Wij gaan niet opzij

BSR Interview: aandeelhouder Rob van Weelde - Deel 2

Da Pope

Sinds eind 2013 is NAC in private handen. Met een omzetting van leningen in aandelen werd een groep van eenentwintig mannen eigenaar van de club. Tegenwoordig zijn er nog twintig aandeelhouders over, die zich doorgaans zoveel mogelijk op de achtergrond houden. Met het ontslag van statutair directeur Hans Smulders werd echter weer eens duidelijk dat de aandeelhouders niet alleen stilzwijgend toekijken, maar ook een invloedrijke rol binnen de club vervullen. Voldoende reden om eens het gesprek aan te gaan. Wij interviewden Rob van Weelde, die samen met Wim van Aalst en Paul Burema de ‘Grote Drie’ vormt en zitting heeft in de Commissie van Aandeelhouders. Hieronder deel twee van het interview, waarin het vertrek van Hans Smulders en Justin Goetzee centraal staat.

De directe aanleiding voor dit gesprek is het ontslag van technisch directeur Hans Smulders. Kun je toelichten wat er precies gebeurd is tussen de eerste onvrede en zijn uiteindelijke ontslag?

Om te beginnen is het goed om te vertellen dat de positie van Hans niet alleen die van technisch directeur maar ook van statutair directeur was. Zoals de directie geregeld was, functioneerden Hans en Justin naast elkaar. De statuten van NAC zeggen dat alleen de aandeelhouders kunnen beslissen over aanstellen of ontslaan van een statutair directeur. In die zin was het ook terecht dat Joost Gielen na het ontslag stelde dat dit een actie was van de aandeelhouders. Simpelweg omdat het statutair zo geregeld is.”

Dat lijkt me een wat formele uitleg van de gang van zaken. Ik kan me niet voorstellen dat jullie dit alleen besloten hebben.

“Nee, want uiteindelijk werk je op dat moment toch in teamverband. We moesten ons er als aandeelhouders wel tegenaan bemoeien, omdat het een statutair directeur is. Daarom hebben we in eerste instantie ook de RvC uitgenodigd met een standpunt te komen. Ook voor de RvC gold dat er bij een meerderheid een gebrek aan vertrouwen was ontstaan over het functioneren van Hans. Dat betrof met name de samenstelling van de selectie. Ik hecht eraan dat even naar voren te brengen, omdat dit natuurlijk niet honderd procent alleen een aandeelhoudersverhaal was. Nogmaals, formeel gezien wel natuurlijk. De nuance zat hem in de timing. Daar zat wel een nuanceverschil tussen de RvC en aandeelhouders. De RvC wilde Hans nog een paar weken geven. Daarna is er contact gezocht met Hans, zodat hij kon vertellen wat hij in die paar weken kon doen om het tij te doen keren. Hans heeft toen aangegeven te willen vasthouden aan zijn plan en niet over te stappen op welk ander plan dan ook. Toen dat duidelijk werd, gold ook voor de RvC dat het moeilijk werd om dit nog tegen te houden. Daarbij speelde mee dat er in diezelfde week een reeds maanden van tevoren geplande jaarvergadering van aandeelhouders op de rol stond. De situatie was ook zodanig dat we Hans zo’n confrontatie met aandeelhouders graag wilden besparen, want dat was waarschijnlijk wel een harde confrontatie geworden. Hans is dan ook niet op de aandeelhoudersvergadering geweest.”

Hoe is dat precies gegaan? Is vooraf met hem besproken dat hij niet aanwezig zou zijn?

“Ja.”

Dan wist Smulders natuurlijk ook wel hoe laat het was, neem ik aan.

“Daar is de dag ervoor helderheid over verschaft.”

Wat heeft voor jullie als aandeelhouders uiteindelijk de doorslag gegeven om afscheid van hem te nemen?

“Ik denk dat daar een aantal factoren een rol bij heeft gespeeld. Toen dit speelde, hadden we slechts drie punten uit zes wedstrijden. Gezien het programma met wedstrijden tegen PSV en Utrecht was de kans aanzienlijk dat dit er na acht wedstrijden nog steeds drie zouden zijn. Uiteindelijk was dat ook zo. Daarnaast speelde de manier waarop we verloren een rol. Ik denk dat dat zo mogelijk nog belangrijker was dan de uitslagen op zich, omdat het hier en daar echt wel een kansloze zaak leek. Bovendien waren er de nodige verwachtingen gewekt, omdat Hans in de aanloop naar dit seizoen heeft kunnen werken met een budget dat substantieel groter was dan het seizoen ervoor. Ik denk dat wij zijn ontslag een stuk moeilijker hadden kunnen uitleggen, als er wat spelersbudget betreft een pas op de plaats was gemaakt. Dan kom je al gauw op een verhaal waarin je niet elk jaar mag hopen op een nieuwe Angeliño en Garcia. Dit seizoen is er echt een serieuze poging gedaan, ook met ondersteuning van Justin, om zoveel mogelijk fondsen vrij te maken voor het spelersbudget. Dat heeft geleid tot een substantieel hoger budget. Dan moet je na verloop van tijd wel concluderen dat het niet heeft gebracht wat wij allemaal hadden gehoopt.”

Ik kan me voorstellen dat Hans tijdens het gesprek gezegd heeft dat hij een selectie voor een heel seizoen samenstelt en dat we pas net onderweg waren. Waarom dan nu al de beslissing nemen afscheid van hem te nemen?

Hij zal dat ongetwijfeld gedacht hebben, want wat Hans vooral wilde hebben was tijd. Maar dat werkt alleen zolang er vertrouwen is. Als het vertrouwen dalende is, wordt die tijd je vaak niet meer gegund. Als je niet langer het idee hebt dat Hans de zaken op de juiste wijze aanpakt, laat je het volgende transferwindow ook niet meer aan hem over. Dat betekent echter wel dat je tijd nodig hebt om maatregelen te nemen, zodat er in zijn plaats iets geregeld is wanneer het volgende window start.”

