Wij gaan niet opzij

BSR Interview: Justin Goetzee - Deel 1

Da Pope

Justin Goetzee werd binnengehaald om de commerciële slagkracht van NAC te vergroten, maar werd na het vertrek van Stefaan Eskes al redelijk vlot gepromoveerd naar de functie van algemeen directeur. In de periode dat Goetzee nu bij NAC werkt was de financiële basis doorlopend lastig, degradeerde de club, versleet het enkele trainers en waren er meerdere technisch directeuren actief. Toch stond zijn positie, ondanks kritiek, nooit echt ter discussie. Wij spraken Goetzee vorige maand over zijn ervaringen tot op heden, het krachtenveld rond de club, de financiële uitdagingen, de samenwerking met City en zijn hoop voor de toekomst. Vandaag lees je deel één van dat interview.

Je bent nu bijna 3,5 jaar in dienst van NAC. Begonnen als commercieel directeur, maar al vrij vlot algemeen directeur geworden. Dat was vermoedelijk niet je intentie toen je aan de slag ging.

"Nee, ik zat eerder met Stefaan Eskes bij de laatste twee in de procedure om algemeen directeur te worden. Ik heb NAC toen gebeld om te zeggen dat ik die rol niet zag zitten. In dat gesprek kreeg ik te horen dat ze mij ook niet gekozen hadden, dus dat zat toen aan beide kanten. Stefaan was op dat moment een betere kandidaat. Vanaf dat moment hebben Stefaan en ik contact gehouden, omdat mijn intentie was om hem op de achtergrond te helpen.  Ik kende de club natuurlijk goed, want ik kom er al dertig jaar. Mede door dat contact heeft Stefaan mij uiteindelijk benaderd om commercieel directeur te worden. Iets waar ik eigenlijk geen oren naar had. Ik wilde op dat moment eigenlijk niet instappen bij NAC. Hij heeft mij toen toch overgehaald en heeft mij informeel beloofd dat ik op termijn zijn opvolger zou kunnen worden. Ik had dus in mijn hoofd dat ik na een jaar of drie, vier door zou stromen naar een positie als algemeen directeur, omdat daar ook mijn lange termijn ambitie lag. Nou, dat werd dus geen drie jaar, maar drie maanden, omdat Stefaan ontslagen werd. Eerst op interim-basis en later definitief. "

Je geeft aan dat je bij je eerste sollicitatie niet de klik voelde om algemeen directeur te worden, maar wordt dat kort na je aanstelling als commercieel directeur alsnog. Wat was er in die tussenliggende periode veranderd?

"Er zit anderhalf jaar tussen mijn eerste gesprekken, Stefaan's aanstelling en ontslag en mijn aanstelling als algemeen directeur. De situatie was heel anders dan eerst. De financiers vroegen me toen of ik het alstjeblieft over wilde nemen. En ik zag zelf ook wel dat er, gezien de tijdsdruk, geen geschikte andere kandidaat snel beschikbaar was. Dus ik heb dat gewoon gedaan. Allereerst omdat k de club en de financiers wilde helpen en daarnaast was het mijn lange termijn ambitie. Daar heb ik geen seconde over getwijfeld."

Waarom niet?

"Ik ben een intuïtief mens. Eerder zei mijn intuïtie dat ik het niet moest doen en anderhalf jaar later hoefde ik er niet over na te denken. Mijn gevoel zei dat ik het moest doen. Niet stilstaan bij het afbreukrisico enzovoort, maar gewoon gas geven en gaan."

Maar toch, je had natuurlijk al de bagage van directeur algemene zaken van een club in problemen door je historie bij RKC. Bij NAC zag het er allemaal ook niet rooskleurig uit. Heb je dan helemaal niet getwijfeld?

"Ik zat er drie maanden en wist dat het er niet rooskleurig voor stond. Ik had geleerd van mijn tijd bij RKC. Toen ik daar binnenkwam was het een puinhoop. Ik had toen niet goed mijn huiswerk gedaan, eerlijk is eerlijk, en wist dus niet goed waar ik instapte. De club was naar de haaien. Bij NAC wist ik wel hoe de club ervoor stond en had ik dus ook geïnformeerd 'nee' kunnen zeggen. Ik voelde alleen bij de financiers dat zij de ambitie hadden om de club erbovenop te helpen. Zonder die drive bij de financiers had ik het niet gedaan."

Maar die financiers blijven natuurlijk ook niet oneindig hun portemonnee trekken.

"Ik heb heel veel contact met de grootaandeelhouders en weet precies hoe zij in de wedstrijd zitten. Dat is voor mij maatgevend. Zolang ik niet het gevoel heb dat zij de club in de steek laten, blijf ik optimaal gemotiveerd om dit te doen. Natuurlijk heb ik wel moeilijke momenten gehad in de afgelopen drieënhalf jaar. De tegenslagen, de degradatie natuurlijk en het feit dat we op sportief gebied niet altijd de juiste mensen op de juiste plaats hebben weten te krijgen. Dan stel je jezelf weleens de vraag waar je het allemaal voor doet."

En wat is op die momenten het antwoord?

