Wij gaan niet opzij

BSR Interview: Tom van den Abbeele en Luuc Eisenga - Deel 2

Da Pope

Op 27 maart stelde NAC na een lange zoektocht Luuc Eisenga aan als nieuwe algemeen directeur. Diezelfde dag werd ook Tom van den Abbeele gepresenteerd als nieuwe technisch eindverantwoordelijke. De nieuwe directie wacht de taak NAC binnen een jaar te laten promoveren,  financieel gezond te houden en als het even kan klaar te maken voor een duurzaam verblijf in de Eredivisie. Eisenga en Van den Abbeele hebben de tijd gehad om te wennen in hun nieuwe functie en dus is het tijd wat uitgebreider kennis te maken. Wie zijn ze? Wat willen ze precies met NAC? En hoe denken ze dat te gaan bereiken? Dit is deel twee van het dubbelinterview.

Niet alleen commercieel, maar ook technisch moet alles opnieuw ingericht worden. Hoe pak je dat proces aan?

TvdA: “De laatste wedstrijden van afgelopen seizoen heb ik vooral gekeken naar hoe alles liep. Vooral op het veld tijdens de wedstrijden. Ik had toen jammer genoeg ook al niet de tijd om trainingen bij te wonen. Maar goed, de wedstrijd is wat mij betreft een spiegel van wat er in de week gebeurd is. We hebben alles in kaart gebracht. Wie lopen er hier allemaal rond? Wat is de meerwaarde van die mensen op en ook die naast het veld? De budgetten werden na de degradatie duidelijk. Dan weet je dat je links en rechts moet gaan knippen. Luuc gaf al aan dat we door de aflopende contracten makkelijk van een aantal jongens afscheid konden nemen. Daarmee creëer je ruimte voor het drukken van je eigen stempel en kun je nieuwe kwaliteit injecteren. We zijn er echter nog niet. We moeten nu nog een aantal andere jongens laten vertrekken. Er zijn er al een paar vertrokken en nog een aantal zal binnenkort de media halen. Dan hebben we ruimte om een nieuwe kern samen te stellen.”

Wanneer wordt de nieuwe trainer gepresenteerd? Durven jullie daar nogmaals een belofte te doen? (Het interview vond voor de presentatie van Ruud Brood plaats - BSR)

LE: “Ik kan je beloven dat we mensen niet zullen laten wachten. Zodra er iets getekend is, brengen we dat naar buiten. Het zijn de laatste details. En je weet: the devil is in the details. We willen dat gewoon allemaal netjes regelen. We willen voorkomen dat mensen over een paar jaar zeggen: ‘Wat die Belg en die Fries gedaan hebben, kan echt niet.’ Dan maar wat meer tijd nemen en het goed doen.”

Heb je dan met terugwerkende kracht spijt van wat je tijdens de Technische Forumavond gezegd hebt?  

TvdA: “Dat is een leerproces. Ik heb vorig jaar ook uitgesproken dat ik mijn kern volledig wilde hebben bij de start van de competitie. Toen kwamen er eind augustus ook nog spelers bij. Daar leer je van.”

Je hebt nu ook uitgesproken dat je bij de start van het trainingskamp op 8 juli je selectie grotendeels rond wil hebben.  

TvdA: “Dat is het doel. We hebben daar zoals gezegd niet de volledige controle over. Het hangt deels af van het moment waarop we uitgaande transfers realiseren.”

Je hebt eerder aangegeven dat je pas een nieuwe speler kunt halen, wanneer er een oude vertrokken is. Dat snap ik niet helemaal. Je hebt net afscheid genomen van zestien spelers. Dan moet er toch iets van budget vrijgekomen zijn?

TvdA: “Vergeet niet dat we van 36 naar 25 spelers gaan. We hadden geen doelman en geen spits meer, dus die moet je sowieso halen. Voor de rest wordt het een beetje schaken. Het is niet zo dat je daarbij spelers per positie wisselt. Als er een centrale verdediger weggaat, komt daar niet noodzakelijkerwijs direct een centrale verdediger voor terug. Maar je kunt geen centen uitgeven, die je niet hebt en moeten daarom eerst financiële ruimte maken.”