Maar betekent dat niet dat jullie op dat moment als aandeelhouders een voetbalinhoudelijk oordeel over het functioneren van de technisch directeur geven? Dan beoordeel je namelijk de kwaliteit van de aankopen, moet je inschatten hoe het spel zich tot de winter ontwikkelt en moet je nadenken over de vraag of hij juiste versterkingen kan halen. Waar baseer je zo’n oordeel op dat moment op?

“Wij proberen ons als aandeelhouders natuurlijk zo min mogelijk te bemoeien met voetbaltechnische aspecten, maar je let wel op wat er gebeurt. Niet alleen op het veld, maar ook buiten het veld en op de tribunes. Omdat het hier een statutair directeur betrof, moesten we ons er zoals eerder gezegd ook wel tegenaan bemoeien. Misschien is dat ook wel de reden dat we nu over willen gaan naar een andere situatie, waarin er een andere verhouding tussen de algemeen en technisch directeur komt. De algemeen directeur wordt de enige statutair directeur. De nieuwe technisch directeur valt dan onder de verantwoordelijkheden van de algemeen directeur en zal geen statutair directeur meer zijn. Ik vind dat ook gezond. Joost Gielen heeft dat een weeffout genoemd en doet dat niet voor niks. Ik denk niet dat wij er überhaupt blij mee zijn, dat je de schijn wekt je met voetbaltechnische zaken te bemoeien. Want als ik ergens een hekel aan heb, is het wanneer mensen die toevallig wat geld spenderen zich ook allemaal gaan bemoeien met voetbaltechnische zaken.”

Maar is het wel schijn? Jullie hebben je de afgelopen tijd toch effectief met voetbaltechnische zaken bemoeid?

“Nee, we hebben afscheid genomen van een technisch directeur.”

Op basis van voetbaltechnische argumenten.

“Ja, maar dat is nou eenmaal inherent aan zijn functioneren als technisch directeur. En omdat hij statutair directeur is, moet je daar als aandeelhouders een oordeel geven. In de nieuwe situatie is dat aan de algemeen directeur.”

Wat is uiteindelijk leidend geweest bij het ontstaan van een gebrek aan vertrouwen? Waren dat alleen zijn technische keuzes of speelden ook zaken als onderlinge communicatie een rol?

De communicatie met Hans verliep altijd wat stroef, maar dat was ook toen NAC het wel goed deed. Het belangrijkste aspect in dit verhaal is het verwachtingspatroon dat gecreëerd is op basis van het spelersbudget. Ik weet niet of hij dat zo benoemd heeft, maar je gaat ervan uit dat je bij een betere categorie spelers uitkomt als je meer te besteden hebt. Je verwacht dan ook dat de doelstelling om veertig punten te halen makkelijker gerealiseerd kan worden. Naarmate het langer duurt voor je punten pakt, raakt dat steeds verder uit beeld.”

Heeft externe druk meegespeeld in jullie beslissing?

Nee, geenszins. Dat kan ik met mijn hand op mijn hart zeggen. Niemand die naar ons toe gekomen is.”

In andere media werd het beeld geschetst dat de onrust bij supporters een rol gespeeld zou hebben.

“Ik lees de supporterssites, maar kijk daar niet op die manier naar. Als ik dat wel zou doen, zouden we wekelijks mensen ontslaan. We zijn echter wel vrij om onze oren eens te luister te leggen bij mensen waarvan wij denken dat ze veel meer verstand hebben van zaken dan wij zelf. Zeker op het moment dat je in een crisissituatie komt, worden er natuurlijk wel gesprekken gevoerd met deze en gene. Dan krijg je ook bepaalde meningen en die kunnen je wel helpen bij je beeldvorming. Wij zijn geen van drieën geboren als enorme voetbaltechneuten. Als je dan merkt dat dingen hopeloos fout dreigen te gaan, laat je je links en rechts informeren.”

Zijn dat dan gesprekken met coryfeeën uit de NAC-omgeving?

“Ik kan geen namen noemen, omdat ik die gesprekken zelf niet gevoerd heb.”

Meer op het proces dan: laten de aandeelhouders zich rechtstreeks informeren of verloopt dat via de RvC?

Je zit met de verantwoordelijke mensen bij elkaar en die hebben zich een mening gevormd. Bij sommigen is die mening mede gevormd door gesprekken, die zij met anderen daarover hebben gevoerd. Zo gaat dat.”

Je gaf aan dat de RvC en aandeelhouders het niet oneens waren over de inhoud van de beslissing. Dat is niet helemaal het beeld dat Joost Gielen schetste. Hij deed het voorkomen alsof de RvC slachtoffer van de situatie was en dat alles zich buiten hen om had afgespeeld. Hebben jullie dat ook zo beleefd?

Er is niets buiten Joost Gielen om gegaan. Joost en zijn collega’s hadden het natuurlijk wel graag nog een paar weken willen rekken, om te zien wat er op stel en sprong veranderd had kunnen worden. Alleen toen duidelijk werd dat er niets veranderd zou gaan worden, was het voor iedereen helder dat het een aflopende zaak was. Ook voor de RvC.”

Joost Gielen vertelde ook dat jullie als aandeelhouders bekend was, dat Justin Goetzee bij een ontslag van Hans Smulders op zou stappen. Wat voor rol heeft dat in jullie besluitvorming gespeeld?