"Ik ben heel kritisch naar mezelf. Ik vraag me altijd af of ik over het algemeen de goede dingen doe en wat de mensen in de inner circle van me vinden. Dat zijn de mensen van de Clubraad, de supportersorganen/media, het personeel, de sponsors, de Raad van Commissarissen en de aandeelhouders. Dat zijn de mensen die voor mij als spiegel fungeren. Als ik het gevoel heb dat ik daar nog draagvlak heb, dan is dat voor mij de basis om door te gaan. Dat zijn namelijk mensen die je redelijk tot zeer goed kunnen beoordelen. En ik heb aan Hans Smulders van de zomer gevraagd of hij mij, gezien mijn verleden bij de club, nog wel de juiste persoon vond om het nieuwe pad mee in te gaan. Het antwoord daarop was volmondig 'ja'. De komst van Hans heeft me sowieso nieuwe energie gegeven. Hij heeft hele andere capaciteiten dan ik. We dagen elkaar continu uit, zijn elkaar continu aan het verbeteren en hebben ook veel lol samen. Die samenwerking zorgt ervoor dat ik ook nu de energie en drive voel om ook in deze moeilijke fase toch rechtop te blijven staan en door te blijven gaan."

Wat voor gesprekken voer je dan precies met Hans Smulders? Er zou een sterke scheiding tussen het sportieve en 'het bedrijf NAC' zijn. Wat heb je elkaar dan te vertellen?

"We hebben het over de wijze waarop wij allebei onze functie invullen, hoe we met mensen omgaan en hoe we met ons beleidsplan omgaan. We hebben heel verschillende expertises en handelen daar intern ook naar, maar dat wil niet zeggen dat je niet op een bepaald niveau met elkaar kunt sparren. Bijvoorbeeld over hoe je met onrust rond de club omgaat. Ik kan Hans natuurlijk helpen met met mijn inzichten over NAC. En andersom kan hij mij, door het feit dat hij toch meer afstand heeft tot NAC, weer uit die geel-zwarte cirkel trekken waar ik in zit. Ik word de hele tijd op iedere verjaardag, iedere bruiloft en ook in de supermarkt geconfronteerd met meningen, berichten, signalen van mensen. Die hebben impact op mij. Hans trekt me dan uit het geel-zwarte web om me met afstand naar de zaken te laten kijken."

Je geeft aan dat je beïnvloed wordt door de gesprekken die je met verschillende mensen voert. Er wordt vaak gesproken over een sterk krachtenveld rond NAC. Jij zit daar middenin. Hoe zie jij dat?

"Ik vind persoonlijk dat dat allemaal veel minder is geworden. Mensen roepen vaak dat ze niet snappen hoe de organisatiestructuur is, snappen niet wat er gebeurt en hoe de lijnen lopen. Dat is misschien een gebrek in onze communicatie, want ik ervaar dat helemaal niet zo. Je kunt daar natuurlijk wat van vinden als je sportief slecht presteert, maar er zit al vier jaar dezelfde RvC. Er zit al vier jaar dezelfde directeur, de aandeelhouders zijn rustig en komen zelden in de media. Dus intern bij ons is het duidelijk en rustig. Omdat wij intern behoorlijk eensgezind zijn, heb ik het idee dat het speelveld om de club ook minder sterk is geworden. Het is er wel, maar heeft minder invloed. NAC wordt nooit een rustige club. Dat is een utopie. Want als we over twee jaar rond deze tijd in de Eredivisie op de dertiende plek staan, begint ook iedereen te zeuren dat we te laag staan. Dat gaat niet veranderen. Dat hoort bij NAC.  Daar kun je je wel druk over maken, maar dat zal over twintig jaar nog steeds zo zijn. Het geeft ook aan dat de betrokkenheid bij NAC groot is en dat NAC leeft. Dat is ook wel weer het mooie aan NAC.”

Wat heeft ervoor gezorgd dat het nu zo eensgezind en rustig is? Dat kan niet alleen de interne organisatie zijn.

"Ik denk dat dat voor een deel zit in het feit dat we proactief contact met onze stakeholders hebben; veel intensiever contact met de Clubraad, de aandeelhouders en veel intensiever contact tussen directie en RvC. Het zit hem in communicatie. We zijn altijd bereikbaar, we zijn transparant over alles wat we doen. Ik denk dat dat bijdraagt aan de rust rond de club."

Kijk je echter naar de beleidskant, dan is er nauwelijks rust. Ontslagen trainers, weer een nieuwe technisch directeur. Reken je dat jezelf aan?

"Het is gewoon heel lastig. We hebben een tweekoppige directie, dus we zijn samen verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt bij NAC. Dat waren Graeme en ik en dat zijn Hans en ik nu ook. Boven een bepaald bedrag moeten we allebei onze handtekening zetten. Er wordt weleens gezegd dat ik wegloop voor mijn verantwoordelijkheden, maar ik ben voor alles verantwoordelijk waar mijn handtekening onder staat.”

Er zal toch expliciet bij iemand een verantwoordelijkheid liggen voor de verkeerde aanstellingen in het verleden?