LE: “Er is natuurlijk wel enig risico te nemen. Je hebt een bepaalde grootte van je selectie voor ogen. Als je daar twee spelers boven zit, dan weet je dat je die tussen nu en september nog wel kwijtraakt. Maar je kunt niet nu alvast je ideale kern van zeventien spelers samenstellen en dan maar zien hoe je de rest straks slijt. Je schiet jezelf daarmee in je voet, want dan gaat ook de prijs omlaag. Of zo’n speler zegt: “Moet ik vertrekken? Geef me dan mijn salaris maar mee.” Daarom is het soms net poker. Soms een beetje bluffen.”

Wat gaat er verder nog veranderen rond het eerste elftal? Ik neem aan dat je om budgettaire redenen afscheid neemt van een aantal mensen in de begeleiding rond het eerste elftal.

TvdA: “De technische staf zal op dezelfde manier worden ingevuld: een hoofdtrainer met twee assistenten en een videoanalist. Daaromheen verandert er wat in de ondersteuning. Freek Laumen en Frank Gommers vertrekken, omdat ze voor zichzelf starten. Zij worden in beperkte mate vervangen.”

Vind je dat er te veel geld gespendeerd werd aan de mensen buiten het veld?

TvdA: “Ja, dat denk ik wel. Op dat moment was dat misschien niet zo, maar in de situatie waarin we nu zitten zeker wel. Daarbij gaat het om mensen als een voedingsdeskundige en een psycholoog. Ik ben er echt wel van overtuigd dat zij spelers een paar procent beter maken, maar dat is niet waar nu onze focus moet liggen. Er is aan de basis nog zoveel groei mogelijk, dat we niet op die paar procent extra in moeten zetten. Ik denk dat er nu veel meer groei te realiseren is door spelers fysiek op de juiste manier klaar te stomen en tactisch meer met hen bezig te zijn. Dat moet eerst op de rails staan. Voor de voeding geldt dat we dat bij de performance coach neer gaan leggen. Die is daar ook bedreven in. De rol van de psycholoog kan overgenomen worden door de hoofdcoach en zijn assistenten. We gaan onze nieuwe spelers wel psychologisch screenen. Zodanig, dat de coach een mooi overzicht heeft met informatie over hoe hij specifieke spelers kan prikkelen.”

Gebruik je de input uit die screenings ook voor de samenstelling van je selectie? Vul je daarmee bepaalde rollen binnen je selectie in?

TvdA: “Ja, absoluut hè. Voor de kern zoek je bijvoorbeeld jongens met leiderscapaciteiten. Die zijn niet zo heel makkelijk te vinden. Daar moet je goed op doorscouten, moet je screenen, moet je kijken. Je wilt daar voor jezelf een gevoel bij creëren. Daarom ga je ook met elkaar om tafel, zodat je elkaar in de ogen kunt kijken.”

Bij NAC wordt natuurlijk vaak gesproken over het feit dat supporters NOAD willen zien. Jullie zijn buitenstaanders. Begrijpen jullie wat daarmee bedoeld wordt? 

TvdA: “Je doet het voor het embleem op je borst. Daar moet je trots op zijn. Je moet trots zijn op elke minuut, elke seconde, dat je de kans krijgt om binnen de lijnen te staan. The last battle, alsof je leven ervan afhangt. Dat gevoel, dat strijdershart, wil je zien bij spelers. Dat staat los van fysieke en technische kwaliteit. Zo zit ik er zelf ook in. Toen ik vroeger wedstrijden speelde, maakte niet uit op welk niveau, kon ik niet verliezen. Ik kón niet verliezen. Ik schopte ze eraf. Ik heb mijn kuit- en scheenbeen gebroken voor een club. Ik zette gewoon mijn been ervoor. Dat moet je begrijpen en dat moet je meegeven aan een groep. We hebben het over profielen, maar dit is natuurlijk de basis. Zet elf spelers onverzettelijke spelers op het veld en je kúnt niet verliezen, ongeacht hun kwaliteit.”