“Geen, al hebben we wel gepoogd Justin op andere gedachten te brengen. Voor de definitieve beslissing viel, was ons bekend dat Justin zeer waarschijnlijk zijn lot aan dat van Hans zou verbinden. Dat verraste ons zeer, ook omdat Justin altijd in de pers heeft gezegd dat hij niet over de technische zaken ging en daar geen verstand van had. Helaas heeft hij toch zijn conclusies getrokken. Dat vinden wij ontzettend jammer, want we waren dolgraag met Justin doorgegaan. Justin heeft gezegd dat hij samen met Hans op een missie was. Het is voor hem onverteerbaar dat die missie met de finish in zicht wordt afgebroken. Tegelijkertijd denk ik dat Justin onderhand ook wel aan zijn tropenjaren bij NAC bezig was. Hij heeft me weleens uitgelegd wat er allemaal op hem afkomt als NAC niet goed speelt. Ik denk dat mensen daar geen voorstelling van hebben. Dat trekt wel een wissel op je incasseringsvermogen. Ik denk niet dat Justin nog de energie had om met nieuwe mensen om zich heen weer aan een nieuwe missie te beginnen.”

Het feit dat jullie wisten dat hij op zou stappen heeft dus geen enkele rol gespeeld in de uiteindelijke afweging?

“Nee, dat kan ook niet denk ik. Je neemt afscheid van Hans, omdat er geen vertrouwen meer was in zijn technisch plan en de uitvoering daarvan. Dat vertrouwen keert niet opeens terug, wanneer Justin zegt ook op te stappen. Je kunt dan niet alsnog verder met elkaar. Zo zit de wereld niet in elkaar.”

Voelde het als chantage?

“Nee. Ik vind het heel jammer wat Justin gedaan heeft, maar het voelde absoluut niet als chantage. Zo ken ik Justin niet en zo zit Justin ook niet in elkaar. Ik heb Justin wat betreft moraliteit zeer hoog zitten. Dat heeft hij in het verleden meer dan eens bewezen in alles wat hij gedaan en gelaten heeft voor NAC.”

Joost Gielen suggereerde dat Justin wat de RvC betreft voor NAC behouden had moeten blijven en dat hun keuze daarom wellicht anders was geweest. Strookt dat met hoe jullie het beleefd hebben?

“Nee. Ik vind het ook moeilijk om in te gaan op suggesties van iemand anders. Joost heeft ons meegedeeld hoe Justin erin stond en heeft ons hiervoor gewaarschuwd. Wij hebben daar kennis van genomen, waren dus op de hoogte en hebben getracht Justin op andere gedachten te brengen. Dat is helaas niet gelukt. Het was misschien ook wel tegen beter weten in, omdat ik Justin ken als iemand die op het moment dat hij een beslissing heeft genomen daar lastig van af te brengen is.”

Ik kan me voorstellen dat jullie een inschatting hebben gemaakt en zagen dat Justin zo langzaamaan sowieso richting het einde van zijn periode bij NAC liep.

Dat durf ik niet te zeggen. Ik denk wel dat hij ook te lijden heeft gehad onder die slechte seizoenstart. Ondanks dat hij tegen iedereen zei dat hij zich niet bemoeide met technische zaken, moet het toch aan hem gevreten hebben. Het komt als algemeen directeur van NAC toch ook op zijn bordje te liggen. Overal waar je gaat of staat, word je daarop aangesproken. Je raakt er geen moment van verlost. Ik denk dat Justin fluitend had rondgelopen als wij een goede seizoenstart hadden gehad. Dat is alleen maar menselijk.”

Er zal nu een nieuwe algemeen directeur worden gezocht. Daar hebben jullie een actieve rol in, neem ik aan.

“Ja, ook omdat wij de algemeen directeur moeten aanstellen. Het grondwerk wordt daarbij alleen niet door ons gedaan, omdat wij onszelf niet als pioniers beschouwen, die de benodigde kennis van zaken hebben om de juiste algemeen directeur te vinden. We hebben er wel een mening over, maar weten ook dat de voetbaltak met geen enkel andere bedrijfstak te vergelijken is. Wat geldt in een normale bedrijfscultuur hoeft niet per se zo te werken in de voetbalcultuur en andersom. De RvC is in principe belast met het hele proces. Zij zal op een gegeven moment komen met een advies richting de aandeelhouders. Het is dan aan ons onze verantwoordelijkheid te nemen en een keuze te maken. Zoals gezegd doet de RvC het grondwerk. Zij voeren links en rechts gesprekken. Wij schuiven in een later stadium aan.”

Binnen wat voor termijn verwacht NAC een nieuwe algemeen directeur aan te kunnen stellen?

“Dat vind ik heel moeilijk te zeggen, omdat naast geschiktheid ook beschikbaarheid een rol speelt. Ervan uitgaande dat de opvolger van Justin op dit moment niet werkloos thuis zit, hebben wij altijd te maken met opzegtermijnen en beschikbaarheid. Op het ogenblik worden er behoorlijk wat gesprekken gevoerd en overuren gemaakt door mensen. Justin heeft gezegd dat hij in principe wil aanblijven tot een nieuwe directeur gevonden is, maar we mogen ook niet van Justin verwachten dat dit een eeuwigheid gaat zijn.”

Hans Smulders is na Jeffrey van As, Graeme Rutjes en Robert Maaskant de vierde technisch directeur die sinds de start van jullie periode als aandeelhouders vertrekt. Hadden jullie die weeffout in de organisatie niet eerder moeten herstellen?

“Nou, van Jeffrey is natuurlijk al vrij snel, nadat wij aandeelhouders werden, afscheid genomen. Wij dachten destijds dat dit een goed model was. Joost noemt het een weeffout en we gaan het nu ook anders doen. Maar het is niet zo dat ik het gevoel heb, dat deze constructie als een zwaard van Damocles boven mijn hoofd hing.”