"Ik heb geen zin om naar het verleden te kijken en met de vinger te wijzen. Er worden overal fouten gemaakt. Kijk je sec naar de structuur bij NAC, dan is het zo dat de RvC de directie aanstelt. Inhoudelijk is Hans volledig verantwoordelijk voor het voetbalbeleid en ben ik  verantwoordelijk voor alle andere dingen. En samen zijn we statutair verantwoordelijk voor het hele operationele beleid van NAC! In het verleden zijn er alleen zoveel beslissingen genomen vanuit verschillende hoeken, dat het heel moeilijk is daar een schuldige of verantwoordelijke aan te wijzen. Het was met name onduidelijk in de periode van de transitie van financiers naar aandeelhouders. Er zat toen maar één persoon in de RvC, er was maar één directeur. Dat zorgde voor verwarring. Nu is de structuur wel helder en ligt dat anders."

Maakt dat ook dat je met meer vertrouwen naar de toekomst kijkt?

"Met name door de komst van Hans heb ik dat heel sterk gekregen. Ik zat van de zomer met een zaakwaarnemer, die ik goed ken, aan tafel en vroeg hem: "Joh, noem mij voor het niveau van NAC en binnen onze budgetten, nou eens vijf goede trainers en vijf goede technisch directeuren." Hij moest tien minuten nadenken en had toen twee van de tien namen ingevuld. Dat geeft maar aan hoe moeilijk het voor een club als NAC is om voor die functies de juiste man op de juiste plaats te zetten. Algemeen directeuren zijn er duizend. Of ze beter zijn dan ik laat ik aan anderen over, maar die heb je er echt talloze. Een goede technisch directeur voor op ons niveau is echter veel moeilijker te vinden. Ik heb eerder met Marcel Brands en Mo Allach mogen werken. Dat is wat mij betreft de top van Nederland. Ik vind, en dat meen ik echt, dat Hans zich daarmee kan meten."

In de periode voorafgaand aan de komst van Smulders leek het meer dan eens alsof er maar wat gedaan werd bij NAC.

“Weet je, het is heel lastig om in een neergaande spiraal, die bij NAC al jaren geleden is ingezet, te moeten bezuinigen en óók iets op te bouwen. Dat is een verschrikkelijk lastige combinatie. Vorig jaar hebben we bewust voor de korte termijn gekozen: een trainer voor de korte termijn, een kapitaalinjectie in het voetbalbedrijf. We hebben toen bewust gekozen om het geld niet in een technisch directeur te steken, maar in het elftal. We hebben uiteindelijk onze doelstelling om te promoveren niet gehaald. Dat heeft dus niet gewerkt. Toen hebben we besloten om de trend van de kortetermijnpolitiek te doorbreken en een koers voor lange termijn te gaan varen. Ik geloof in die koers. Met de komst van Hans ligt er nu een goed technisch beleidsplan met een duidelijke visie.”

Er is veel wantrouwen onder supporters. Zij horen al jaren dat het nu écht beter zal gaan bij NAC, maar telkens blijkt de praktijk toch wat weerbarstiger. Waarom zouden ze dit beleidsplan wel vertrouwen?

“Ik snap het wantrouwen bij de supporters heel goed, zeker als je kijkt naar de prestaties van de afgelopen zeven jaar. Bij NAC telt alleen het resultaat op het veld. Ik snap dat supporters schijt hebben aan wat er op de achtergrond gebeurt, want die komen naar het stadion om hun ploeg te zien strijden en winnen. Maar ook zij moeten niet vergeten dat we een gigantische inhaalslag hebben moeten maken. De afgelopen jaren in eerste instantie op operationeel/financieel vlak en het afgelopen half jaar op technisch gebied. De dingen die we doen vertalen zich echter niet meteen naar een kampioenschap. We hebben vorig jaar geprobeerd iets te forceren met veel geld en dat is niet gelukt. Dat betekent dat het roer om moet en je moet gaan bouwen. “

Maar waarom is er pas afgelopen zomer voor de lange termijn gekozen?

"Wij worden constant gevangen in een financieel web. Wij handelen eigenlijk vrijwel altijd vanuit financiële nood. Probeer dan maar eens de juiste dingen te doen. Daarom hebben we vorig jaar gezegd: we zetten alles op alles om in één jaar promotie te bewerkstelligen om vanaf daar weer te gaan bouwen. Al het geld is naar de selectie gegaan. We hebben nu in overleg met de RvC en aandeelhouders een streep getrokken en besloten om helemaal opnieuw te beginnen. Dan maar met minder geld langzaam weer een fundament leggen en vanuit daar weer terug groeien naar de Eredivisie. "

Kun je ons meenemen in dat proces vorig jaar? Als je toen al voor de lange termijn had gekozen, had je meer geld gehad om aan het fundament te bouwen.

"Dat is achteraf makkelijk, maar wel waar natuurlijk. We hebben toen vanuit de gedachte gehandeld dat we binnen een jaar een gigantisch financieel probleem zouden hebben als we niet zouden promoveren. Dat dwong ons naar de korte termijn. We dachten echt dat er met nóg een jaar Jupiler League geen leven meer voor NAC zou zijn. Ik zou het liefst altijd aan de lange termijn werken, maar die druk van die financiën hangt altijd als een guillotine boven je hoofd. Daar komt dan de druk van buiten nog eens bij. NAC is een enorm grote club, waardoor er een enorme druk is op de prestaties. Die druk kunnen we nu gewoon even niet hebben.”