LE: “Dat gevoel moet in de spelers, maar ook in de trainer en zijn staf zitten. Dáár zoeken we naar.”

Hoe ziet de leeftijdsopbouw van jouw ideale selectie eruit?

TvdA: “Ik ga ervan uit dat we een stuk of vier jongens krijgen van City. Die zitten in de leeftijd 18/19 jaar. We hebben zelf ook vier jongens van die leeftijd. Dan heb je dus al acht spelers van jonger dan 20 jaar. Dat moeten we straks ergens compenseren, want je kunt niet alleen jonge spelers in je selectie hebben. We hebben met zijn allen afgesproken dat we geen spelers halen waarvan de leeftijd begint met een drie. Dat heeft te maken met het feit dat we waarde willen creëren. We zoeken daarom nog spelers in de leeftijdscategorie 21 tot 28 jaar.”

Twintigers met leiderscapaciteiten zijn niet heel makkelijk te vinden. Zeker niet als je geen geld hebt om transfersommen te betalen.  

TvdA: “Dat hebben we inderdaad niet.”

Dan kom je dus uit bij transfervrije spelers. Waar zoek je dan naar? Mik je op Nederlandse spelers of focus je je puur op de rol van de speler in je elftal?  

TvdA: “Gezien de taal die hier gesproken wordt en voor de verbinding met het publiek zoeken we in eerste instantie Nederlandse jongens. Gezien de geografische ligging van Breda komen Belgische jongens ook direct in aanmerking. En verder hangt het af van kwaliteit en mogelijkheden. Voor mij is het belangrijk dat jongens, als ze hier naartoe komen, in ieder geval de Engelse taal machtig zijn. Dat is essentieel voor de communicatie met de coach en de rest van de staf. Daarnaast is de instelling van de speler, waar we het net over hadden, heel belangrijk. Luuc zei ook al: je komt hier niet om het grote geld te verdienen. Je komt hier, omdat je er honderd procent achter staat en denkt dat je je hier kunt doorontwikkelen.”

In het verleden heb je met jouw bedrijf voornamelijk de markt in Nederland, België en Frankrijk in kaart gebracht. Is dat dan ook de vijver waar je nu primair in vist?  

TvdA: “Niet noodzakelijkerwijs. We richten ons op de Europese markt. Jongens van buiten de Europese Unie komen door de salarisvoorwaarden niet in aanmerking.”

Er wordt binnenkort een nieuwe scout aangesteld. Wat wordt zijn werkgebied?

TvdA: “Tot op heden was het zo dat er dat er een gedeelte scouting onder het eerste elftal viel en gedeelte scouting onder de jeugd. Daar stappen we vanaf. Er komt een apart departement scouting, waarin zowel de jeugd als het eerste elftal zijn ondergebracht. Daarvoor hebben we dus iemand in gedachten. Die gesprekken lopen en hopen we binnenkort af te ronden, zonder dat ik daar nu een datum op wil plakken. De nieuwe scout zal verantwoordelijk zijn voor de eindscouting, dus de scouting in laatste instantie. Daarnaast wordt hij het aanspreekpunt voor nieuwe jongens, zodat zij makkelijker integreren. Verder zal hij een aantal scouts aansturen, de criteria opstellen waarop wij beoordelen enzovoort. Doel voor de jeugd is dat jonge talentvolle spelers hierheen willen komen en honderd procent geloven dat ze op termijn NAC 1 kunnen halen.

Welke rol heeft de jeugdopleiding daarbinnen? De doorstroming naar het eerste elftal was de afgelopen jaren beperkt.  

TvdA: “Ik denk dat er hier in basis heel goed gewerkt wordt, maar dat er wel iets te gemakkelijk jeugdcontracten uitgedeeld zijn. We hebben nu afgesproken, dat we alleen een contract geven, wanneer we er honderd procent van overtuigd zijn dat de betreffende jongen NAC 1 kan halen.”

Daarmee zeg je eigenlijk dat er nu jeugdspelers met een contract zijn, die niet het niveau hebben dat jij nastreeft.