Als ik wat cynisch ben, kan ik zeggen dat jullie niet heel gelukkig zijn in het aanstellen van technisch directeuren.

“Nee, als je de afgelopen tijd terugkijkt, hadden wij daar inderdaad wel wat anders van gehoopt. Jeffrey was al technisch directeur voordat wij aandeelhouder werden. Graeme Rutjes werd gekozen, omdat hij buiten oud-profvoetballer ook bedrijfskundige was. We dachten dat om die reden een grote steun zou kunnen zijn voor Justin, die toen de stap moest maken van commercieel manager naar algemeen directeur. Bovendien was hij commissaris technische zaken bij Feyenoord. Daar waren ze absoluut niet blij met zijn vertrek. Ze zagen hem daar echt met lede ogen vertrekken. Wij dachten op dat moment echt dat wij op het goede spoor zaten. De geschiedenis liegt niet en dus kun je achteraf zeggen dat dat een minder goede beslissing is geweest. Ik denk dat je ook een beetje geluk moet hebben. Wij dachten een match te hebben met Graeme. Als mens heb ik hem nog steeds zeer hoog zitten, maar helaas is het hem niet geworden. Bij Robert Maaskant werd de keuze ook ingegeven door budgettaire redenen. Ik weet nog dat hij voorstelde om de functie van trainer en technisch directeur te combineren. Op dat moment hadden we geen geld voor een technisch directeur. Tegelijkertijd deed Jurgen Streppel het ook heel goed in een zelfde rol bij Willem II. Daarom dachten we ‘waarom niet?’ Achteraf loopt het binnen een half jaar daarna mis, omdat Robert als trainer het team niet aan het voetballen kreeg. Zet je de namen van die selectie naast de namen van vandaag, dan vind ik echter dat je niet kunt zeggen dat hij als technisch directeur gefaald heeft. Maar ja, als je het team dan niet aan het voetballen krijgt, houdt het natuurlijk ook op. Alles is ook vergankelijk in het voetbal. Dick Advocaat wordt in Engeland op handen gedragen, omdat hij Sunderland voor degradatie behoedt. Ze bewegen hemel en aarde om hem het seizoen daarna te houden en in het nieuwe seizoen stond hij na zes weken op straat.”

Hadden julllie niet eerder afscheid moeten nemen van Hans Smulders? Zijn beleid was afgelopen zomer immers niet fundamenteel anders dan in de jaren ervoor.

“Nee, de geschiedenis moet maar over Hans oordelen en dat zal ze ook doen. Hans is een voetbaldier pur sang. Hij is een heel betrouwbare technisch directeur gebleken en is altijd keurig binnen de financiële afspraken gebleven. Dat is bij NAC in het verleden weleens anders geweest. Op persoonlijk vlak vind ik Hans een super vent, waarmee ik altijd goed heb kunnen sparren. Hans heeft zonder meer goed werk afgeleverd. Denk onder meer aan de focus op de jeugdafdeling, die nu zijn vruchten af begint te werpen. Dat zal altijd op zijn conto blijven staan. Misschien komen we, als we over een jaar of vijf of tien terugkijken, tot de conclusie dat het allemaal te veel en te snel is geweest. Wat je uiteindelijk nastreeft, is een model waar AZ de laatste jaren furore mee maakt. Op dit seizoen na is AZ de laatste jaren altijd een top vijf ploeg geweest en in die periode hebben ze ook nog een florerende jeugdafdeling met een geweldig complex opgezet.”

Heeft Hans zijn hand dan overspeeld door dat allemaal tegelijk te willen doen?

“Ik vind dat nu nog te vers. Maar misschien vinden we dat wel als we over een paar jaar terugkijken. Het was misschien toch moeilijk om alles tegelijkertijd te willen en te combineren. Het vervelende aan voetbal is dat je financiële gezondheid bijna alleen maar afhankelijk is van het eredivisieschap. Je krijgt zo’n enorme financiële klap als je degradeert. Dan kun je weer helemaal opnieuw beginnen. Dat heeft ook direct negatieve invloed op het kantoorpersoneel, de hoeveelheid mensen die daar werken, wat ze verdienen, op de aandacht voor de jeugd en de capaciteit om de jeugd de aandacht te geven die ze verdienen. Dat hangt allemaal samen met of je wel of niet in de Eredivisie speelt. Het is nou eenmaal wat makkelijker om nieuwe initiatieven te nemen, wanneer je langdurig een stabiele middenmoter bent in de Eredivisie. Het streven voor dit jaar was ook om NAC daar naartoe te brengen. Als het dan minder gaat, krijg je de discussies. Waarom wij weggespeeld worden door Excelsior, dat een kleiner spelersbudget heeft en het doet met de helft van het aantal voetballers dat bij NAC rondloopt. Excelsior kiest voor een ander model. Ik ben erg voorzichtig, omdat we er nu nog middenin zitten en het allemaal te vers is. Maar wellicht was een stapsgewijze benadering, waarbij de nadruk meer ligt op het eredivisieschap als levensader, een betere optie geweest.”

Jullie hebben besloten nu afscheid van Hans te nemen. Waarom specifiek op dit moment? Is dat ook een bewuste keuze geweest met het oog op de komende transferperiode?

“Ja, op het moment dat je uitspreekt een gebrek aan vertrouwen te hebben en dat mede is gebaseerd op de samenstelling van de selectie, kun je Hans moeilijk vragen NAC er in de komende transferperiode weer bovenop te helpen. Of je hebt vertrouwen en je vraagt dat, of je hebt dat niet en dan moet je het door iemand anders laten doen.”

Hoe gaat dat eruitzien? Er wordt over een technisch hart gesproken waarbij Van der Gaag, Van Hooijdonk, Gilissen en De Roover worden genoemd als mogelijke kandidaten.