Maar je voedt die druk toch ook voor een heel groot gedeelte zelf? Als jij zou roepen dat de club de komende vijf jaar financieel zou kunnen overleven in de Jupiler League, zou er bij de supporters een heel groot gedeelte van de onrust wegvallen. NAC-supporters zijn volgens ons niet bang voor een Sparta-scenario als zij weten dat er een solide langetermijnbeleid gevoerd wordt. Jullie roepen alleen zelf telkens dat NAC het in de Jupiler League financieel heel moeilijk krijgt. De angst en daarmee de druk zitten hem in het feit dat supporters bang zijn dat hun club volgend jaar niet meer bestaat. Daar heeft niemand last van behalve zij.

“Zo had ik er nog niet tegenaan gekeken. Dat is voor mij wel een eyeopener, ik snap wat je bedoelt. Ondanks dat ik ook veel contact met supporters heb, heb ik dit zo nog nooit zo concreet teruggekregen. Het is voor mij alleen heel lastig om die toezegging al te doen. Ik heb vertrouwen in onze stakeholders en sponsoren en heb daarom vertrouwen in de toekomst, maar ik kan de garantie nog niet geven dat het de komende vijf jaar goed zit bij NAC in de Jupiler League. Je mag echter van mij aannemen dat een bestendige toekomst van NAC voor mij prioriteit nummer één is.”

Ondanks de verhalen dat het bij nog een jaar Jupiler League voor NAC moeilijk zou worden, bestaan we nu nog steeds. Wat is er sinds de degradatie veranderd?

"Allereerst hebben we afgelopen zomer natuurlijk weer heel veel bezuinigd. Daarnaast zorgt het besef dat een focus op de korte termijn niet werkt voor verandering. Je moet wel switchen, zelfs al heb je geen geld. Daarnaast speelt mee dat mensen zijn gaan geloven in de visie van Hans, waardoor we intern meer rugdekking hebben. En we hebben financieel vier goede jaren gehad, waardoor we een buffer hadden om dit jaar zelfstandig uit te kunnen zingen."

Sportief wil het dit seizoen nog niet echt. Sta je dan iedere dag nerveus bij Hans aan zijn bureau?

"Nee, we wisten dat we door de verandering naar de lange termijn tijd nodig zouden hebben. We hebben heel lang over de doelstelling getwijfeld, want je voelt de druk van de buitenwereld om te móeten promoveren en kampioen te móeten worden. Wij wisten echter vanaf dag één dat een kampioenschap moeilijk haalbaar zou zijn, maar het moet heel gek lopen wil je met dit elftal geen top vijf halen. Dan haal je de tweede ronde van de play-offs en speel je toch om promotie. Hans is ervan overtuigd dat we met dit elftal de play-offs kunnen halen."

Maakt het langetermijnverhaal jouw deel van het werk lastiger? Sponsoren zullen vermoedelijk meer belangstelling hebben voor een club in de Eredivisie dan voor een die een onduidelijk aantal jaar Jupiler League speelt.

"Ja, dat maakt het lastig. Vreselijk lastig. NAC is, zoals ik al zei, een heel onrustige, opportunistische club waar langetermijnbeleid sowieso moeilijk is. Als er dan in bepaalde fases ook nog eens enorm kritisch gereageerd wordt en er op de man wordt gespeeld, hebben we daar last van. Na de degradatie zijn we sowieso enorm veel inkomsten kwijtgeraakt. Voor de Jupiler League hebben we een enorm grote commerciële begroting, maar er zit wel een sterk dalende lijn in. Twee grote contracten liepen af en met de inkomsten in de Jupiler League zakken we sowieso met ongeveer 25% ten opzichte van de Eredivisie. Dus het is heel hard werken om alles in ieder geval te stabiliseren. Als je die twee grote contracten (die we ook in de Eredivisie kwijtgeraakt waren) buiten beschouwing laat, lukt het aardig te boel te stutten. We weten echter dat het in de Jupiler League lastiger is dan in de Eredivisie om toeschouwers en sponsoren aan je te binden.”

Voel je dan, ondanks je vertrouwen in de toekomst, spanning richting komend seizoen? Promotie lijkt ook dit jaar geen ABC-tje.

“Nee, want ik ben al vanaf september bezig met diverse scenario’s. Daar zitten ook scenario’s bij om nog een paar jaar Jupiler League op te vangen. Ik zou een slechte algemeen directeur zijn als ik pas in mei zou denken ‘Shit, we hebben het niet gehaald. Wat nu?’ Daarom voer ik al vanaf september gesprekken met onder meer de RVC en de aandeelhouders over wat te doen als we niet promoveren. Ik ben eigenlijk continu voorbereid op meerdere scenario’s. Dat wil niet zeggen dat ze allemaal even rooskleurig zijn, maar ik weet wel wat ons in ieder scenario te doen staat. Daarbij maken we gebruik van onze ervaringen en onderzoeken bij andere clubs. We weten hoe de financiën zich ontwikkelen bij clubs die wat langer in de Jupiler League blijven en hoe dat gaat bij clubs die promoveren. Daardoor hebben we redelijk goed in beeld wat de financiële consequenties zijn van nog een jaar Jupiler League.”