TvdA: “Sommige spelers niet, nee.”

Hoe ga je daarmee om?

TvdA: “Er zijn wat mij betreft twee manieren om NAC 1 te halen: Dat kan allereerst door vanuit de Onder 19 rechtstreeks de overstap te maken. Jongens die daar niet klaar voor zijn, kunnen een tussenstap maken. Daarvoor hebben we nog altijd het partnership met Helmond Sport. Als ze daar geen hoge toppen scheren, stromen ze uit.”

De afgelopen jaren is er geïnvesteerd in de jeugdopleiding. Wordt er na de degradatie bezuinigd op de jeugd?

LE: “We houden het budget voor de jeugd op peil. Daarmee wordt de jeugdopleiding relatief gezien belangrijker, omdat je over de hele linie absoluut minder te besteden hebt.”

Wat moet die jeugdopleiding concreet opleveren? Zoals gezegd valt de doorstroming naar het eerste elftal tegen.

TvdA: “In principe wil je vanaf nu elk jaar één speler met meerwaarde laten doorstromen naar NAC 1. Dat hoeven er, anders dan in het verleden, geen drie of vier te zijn. Je wilt alleen spelers door laten stromen, die de kwaliteiten hebben om effectief hier in het stadion te spelen.”

Maar is het de investering dan nog wel waard? Je spendeert dan jaarlijks 250.000 of misschien wel 300.000 euro aan één doorgestroomde speler.  

LE: “Het wordt een verplichting vanuit de KNVB, die voortkomt uit de veranderagenda. Dus het is sowieso geen optie om het niet te doen. Daarnaast moet er doorstroming zijn vanuit de amateurclubs. Er moet iets te dromen zijn voor alle jeugdspelers. Puur bedrijfsmatig zou het te verantwoorden zijn om geen jeugdopleiding te hebben, zoals bijvoorbeeld Heracles het nu doet. Ik vind echter dat je een maatschappelijke verplichting hebt. In het ideale plaatje zie ik ook het liefst een elftal met voornamelijk lokale jongens en mannen. Daarvoor heb je een doorstroming vanuit de jeugd nodig.”

Jong NAC wordt anders ingericht. Is dat puur om budgettaire redenen?  

TvdA: “Dat heeft wel een rol gespeeld, maar is niet de hoofdzaak. De hoofdzaak is dat wij spelers willen ontwikkelen en daarvoor moeten ze wedstrijden spelen. Wat je nu vaak ziet, is dat de trainer van een Jong-elftal een groep van tien tot twaalf spelers heeft, waarmee hij iedere dag traint en zich voorbereidt op de wedstrijd. Dan komt die wedstrijd en dan zegt de trainer van het eerste: “Hier, deze jongens hebben niet gespeeld. Die moeten minuten maken.” Dan staan er bij Jong NAC spelers van het eerste op het veld en moet de coach zijn eigen jongens op de bank houden. Ik zie dan de meerwaarde niet van met een afzonderlijke groep voor Jong NAC werken. Als jongens nog niet goed genoeg zijn voor het eerste, kunnen ze beter een uitleentraject in. Op die manier komt iedereen aan spelen toe en kan iedereen beter worden.”

Jouw voorganger wilde met Jong NAC de voetbalpiramide in. Is die ambitie van tafel?

TvdA: “Ik ben daar zeker voorstander van, maar daar zijn nu geen financiële middelen voor. Dat is op dit moment helemaal niet aan de orde. Het is dubbel. Kijk je naar clubs als Ajax en PSV, dan hebben die een volwaardig elftal in tweede klasse lopen. Dat creëert waarde voor ze, want die spelers ontwikkelen zich en kunnen eventueel ook verkocht worden. Daar moet je alleen wel budget voor hebben en dat geld is er nu niet.”

Je hebt een verleden als scout. Ik neem aan dat je ook met die blik naar de jeugd hebt gekeken. Zie je daar veel potentie?  