“Dat is aardig, want ik lees dat ook. Officieel heb ik nog niets gehoord, maar ik weet natuurlijk wel welke namen er spelen. Of het team al helemaal definitief is, durf ik niet te zeggen. Dat kan 24 uur na dit gesprek echter anders zijn. De interim-oplossing zal inderdaad een technisch platform worden. Of alle namen al helemaal definitief zijn, hoor ik deze week.”

Lopen er al gesprekken met kandidaten voor de functie van technisch directeur of is dat nog te vroeg?

“Dat is nog te vroeg.”

Zijn er voor de nieuwe technisch directeur of het technisch hart middelen beschikbaar om de huidige problemen op te lossen?

Dat is een goede vraag. Op dit moment is er niet veel beschikbaar. Het budget dat voor dit seizoen beschikbaar was, is volledig ingezet op de huidige selectie. Dat betekent dat we heel creatief zullen moeten zijn om ruimte te creëren voor mogelijke versterkingen. Iedereen wil natuurlijk graag dat er versterkingen komen, maar probleem is natuurlijk wel waar we de pepernoten vandaan halen.”

Dan zijn er doorgaans drie opties. Spelers verkopen, de aandeelhouders lief aankijken of geld weghalen bij bestaande voorzieningen als de jeugdopleiding.

Ja, het moet uit de lengte of uit de breedte komen. En als het intern niet lukt, wordt er verder gekeken. Dan kijkt men natuurlijk ook wel weer onze kant uit. Ik kan je verzekeren dat dat niet de eerste keer is. Dat is in het verleden vaker gebeurd. Ik ga er in dit stadium geen uitspraken over doen. Ik constateer nu alleen maar dat het budget voldoende was voor een goede eredivisiewaardige selectie. Het probleem is alleen dat we met zijn allen vinden dat de selectie nog niet het vereiste niveau heeft, maar dat het budget wel min of meer is uitgegeven. In hoeverre wij binnen de bandbreedte van NAC op andere gebieden middelen kunnen vinden, zullen de komende twee maanden uit moeten wijzen. We kijken natuurlijk ook met Manchester City of zij iets kunnen doen, of via hun netwerk iets kunnen betekenen. Ik denk persoonlijk niet dat je gedurende een jeugdseizoen kunt snijden in de jeugdopleiding voor het halen van een nieuwe speler, dus ik acht de kans dat daar geschrapt wordt klein. Zeker lijkt in ieder geval dat het een combinatie zal worden van verschillende zaken en dat we behoorlijk creatief zullen moeten zijn. De aankoop van het stadion speelt in dit verband natuurlijk ook een rol. Je kunt daar op twee manieren naar kijken. Er zullen fans zijn, die zeggen: ‘Waarom zouden we nu aan een stadion denken? We hebben een nieuwe spits nodig.’ Maar anderzijds is het zo dat je met de aankoop van het stadion de lasten voor NAC aanzienlijk kunt verminderen. Zeker als je straks mocht degraderen, is dat geld meer dan ooit nodig. Vaak zijn acties gericht op de korte termijn. Met de koop van het stadion zou je tot in lengte van jaren tonnen per jaar kunnen besparen.”

Je ontslaat Hans Smulders op het moment dat de club eindelijk zwarte cijfers presenteert. Is het positief saldo na het ontslag van Smulders weg?

“Deze ontwikkelingen vormen een aanslag op de NAC-portemonnee. Dit is een NAC-affaire, maar NAC heeft ook maar een beperkt potje. Als het potje leeg is, weten we toch wel weer wat er gaat gebeuren. Het was daarom ook een bizarre aandeelhoudersvergadering. Aan de ene kant heb je te maken met het ontslag van een statutair directeur en een andere statutair directeur die zich solidair verklaart. Dat is ontzettend zwaar en vervelend. Maar aan de andere kant kun je voor het eerst sinds mensenheugenis vieren dat er een positief eigen vermogen is. Iets wat eigenlijk niemand ooit voor mogelijk had gehouden. Wat dat betreft kan Justin met opgeheven hoofd afscheid nemen. Dat heeft hij toch mooi op zijn CV staan.”

Bron:
B-Side Rats
30 Reacties
0   0  
Geeltje

Poeh, echt vrolijk wordt je er niet van als je dit leest. Ik krijg echt het gevoel dat we wederom maar weee wat aam het doen/proberen zijn op goed geluk.

Aan de andere kant klopt het verhaal spelersbudget en de kwaliteit van de selectie wel. Die valt gewoon vies tegen.

En waar ik ook bang voor ben is dat er lange en dure contracten bij zitten van spelers waar we nog even aan vast zitten..

0   0  
Fanneke

Klasse bsiderats. Top intervieuw en schept ook duidelijkheid. Nogmaals hulde.

0   0  
Ad B uit Roosendaal

Terecht geeft aandeelhouder Rob van Weelde aan dat het niet verstandig was om Hans Smulders destijds de functie van statutair (technisch) directeur te geven. Een technisch directeur dient te vallen onder de algemeen directeur.
Hopelijk gaat dat nu plaatsvinden.

Al eerder heb ik aangegeven dat ik het sterk betreur dat Justin Goetzee ook opstapt. Hij heeft veel voor NAC betekend, heel veel!
Dat er onvoldoende vertrouwen meer was in Hans, dat begrijp ik. De selectie van dit seizoen schiet helaas tekort.

Na de besluiten die genomen zijn dient er extra budget te komen voor de selectie en dat mag niet gaan ten koste van de jeugdopleiding.

Ik hoop dat de aandeelhouders daartoe besluiten en dat er versterkingen komen in de winterstop. Mogelijk dan ook bepaalde spelers verkopen (ik noem maar geen namen).