Op een gegeven moment is de rek eruit, lijkt ons.

“We weten dat het met onze hoge vaste lasten nu geen haalbare kaart is in de Jupiler League een sluitende begroting te maken. Dan zouden we ervoor kunnen kiezen nóg verder in de organisatie en het spelersbudget te snijden, maar dan weet je ook dat je al je ambitieuze plannen in de koelkast kunt stoppen. Je moet de juiste balans zoeken. Enerzijds wil je alles op peil houden, zodat je meestrijdt om promotie en gedegen de Eredivisie in kunt als je promoveert. Maar anderzijds moeten we er wel voor zorgen dat we zo min mogelijk uitgeven. Kijk je sec naar de bezetting bij ons op kantoor, dan hebben we voor een club in de Jupiler League een grote organisatie. Maar kijk je naar de grootte van de club, dan doen we het met een minimale bezetting. Iedereen moet bij ons enorm op zijn tenen lopen. Wij vragen behoorlijk wat van de mensen die bij NAC werken. Telkens de juiste keuzes moeten maken en telkens een nieuw konijn uit de hoge hoed moeten toveren geeft wel druk, maar ik heb er vertrouwen in dat we het weer gaan managen. Zeker ook omdat ik het vertrouwen bij onze stakeholders voel.”

Bron:
B-Side Rats
Vorig bericht
ONeill ook tegen de Graafschap aan de kant 13 reacties
Volgend bericht
Garcia in Elftal van de Week 9 reacties
Terug naar overzicht
28 Reacties
0   0  
Geel/Zwart

Top dat jullie hier aandacht aan besteden. Afgelopen week met de ManU deal ook. Zijn dingen die leven onder de supporters en mijn inziens hier vaak elkaar ook maar naroepen uit ontevredenheid, om iemand de schuld te geven.

0   0  
NAC Lokeren

Heeft er ooit dan een rek ingezeten dan?
Sinds hij hier is binnen gekomen gaat het jaar in en uit met de dag slechter!
Vorig jaar zou NAC vanaf dag 1 meedoen om promotie via plek 1
En nu? Nu mogen we blij zijn met nacompetitie sorry jongens op deze manier geloof ik die praatjes niet meer!

0   0  
Bredaaaa

Helaas. De RvC, Aandeelhouders, Goetzee en Smulders weten niet waar ze mee bezig zijn. Ze falen elk seizoen.

0   0  
Bredaaaa

na 27 wedstrijden staan we 7e met clubs als vvv, jong ajax en psv, volendam, mvv en cambuur voor ons. Noem je dat beleid?

0   0  
Jamack

@BSR
Bedankt voor dit interview dat mij weer scherpt in het afstand nemen van de hectiek van alledag. Zeer behulpzaam daarbij.
@NAC Lokeren
Ik vind dat je gelijk hebt als je stelt dat we vorig jaar vanaf dag 1 zouden meedoen om promotie via plek 1. Dat we dit niet hebben gehaald, is erg teleurstellend. Vanuit die teleurstelling kom jij dan tot de slotsom
dat je de praatjes niet meer kunt/moet geloven. Mijn conclusie ie een andere. De spelers op het veld hebben het toen laten afweten, Zij hebben jou in de steek gelaten. Zij zijn verantwoordelijk voor het onderpresteren.

Dat we nu blij moeten zijn met nacompetitie is geen nieuw feit. Dat is vanaf het begin van dit seizoen consequent, luid en duidelijk gezegd door de directie. Dat is dus op zich niet nieuws.
Had ook ik het graag anders gezien? Ja, natuurlijk. Is dat reden de praatjes niet meer te geloven? Neen, die praatjes zijn nogmaals gezegd niet anders dan ze waren.
Het is aan ons elftal en de trainers dit waar te maken. En dat zij dat gaan doen, geloof is nog steeds.

0   0  
Ouwe Spionkop

Als we zo doorgaan blijven we eeuwig in de Juup spelen. Ik zie geen enkele toekomst op deze manier. Als er spelers uit springen dit jaar moeten ze worden verkocht aan het eind van het seizoen om het tekort te dichten en dan kan je weer opnieuw beginnen.
Het is triest te moeten constateren dat NAC alleen nog echt structureel hogerop zou kunnen door een financiële injectie van miljoenen. Dat is alleen mogelijk door een grote externe geldschieter.
Goetzee moet daar zijn tijd aan besteden. Ga actief op zoek. Bv in China of een oliestaat.
Anders blijven we eeuwig aanmodderen.
Prima dat bv CM hoofdsponsor wil zijn en de lokale winkels ook 10.000 lappen maar daarmee gaan we het niet redden in de toekomst!

0   0  
Maarten

Over t algemeen vind ik Smulders meer als functie van algemeen directeur en Goetzee weer commercieel. De aanstelling voor TD is uiteraard Lokhoff zeer geschikt in. But, we keep on dreaming.

