanny

Supporters gaan nooit over genoeg middelen beschikken om de club over te nemen en op eredivisieniveau te krijgen/houden. En over de centen van de aandeelhouders kunnen we niet beslissen. Je kunt hier wel roepen dat het krenten zijn, maar da's makkelijk gezegd als het niet je eigen centen zijn.

0   0  
Kipiani

DNA manipulatie gewenst.

0   0  
Gvd

beste Justin, fouten maken we allemaal, geen punt. Een compliment voor jouw inzet op het commerciële vlak is op zijn plaats.
Ik zou graag nog eens een interview met Hans op deze site zien, met name over de MC "samenwerking".
Met verwijzing naar de "toelichting" (Bsiderats, 28 februari) op deze samenwerking blijkt dit een verkapte sportieve overname vanuit MC. Of op een handelsovereenkomst met wat kleine voordeeltjes voor NAC en GROTE voordelen voor MC.
Dat Hans dit heeft kunnen verkopen aan de club leiding blijft een groot raadsel.
Voor wat mij betreft, zsm stoppen met deze samenwerking en het versneld doorontwikkelien van de jeugdopleiding. De NAC jeugd heeft en is medebepalend voor de toekomst voor NAC en deze MC samenwerking ondermijnt dit.
Nog een punt, graag zsm een Bredanello op 1 locatie voor heel NAC, met een mooie kantine waar ook de fans welkom zijn. Staat dat nog op een of andere agenda?

0   0  
Kee

@ nacman

Idioot. Die aandeelhouders en sponsors houden onze club in leven. Heb graag nog 2 jaar van dit soort voetbal, dan raken we die azijnzeikers vanzelf wel kwijt op de tribune.

0   0  
Oosterhout3

@Kee, of die blijven als enigen over!!

0   0  
Oosterhout3

@gvd,

Zie mijn reactie onder deel 1????

0   0  
nacman

@kee
ja zijn hebben daar het grootste financieel belang bij mocht toen NAC failliet zijn gegaan twee jaar geleden waren zijn alle schulden die ze aan NAC had inmiddels omgezet in aandelen hun geld kwijt geraakt dus dat plan was snel gemaakt.
maar ze hebben er niet bij na gedacht dat als je een voetbalclub op top niveau wilt hebben je er letterlijk en figuurlijk tientallen miljoen in moet steken voor de juiste mensen en spelers op de juiste plek.
maar waar niks bij komt wordt ook niks gepresteerd jammer voor ons trouwe supporters.
want zonder geld haal je over honderd jaar nog niet eens Europees voetbal .
deze bla bla kijk ik dwars door heen.
geld maakt de positie op de ranglijst.
zie aan Ajax PSV en andere Nederlandse clubs die tegen de rijke Europese clubs met geld spelen hebben in Europa helemaal niks te zoek.
het is het geld dat alles bepaald

0   0  
F7 Gekkelijke

De Facebook pagina "NAC Fans" loopt weer lekker met jullie Goetzee interview te leuren en commercieel uit te buiten. Wordt tijd dat die schandalige nep NAC pagina van FC Twente fans eens stevig de nek om wordt gedraaid.

Boycotten die handel!

0   0  
G00Ser

Afgeven op de aandeelhouders vind ik te kort door de bocht, zonder deze aandeelhouders is er namelijk geen NAC.

En betreft de club in handen geven van de supporters is een vreemde (of juist niet?) gedachte, aangezien de aandeelhouders juist supporters zijn. Het zijn juist supporters die bereid zijn om geld te steken in NAC, zoiets doe je niet als je niks met de club NAC hebt. Probleem is natuurlijk dat iedereen met aandelen zeggenschap wil hebben in de club NAC, wat een verstorend effect kan hebben op de lange termijn planning.

Zoals eerder geschreven de aandelen in handelen te brengen van supporters kan natuurlijk wel, maar dan moeten aandelen over worden genomen van een huidige aandeelhouder. Dit kan je alleen doen, als je genoeg geld hebt, of collectief, bijvoorbeeld via een crowdfunding-achtig alternatief. Echter, heb je dan weer de uitdaging hoe je de vele stemmen/meningen kunt bundelen om tot een beleid te komen?

Laat ik het anders zeggen, kijk eens op BSR hoeveel discussie wij al kunnen hebben om simpele dingen, waarom zou het ons dan wel lukken om eensgezind te zijn, wanneer we echt zeggenschap hebben?

Nee, ik geloof niet zo in zeggenschap van aandeelhouders, respecteer ze (voor de financiële steun), maar laat het beleid uitgevoerd worden door geselecteerde capabele mensen.

0   0  
Dutchbird

Goetzee stelt dat hij en Smulders geen directe relatie hebben met de aandeelhouders. Alleen met de RvC. Dat is vreemd want aandeelhouders vergaderen bij wet verplicht in de AvA en alleen die AvA kan de statutaire directie benoemen en ontslaan (ook bij wet geregeld, zonder enige vorm van ontslagbescherming). Met mensen die je morgen kunnen ontslaan kun je maar beter een direct contact hebben en niet alles overlaten aan voorzitter Gielen van de RvC want die maakt geen deel uit van die AvA. Een beetje wetskennis is belangrijk voor een AD Justin, dat kun je niet delegeren aan een van je mensen.

0   0  
G00Ser

Dutchbird,

Middels de verplichte jaarlijkse AvA wordt het functioneren geevalueerd en directieleden benoemd of ontslagen. Klopt wat je zegt en mag hopen dat Goetzee zich daar erg goed van bewust is, aangezien hij door deze mensen is benoemd. Ben het overigens met je eens dat het verstandig is om goed contact te onderhouden met de aandeelhouders om geen teleurstelling te veroorzaken bij een AvA of bij andere aandeelhoudersvergaderingen (zoals een 'bijzondere aandeelhoudersvergadering").

0   0  
Braze

De belangrijkste taak van de RvC is het controleren vamn de directie. Goetzee kan niet tegen controle zegt hij. Daarnaast schakelt hij de RvC in voor klussen die hij als AD te moeilijk vindt. Het is ook niet goed dat leden van de RvC zich door Goetzee laten gebruiken.

0   0  
Oosterhout3

@gooser

Dat is het hele punt juist!

Iedereen die nac lief heeft moet SAMENWERKEN!(ja ook de huidige aandeelhouders kunnen als ze willen, deel daarvan uitmaken!)

Capabele mensen.....??


Van 13e in de eredivisie met autoverkoper als t.d.(die wel transfergelden binnenhaalde om nac het mond boven water te houden), naar bijna 10e in de jupiler league met een van de hoogste spelersbegrotingen van de juup(alweer)

Laad alle berichten na dit bericht in