NAC hoort thuis in de eredivisie en bijtijdse maatregelen daartoe zijn noodzakelijk!!

0   0  
The Cosmic Gate

@Ad B uit Roosendaal , er zijn zeker een hoop spelers die ze gewoon weg MOETEN doen, waarvan bekend is dat die nooit meer in het eerste gaan komen en dus alleen maar geld kosten. Al verkoop je ze voor een prikkie of geef je ze weg da's nog altijd goedkoper dan ze op de tribune te zetten.
De constructie die men bedacht heeft met zo'n enorm grote selectie is uit den boze en iedere leek die kan dan wel nagaan dat je met hetzelfde geld niet dezelfde spelers (maar dan bijna 2 keer een volledig 11tal) kan vinden, die tijd is voorbij.

En ik wil toch wel namen gaan roepen van spelers die wat mijn betreft mogen vertry ; Rommens , Haemhouts , Schoofs, Leigh.
En dan graag een aantal MfC spelers wisselen voor spelers die we nodig hebben en wel door de wol zijn geverfd.

En ohh ja een hele zwik van die " psychologen" die (mij in iedergeval) tot op de dag van vandaag werkelijk 0 meerwaarde hebben laten zien .

0   1  
Dutchbird

Twee statutair directeuren hoeft helemaal geen weeffout te zijn. Dat komt veel vaker voor en ik heb daar positieve ervaringen mee. Een groep mensen onder leiding van Joost Gielen Raad van Commissarissen noemen terwijl het slechts een adviesraadje is dat de aandeelhouders en de directie adviseert is wel een weeffout en ook een kardinale.

Als puntje bij paaltje komt heeft Justin Goetzee van deze weeffout veel meer last gehad dan van het collegiaal bestuur samen met Hans Smulders. Verder zet je KNVB, gemeente, supporters en pers compleet op het verkeerde been door dit orgaan RvC te noemen. Dat doet veronderstellen dat ze evenveel in de pap te brokkelen hebben als een wettelijke RvC bij een structuurvennootschap, terwijl ze bij de BV NAC helemaal niets in de pap te brokkelen hebben. Qua taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden een lege huls die zich blijft gedragen alsof ze wel iets te zeggen hebben.

Dat lees je eigenlijk ook tussen de regels door in bovenstaand interview met van Weelde. De drie meerderheidsaandeelhouders worden geacht besluiten te nemen, niet de RvC. Die wilde nog verder met Smulders maar hun wil werd compleet genegeerd door de grote drie. Dan is het dapper dat Goetzee opstapt terwijl eigenlijk Gielen had moeten opstappen. Maar die heeft daar de ballen niet voor.

0   0  
Oosterhout 3

Hmmm stomme vraag achteraf, maar wat als nac toch met 17 a 20 punten de winterstop ingaat?!

Is dan de conclusie dat ze fout zaten en smulders goed en halen ze dan toch geen spelers??

Vorig seizoen had nac 2,5 mil spelersbudget.... Aangezien vloet, angelino Bertrams etc +-1mil hebben opgebracht zit je al aan 3,5mil.... Daarnaast heeft goetzee dus extra zijn best gedaan voor extra gelden.... Dan zit je aan 4mil spelersbudget(+-1,5mil meer dan vorig seizoen?) ...?!

Aangezien nac alleen kasteneer, rosheuvel, kali, en van Anholt hebben gehaald....

Kostten zij zo duur, of is er veel verspilt aan die 275566374 trainer&begeleiders??

0   0  
Ivo

@Oosterhout 3
Rommens, Damen, Haemhouts, Schoofs, Vermeer, Brusselers, Snepvangers, van der Gaag en Sprangers kunnen het niveau niet aan maar drukken wel op de loonlijst. Voor het salaris van deze 9 spelers kan je 2 goede verdedigers op eredivisieniveau terughalen.

Het probleem is dat die jongens niet of weinig spelen en de mannen bij Helmond hebben geen indruk gemaakt. Dus hier kom je niet vanaf. Deze jongens zullen na het uitdienen van hun contract stoppen of terugvallen naar semiprofniveau.

0   0  
otjes

Er zijn simpelweg teveel contract spelers.

Smulders heeft als een kruidenier teveel spelers en te weining kwaliteit ingekocht.

De levensader is Eredivisie en niet 2 k.t spelers voor de prijs van 1.

0   0  
MdH

Wat doen jullie het goed BSR! Bedankt voor dit interview en al de relevante informatie mannen. Mede dankzij jullie blijf ik me betrokken voelen bij onze club.
Wat het dit verhaal betreft kan ik alleen maar hopen dat het goed gaat komen. We staan op het punt om uit de degradatie zone te kruipen, en de club is al uit het financieel dal gekropen. Het had natuurlijk makkelijker kunnen zijn maar dat hoort niet bij NAC. Bij ons is het een kwestie van vallen en opstaan - of twee stappen naar voren een achteruit,..
Maar ik geloof er in dat we ons dit jaar handhaven en volgend jaar weer een stap vooruit boeken!
Groeten uit Canada.

0   0  
TeteringseNaccer

Potje is leeg omdat Kali als paniekaankoop 450.000 heeft gekost..

0   0  
Oosterhout 3

@ivo

Haemouts was er 2 seizoenen geleden al bij.... Heeft 1ton per seizoen??
De rest zijn jeugdspelers... Met totaal samen denk ik ook een ton, mss 2 per seizoen...

Met jeugdspelers weet je het nooit.... Wie had gedacht dat bv Reuvers zo snel door zou komen naar het eerste??
Ditzelfde kan gebeuren met bijvoorbeeld Snepvangers, meijers en vd gaag Jr!

Er hoeft er maar 1 bij te zitten die een topper is en wordt en je hebt goud in handen....