0   0  
Ollie bier halen

Een open en eerlijk verhaal, daar hou ik van. Goede vragen van BSR. Als we met zijn allen achter de club blijven staan komt het goed. Als we echt de beste supporters zijn van Nederland en dat kunnen we zijn dan sta je achter je club en achter de spelers. Ook, nee juist als het moeilijk is. Tuurlijk mag iedereen kritisch zijn maar wel onderbouwd graag. Zo maar wat roepen is wel erg gemakkelijk. Hup NAC!!

0   0  
Maarten

Sponsoring kan een provincieclub niet op de been houden. Natuurlijk zijn we er zeer content mee, maar het mag niet fungeren als hoofdinkomen. Inkomen moet je halen in opleiden, scouten. Daarom met Tim Gillissen zetten ze goede stappen. Alleen het doorgroeien van en naar is weer van een andere dementie. Ik denk dat je moet denken aan samenwerkingsverbanden, investeren en doorgroeimogelijkheden evalueren.

Bon, ik denk dat ondanks het sportief niet helemaal voor de wind gaat er wel degelijk stappen zijn gemaakt om NAC weer snel naar het hoogste plan te helpen. Het vergt immers tijd en vertrouwen, maar ik geloof er in.

0   0  
Jonka

Goed kritisch interview, chapeu!

0   0  
nm

Aan zijn gladde praatjes heeft het nooit gelegen.

0   0  
NAC Lokeren

Jamack de spelers zijn wel gehaald door Goetzee en Smulders.
En vorig seizoen door Maaskant en Goetzee.

0   0  
Oosterhout3

Nou....

Conclusies;

1. Goetzee weet niet zeker dat nac over 5 jaar niet bestaat
2. Zolang investeerders blijven, blijft goedzee ook... wat als ze vertrekken dan??
Istie dan heel snel weg ofwat?!


Mijn oplossing tot verminderen financiele druk.

1. vraag de grootste aandeelhouders om mee te kijken of ze echt met nac vooruit willen
Zo ja...

1. ga uitzoeken hoeveel het stadion kost!
2. Ga uitzoeken voor hoeveel je zundert kan kopen
3. Ga uitzoeken hoeveel een jeugdaccomodatie kost(minimaal 4 natuurgrasvelden)
4. Structuur NOG duidelijker maken, wat de rvc nu eigenlijk doet... behalve de schaal bitterballen rond laten gaan...Zo nee,

Zoek een oplossing om bovenstaande 4punten te realiseren (supporters investeren in ruil voor aandelen b.v.)


Geen 5 jaar zekerheid van bestaan....

Zo gek was het plan van buurman pasgeleden nog niet!!

Als ik hem mag citeren.....

ROEPT U MAAAAAARRRRRRRRRR

0   0  
Baske

Ik gruwel van hoe hij over het "voetbalbedrijf" praat. Alsof ze er van wegkijken, het bijzaak is..bah, alles zou om het voetbal moeten draaien, heel de organisatie in dienst daarvan. Dat is het verschil tussen ons en clubs met veeeel minder budget die wel fatsoenlijk voetbal op de mat leggen jaar in jaar uit. Pure mentaliteitskwestie bij de mannen ophet pluche

0   0  
RV

Je voelt en proeft aan zo'n interview dat er ook een tijd gaat komen dat er nieuws komt waar we allemaal niet zo vrolijk van worden.

Dan moeten we weer met de pet rond en komen er lijken uit de kast die Goetzee tot op heden in de doofpot stopt.

Lange termijn visie is prima maar dat is nou net wat er bij Goetzee ontbreekt. Hij zegt het eigenlijk al in het begin van het interview. Alles op intuïtie, gevoel en hard werken maar van visie is weinig sprake.

Wat mij het meeste tegenstaat is dat constant verbergen achter het feit dat het budget ieder jaar minder wordt.

Wat een slap gelul, we hebben een riant spelersbudget voor JL begrippen.

- Spelersbudget van 1.6 miljoen, top 3 JL.
- Selectie van 30 spelers, daar wordt geen enkel individu beter van.
- VVV doet het met 8 ton en daar bedraagt een gemiddeld salaris geloof ik 4000 bruto per maand en hebben ze geen deal met City.

Maar Justin heeft voor een aantal contracten een handtekening gezet waar een jaarsalaris van vijf nullen bij is komen kijken en dat neem ik zowel Smulders als Goetzee kwalijk.

Het is lastig en je hoopt dat Haemhouts en Stans toegevoegde waarde bieden. Maar eerstgenoemde is wel gehaald als aanvoerder met een 3 jarig contract. Geen enkele visionair had Haemhouts gehaald met het idee dat hij aanvoerder kan zijn. Dat is puur op intuïtie en puur

Volgend jaar terug in budget en weer met een aantal dure gasten op de loonlijst. Het netwerk is gewoon te beperkt en de keuzes worden gemaakt op intuïtie.

Begrijp me niet verkeerd, ik geloof best dat Goetzee het beste voor heeft maar hij vertelt echt niet de volledige waarheid. De tikkende tijdbom die NAC heet gaat binnenkort (waarschijnlijk bij het niet promoveren) echt ontploffen ben ik bang.