0   0  
Breda

Rob heeft geen gelijk hier. Budget was niet groot genoeg. Althans misschien wel op papier maar niet omdat je nog veel spelers hebt uit de 1e divisie die toen gehaald zijn en nu nog op de loonlijst staan.

Dan komt er ten opzichte van vorig jaar zo’n 1,5 mln bij. En daar moet je dan posities die vorig jaar zwak waren mee versterken. Tuurlijk je kunt krftiek hebben op het aankoopbeleid van spelers als Carolina en Leigh en deels Anholt.

Maar wat iedereen vergeet is dat NAC vorig jaar volledig gedragen werd door spelers van City.
En die kun je ONMOGELIJK vervangen met dat geld.

Smulders heeft gewoon geen vervanging gekregen uit Manchester. Dat kost hem de kop.

Maar Rosheuvel en Kali etc zijn echt wel beter dan Vloet ofzo. Alleen als Angelino, Garcia, Ambrose en Mari wegvallen.... dat is niet op te vangen met een miljoen. (Of twee).

De grootste fout van Smulders is geweest dat hij niet tegen de aandeelhouders heeft gezegd: ik moet 5 basisspelers vervangen en nog minimaal 5 posities verbeteren. Dat lukt niet met dit budget zonder steun van City en die lijkt niet te komen. Dan had ie er nog gezeten.

0   0  
Breda

@ otjes

Dat is erfenis uit de tijd dat hij geen geld had. Dan moet je wat he. En dat lijstje in Helmond daar haal je nog geen 1 basisspeler voor. NAC heeft vorig seizoen te weinig geinvesteerd in de selectie na een onverwachte promotie. Is puur door City gered. Als dat dan wegvalt hou je een paar spelers over die net meekunnen. Dat is wel even een andere situatie als dat je een redelijke selectie hebt staan en je krijgt er dan een miljoen bij.

We gaan het zien, maar in de winter zal er toch echt een sloot geld bijmoeten om alsnog de posities van de City spelers te vervangen. Of City komt nu wel over de brug.

0   0  
Breda

@ TeteringseNaccer

Onmogelijk. Zet rijtje vertrokken spelers en gekomen spelers eens naast elkaar. Dan blijft er nooit van zijn leven 450000 over voor een aankoop. Bestaat niet.

0   0  
Breda

@ Oosterhout

Je vergeet Leigh, Carolina en vooral Muhren

+ verlengen Allouchi. Verschueren en nog wat kleinere contracten (Hooijdonk, Klomp, Reuvers vlgns mij?)

0   0  
Ander geluid

We kunnen soms wel lelijk doen over de grote 3 aandeelhouders...maar hij zet hier goed gefundamenteerd de visie weg. Gewoon eerlijke zakelijke afweging,op juiste moment, na raadpleging van derden. Hard voor Smulders..maar beste voor NAC.

0   0  
Jan

hoeveel hebben de aandeelhouders bijgedragen aan het hogere spelersbudget? de mensen die het zelf verdiend hebben buitengooien.

0   0  
TpT

Duidelijk verhaal en komt ook eerlijk op mij over.

Er had gekozen moeten worden voor de eredivisie als levensader zoals Excelsior, vvv, Zwolle etc dat doen. Na 3 jaar kun je zo’n samenwerking met Helmond makkelijker aangaan en kun je een bredere selectie samenstellen omdat je dan ook geld hebt voor kwaliteit normaal gesproken.

Verder vind ik het verlies van de goede City lichting geen excuus. Deze gasten moeten een extraatje zijn op een stabiele selectie, zoals eerder gepresenteerd als het witte vlekken plan. Achteraf gezien is hierop geparasiteerd. De toegevoegde waarde van een TD moet zitten in de eigen contractspelers.

Ontslag van Smulders vind ik terecht. De consequentie dat Goetzee nu vertrekt is wel een zware. Alles staat en valt nu uiteraard bij goede opvolgers.

0   0  
Nacman

Heel duidelijk geen geld voor aankopen door de vrekken ploeg onder leiding van de man wiens ego nog groter is dan het nac stadion zelf.
Dus graag opstappen dat zooitje onbekwame figuur die de club hun groei belemmeren.
Mooi stukje bsr
Om deze lieden te ontmaskeren wat ze werkelijk willen.

0   0  
Oldskool

@TpT

De levensader van de ploegen die jij noemt heet: Kunstgras

(scheelt 1,3 mln per jaar). Ieder jaar weer. En daardoor hogere TV gelden etc.

0   0  
Oosterhout 3

Ik wil het nog zien deze winter.....

Nac wint per ongeluk in Emmen... Gevolg, plek 13...
Nac wint in en tegen groningen.... Sterker in middenmoot...
Nac wint in zwolle?? (ook nog voor de winterstop)

Als nac zaterdag wint, gaan we met vertrouwen richting ajax& de rest van de wedstrijden voor de winterstop tegen de grote middenmoot (ook heerenveen thuis en vitesse thuis zie ik kansen!)
Ajax thuis..... Mwah...zeer klein kansje op resulraat, maar wie weet...

Wie weet wat vertrouwen doet met het team nu na 5 punten uit de laatste 3 wedstrijden(waar het ook al 6 tot 9 uit 4 hadden kunnen zijn als bv Utrecht uit &psv thuis de scheids wel mee had gezeten)

Ik denk zelf dat nac het goed gedaan heeft als ze de winterstop ingaan met bv 17 punten!(winnen tegen emmen, Groningen en Zwolle dus! )

0   0  
Oosterhout 3

Als ze dan daarnaast nog gaan investeren.. Gaat nac dan meteen voor een middenmoot /linkerrijtje?!

0   0  
Hugo

Prima interview. Maar wat ik niet helemaal begrijp is dat er totaal geen plan heeft gelegen voor dat HS werd ontslagen. Ik bedoel hiermee dat van de fouten die eerder gemaakt zijn niet is geleerd. Een beetje van ' het draait stroef , we doen 'm weg, en we kijken wel'. Ook dat zorgt voor onrust binnen de club. Na het ontslag van HS is er pas nagedacht over de consequenties terwijl dat plan al op de plank had moeten liggen. Hulde voor dit journalistieke pareltje. Ik kijk uit naar deel 3. Hup NAC .

0   0  
Dutchbird

Binnen de grote drie was van Aalst het meest gepikeerd over het niet duidelijke antwoord van Smulders en wilde niet met hem verder. De twee anderen was het geen crisis tussen de drie waard en hebben ingestemd met het ontslag van Smulders, ook al beseften ze dat Goetzee dan ook zou vertrekken en ze geen plan B hadden.

Ook erg zwak is de opmerking dat de nieuwe AD moet worden gezocht door de RvC en vervolgens als een advies naar de aandeelhouders moet. Dat maakt duidelijk dat de grote drie niet bereid zijn om zelf veel privé tijd te steken in een snelle oplossing. Elke kandidaat beseft dat hij aan tafel zit met mensen die alleen maar een advies kunnen uitbrengen, niets kunnen beslissen. Onderhandelen over taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, salaris en bonusregeling met mensen die niet kunnen beslissen werkt niet. Elke beetje goede kandidaat trekt zich dan terug want niemand wil het risico lopen dat het onderhandelingsresultaat wordt doorkruist door de grote drie.

In dat laatste stukje over het stadion zegt van Weelde: "Zeker als je straks mocht degraderen." De drie houden daar dus nu al ernstig rekening mee en dat zal hen ook belemmeren in het uitbreiden van het aandelenkapitaal t.b.v. het spelersbudget voor de tweede helft van het seizoen.

0   0  
Dutchbird

ik heb nog een ander interview met Rob van Weelde gevonden op internet:

www.quotenet.nl/Nieuws/Lunchen-met-Quote-500-lid-Rob-van-Weelde-Ik-heb-nooit-geld-nagestreefd-217294

0   0  
Ivo

@Oosterhout3

NAC zat in een fase waarin het nog niet kon gokken op jeugd en pure kwaliteit nodig had om o.a. de vertrekkende Angelino en Manu Garcia op te vangen. Smulders koos echter voor kwantiteit ipv kwaliteit.

Er zit te veel ballast in de selectie en die zit er al een hele tijd. Dit gaat ten koste van echte versterkingen.

De keuze voor een volwaardig 2e team en de samenwerking met Helmond zijn zeer beroerd getimed.

0   0  
Die ne gast

Toch heb ik meer respect en bewondering voor Hans Smulders gekregen: niet meegaan in de emotie, vasthouden aan je plan en realistisch blijven.
Als de vraag was wat Hans de komende weken nog kon doen, is het antwoord inderdaad: niets.
De trainer is met de wedstrijden bezig, niet de TD. Er kunnen tot de winterstop geen spelers gehaald worden, dus wat had Hans na RKC-uit nog echt kunnen doen? Antwoord: niets (bijzonders).
Respect dat hij dan ook de ballen heeft om dat te zeggen.

Het lijkt allemaal toch te snel / te emotioneel gereageerd. Ik ben benieuwd dat als de nieuwe structuur al ingevoerd was (Goetzee als enige statutair directeur, Smulders als TD die verantwoording aflegt aan de AD), Smulders nog gewoon op zijn plek had gezeten, omdat Goetzee hem niet wilde ontslaan of dat de aandeelhouders dan ook de ballen hadden gehad om Goetzee te ontslaan (en mag Smulders dan blijven zitten, aangezien de aandeelhouders alleen de statutair directeur mogen ontslaan en niet de rest van het personeel?).
Een volgende TD gaat / moet dus inzetten op de eerste selectie, dus de komende jaren zal er weer geknepen gaan worden op de jeugdopleiding. Zonde.

BSR: goed interview, goede vragen!

0   0  
Oosterhout 3

Samenwerking is niet verkeerd getimed in mijn ogen!

Je hebt nu 4a5 jonge spelers die op niveau(tegen bv eagles, Twente, etc) spelen
Wie weet komt bv Meijers wel beter terug dan dat ie was... Of Snepvangers bijvoorbeeld?!

Zoals ik al zei.... Nac moet juist WEL op jeugd gokken!
Alleen zo kun je uitbouwen als club zijnde (voorbeeld is nu w2 met frenky de Jong& bredanaar van dijk) .... Of denk jij als van as?? (alleen dure kwaliteitsspelers & geen jeugd.....)

Nogmaals nijholt&haemouts zijn idd een soort van ballast.... Maar voor de rest weet ik het niet.....

0   0  
TpT

@ Oldskool

Daar heb je helemaal gelijk in. Deze clubs profiteren al jarenlang van hun zuinige kunstgras. Toch zou ik voor geen goud willen ruilen. Liever in de KKD met gras dan eredivisie met kunstgras.

0   0  
misterbean

Tja, die bijenkorf vol met overbodige, uitgerangeerde, tribune-zittende en 13-in-een-dozijn spelers kun je toch echt op het conto van Smulders schrijven.
Heeft ongetwijfeld bij de jeugd veel goed werk gedaan, maar er bij het 1e elftal een zootje van gemaakt.
Als je 2 jaar op rij een totaal onevenwichtige selectie samenstelt, en ieder jaar teveel geld uitgeeft aan te dure last-minute paniek-aankopen en huren, dan is het op een gegeven moment klaar.
Dat is mijn mening.

Laad alle berichten na dit bericht in