0   0  
Peer11

Meneer steekt een aardig pak veren in zn eigen reet. Rechtsom of linksom, er is gewoon flink gefaald binnen de club. Aandeelhouders die elkaar het kot uitvechten en weigeren verder te investeren, degradatie, verkeerde trainers, hele matige selectie met redelijk budget, alle periodetitels tot nu toe verloren, geen 3 ton op tafel kunnen leggen voor de topscorer van de Juup, uitzichtloze positie op de ranglijst, sterk teruglopend aantal toeschouwers, matige sfeer op de tribunes enz. enz. Lijkt me dat er meer dan genoeg rede is om de noodklok te luiden en dat er geen sprake van rust kan zijn.

0   0  
G00Ser

@Oosterhout3

Ik vermoed dat je opties zijn bekeken en niet als interessant worden beschouwd. Een stadion kopen lijkt mij niet zo snel een optie voor een club die geen winst maakt. In andere woorden; waar moet een stadion van gefinancieerd worden? NAC zou meer geholpen zijn door betere huurvoorwaarden en/of een gemeente die bereidwilliger is. Zelfde geldt voor de locatie Zundert, waarbij een wurgcontract ligt voor NAC zelf, maar het huidige bestuur niet veel mee kan. Wat wel goed is, is het gebruik maken van traininglocaties in Breda, zoals Boeimeer en WDS19.

@ RV,

Ik vind niet dat Goetzee het budget verborgen houdt voor de achterban, ik vind het juist heel duidelijk, namelijk 1.5milj spelersbudget. Zelfde geldt voor de doelstelling, een top 5 notering, het is vooraf duidelijk gecommuniceerd.

Met betrekking tot VVV Venlo, ik vind dat niet helemaal een juiste vergelijking, aangezien het budget hoger ligt en het een club is die van het ene financiele drama in het andere financiele drama valt. VVV Venlo een klein jaar geleden nog een nieuwe leding nodig van € 250K van de gemeente. En vergeet niet dat deze club de afgelopen +- 8 jaar flinke financiele klappers heeft gemaakt; verkoop van Musa, Honda, Amrabat en Yoshida. Een club als VVV Venlo heeft structureel een probleem door het beperkte achterland, ingesloten door grotere clubs, waardoor de achterban wegblijft. Dat VVV Venlo het goed doet zit het meer in het hebben van een evenwichtig/ervaren team onder leiding van dezelfde trainer. Wil dat NAC dat ook doen zal het meer moeten accepteren hoe processen verlopen, zondat continue in panic-mode te schieten.

Maar goed, ik dwaal een beetje af..

0   0  
ome cor

Goed bezig Justin.

@nm
Geweldige reactie, kerel. Zo goed onderbouwt ook. Pffft


@Maarten
Waarom zou Lokhoff de ideale TD zijn ?
Is hij dat ooit al eens geweest (bewezen kwaliteiten) ? Daarbij geeft Ton zelf aan liever op het veld te staan.
Dus lijkt het mij helemaal niet de ideale TD.

0   0  
jvt

En wel hier is het grote bewijs! Deze man doet amper aan zelfkritiek. Geeft toe dat hij liever AD dan Commercieel manager is en we dus op commercie niet veel mogen verwachten. Hij verschuilt zich lekker achter de eerdere ondoorzichtige organisatiestructuur waar hij overigens zelf deel van uitmaakte en nu dan achter Smulders.

Deze man heeft teveel leermomentjes nodig en is absoluut geen AD waardig. Naar nu blijkt ook geen commercieel manager dus wat hebben we nog aan deze 'manager'? Kwam hem laatst tegen en maakt geen professionele indruk, meeloper eerste klas, baantjesgeil. Dit interview doet mij de angst vanwege het zwak management alleen maar aanwakkeren. Wat is het erg gesteld met ons Nac om aan deze goden overgeleverd te zijn. Met deze tevreden RvC en aandeelhouders wordt het dus ook niks, kijk waar we staan.

Er is altijd een excuus. Zeg nou gewoon dat je het verdomd slecht gedaan hebt, gegokt met het beleid van na een jaar weer promoveren met oude garde en nu gegokt met 30 spelers en er zit er wel eentje tussen... Hoezo beleid? Een paar jaar geleden was de sportieve ambitie volgens Goetzee in de ere tussen plaats 12 en 9, nu is het 5 in Juup.

0   0  
Dr. Z

1 ding kan je justin nooit verwijten, openheid en transparantie!

0   0  
Brat

@jvt
"Kwam hem laatst tegen en maakt geen professionele indruk, meeloper eerste klas,
baantjesgeil."
Wauw en dat zie jij alleen al als je iemand tegenkomt!

0   0  
nm

Het feit blijft dat sinds Goetzee bij NAC werkzaam is het eerste steeds slechter presteert. Zie ranglijsten.

Of je hem nu een gladjakker of een toffe peer vindt doet hier niks aan af. Bij geen enkel professioneel bedrijf had de AD of CEO nog in zijn functie gezeten.

0   0  
Oosterhout3

@gooser,

Voor die punten zijn er meer opties hoor!!

Kijk naar arena of de kuip constructie

Arena certificaten of vasf(kuip)
Vitesse en groningen hebben ook zoiets voor zoveel jaar

0   0  
Herder

Dus je solliciteerd naar de functie van AD maar je wilt het niet worden. Toen ben ik al afgehaakt.
Wat een zwam verhaal. In 3 jaar tijd afgezakt van 10 plek ere naar halverwege de Juup en dan zo vertellen dat het niet aan jou/RVC gelegen heeft. Heel bijzonder.
En dat het zo rustig is rond de club wijten aan jou goede manier van communiceren?????
Iedereen heeft de moed opgegeven en berust er blijkbaar in. Zeer zorgelijk juist.

0   0  
Wanny

Een klotebaan heeft ie. Altijd gezeik en onrust en je kunt er nooit afstand van nemen want je wordt er overal op aangesproken.

0   0  
Reflektor

Beterweterssssss

0   0  
buurman

Eens met Oosterhout 3 uiteraard.
Je moet een stap verder willen kijken en een beetje buiten de gebruikelijke kaders kunnen denken.
Ook echt er eens in verdiepen is nodig om Oosterhout 3 te begrijpen. Kijk bv. hoe Duitse clubs zijn georganiseerd. Echt steek er eens wat studietijd in !

En belangrijkste, men moet niet tegenwerken om het tegenwerken of uit eigen belang dit soort zaken, zonder nadenken en enige studie, verwerpen.

Maar ik kan mensen gerust stellen. Het maakt allemaal niet uit! Los van het feit of Justin nu het geweldig doet of niet. De randvoorwaarden zijn bij NAC dermate dat het vroeg of wat later financieel vastloopt. Zeker nu het er sterk op lijkt dat NAC voorlopig niet promoveert (dat inmiddels beroemde proces.)
Er komt dus beslist een tijd dat nijpend geld nodig is om te overleven. En dan mogen de supporters kiezen; schenken of investeren of........................ van NAC een museum maken. Voor die keus komen we te staan 99% zeker.

Roept u maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrr.....................................

PS
Ik vind het inhoudelijk een goed interview met een goede bedoeling. Wel is het voor deze site veel te lang en jammer dat dit item (zie boven) niet belicht wordt. Toch complimenten aan de redactie

0   0  
Dutchbird

Eerst wil ik Da Pope complimenteren met dit interview. Grote klasse waar die BN DeStem relnicht Yadran Blanco een puntje aan kan zuigen.

Ik denk dat het interview een realistische kijk op de stand van zaken geeft. Vooral ook een zakelijke kijk. Maar dat is logisch want de sportief / technische kant is niet Goetzee zijn ding. Maar Justin geeft hiermee ook een inkijk op de manier waarop hij in het leven staat. Commercieel manager die na het ontslag van Eskens als algemeen directeur voor de leeuwen werd gegooid. Heeft vervolgens geleerd om redelijk op de winkel te passen.

Ik mis innovatie en ambitie. Hij doet me denken aan de directeur van een mooi winkelbedrijf die niet in de gaten heeft dat webwinkels met goedkoop personeel zijn klanten wegsnoepen. Met klanten doel ik niet op de hondstrouwe supporters, want die hebben verder geen keuze. Wie van ons stapt over naar Feyenoord, Willem II of RKC? Niemand toch mag ik hopen. Die zekerheid maakt de directie lui.

Hij moet het vooral hebben van de andere klanten, de sponsoren. Het klopt dat de genoemde twee grote sponsoren ook in de eredivisie zouden zijn weggegaan. Grote sponsoren hoef je niet te zoeken in onze regio, die zijn er niet. Wel veel bedrijven met 50 tot 150 medewerkers en heel veel MKB bedrijven van ZZP’er tot 50 man. Bij die samenstelling van het regionale bedrijfsleven past het huidige sponsorpakket van NAC niet. Met een beetje creativiteit en innovatie moet het mogelijk zijn om per jaar minstens een half miljoen aan extra sponsor inkomsten te genereren.

Verder beseft Justin dat NAC ondanks alle bezuinigingen nog steeds een duur personeelsbestand heeft. Maar hij haast zich daaraan toe te voegen dat er bij NAC veel werk is. Ik loop al wat langer mee en heb dat vaak gehoord van commerciële mensen die algemeen directeur werden. Als de RvC daar genoegen mee neemt dan is de kans klein dat er via lean management creatieve bezuinigingen worden doorgevoerd. Dat is zonde want ik weet zeker dat er nog minstens 2 ton per jaar kan worden bezuinigd zonder dat het echt pijn gaat doen. Het gemak waarmee er budgettair ruimte werd vrijgemaakt voor de secretaresse van Smulders was veelzeggend.

Ik zit niet op een nieuwe Mommers te wachten maar ook niet op een directie die gezapig verder kabbelt als een rimpelloze Bredase Singel. Ik roep ook niet om vervanging van Goetzee door Oversier; zijn opvolger bij RKC. Maar Justin mag wel vaker een voorbeeld nemen aan Remco.

Laad alle berichten na dit bericht in