TvdA: “Ik heb de Onder 19 twee keer aan het werk gezien. Daar zitten wel een aantal jongens bij, die heel wat mogelijkheden hebben. Eén daarvan is Yassine Azzagari, die ondertussen zijn debuut gemaakt heeft en het fantastisch doet. Die behoort straks ook tot de 25-koppige selectie van het eerste elftal. Dat geldt ook voor Jethro Mashart, die eveneens enorm veel kwaliteiten heeft. Jan Paul van Hecke is drie en Van Hooijdonk is vier. Dat zijn wel jongens die bepaalde kwaliteiten hebben. Die hebben het afgelopen tijd ook echt afgedwongen om nu tot de selectie te behoren.”

Je noemt niet de naam van Karol Niemczycki. Behoort hij niet tot de groep jongens met potentie?

TvdA: “Karol hoort daar ook bij. We hebben met hem rond de tafel gezeten. Er zijn twee mogelijkheden: We nemen hem op in onze kern, maar dan is dat in principe als tweede doelman en moet hij de concurrentie aan met de nummer één. De andere mogelijkheid is dat we hem verhuren, maar dan moet hij bij die club wel speelminuten maken.”

Dan wil je dus zekerheid hebben.  

TvdA: “Ja. Als hij wordt uitgeleend, willen wij de garantie dat hij gaat spelen. Anders blijft hij bij ons en moet hij de concurrentie aangaan.”

 

Bron:
B-Side Rats
30 Reacties
0   0  
Nacman

Verstandig praat maar dat vond ik van zijn voorganger ook de toekomst zal het uitwijzen

0   0  
Jgiw

Mijn zijn achtergrond en ervaring is hij de ideale man om het scoutingsapparaat nieuw leven in te blazen.

0   0  
10Diego

veel woorden, open deuren, en weinig daden tot nu toe.

0   0  
PetöVI

De heren geven netjes en eerlijk antwoord op de vragen. Smulders gaf nooit echt antwoord, die verdraaide het zodanig dat hij gewoon zijn eigen praatje weer kon doen.

0   0  
JohanB

Open deuren!

0   0  
JohanB

Wel klasse voor de moeite en interview mannen!

0   0  
Dun Diëe

Nogmaals helder verhaal. Maar alles staat met de resultaten die voortvloeien uit hun beslissingen. Met hun communicatie blijkt weinig mis. Er zullen waarschijnlijk wat nekharen omhoog gaan staan bij sommigen die het woord "leerproces" lazen. Maar goed, dat is de situatie waarin we zitten.

0   0  
Somerset

Een goed huis kun je alleen. maar bouwen op een stevig fundament . Zíjn ze m.i. goed mee bezig. Maar de (on)mogelijkheid om zonder voldoende financiële middelen de gewenste en noodzakelijke spelersgroep samen te stellen baart me héél grote zorgen. De korte termijn zal dat uitwijzen. Ben zeer benieuwd.

0   0  
Golan

Prima antwoorden van onze TD. Maar laten we die kuitbenen en scheenbeen heel houden. We hebben immers niet langer een selectie van 30+! ;)

0   0  
Lamington

Hé Ruud, hengel toch Seuntjens eens binnen. Veeld geld is er niet en jonge leiders zijn moeilijk te vinden..

0   0  
076

Die Fries heeft in ieder geval een zwaarder profiel dan zijn voorgangers. Lijkt me een goeie. Belg zal moeten blijken. Zijn eerste spelers lijken niet verkeerd en Brood ziet het zitten blijkbaar

0   0  
buurman

Ik vond de interviews met Smulders dikwijls warrig en moeilijk te volgen. Deze mensen lijken eerlijker. Maar het zegt allemaal weinig. Open deuren zijn altijd duidelijk. We gaan het wel zien. Ik denk dat Kali onder Brood een belangrijke rol krijgt. Dat kan goed uitpakken. Ook ElAl zal weer bij de selectie zitten vermoed ik. Koch wordt laatste man. Een paar goeie aankopen zijn echt nodig. Wie wordt bv. spits ?

0   0  
Die ne gast

Smulders scoutte ook op karakter en NOAD...
Hoop dat TvdA op een andere manier screent dan Smulders...

Kennis en netwerk van TvdA en Ruud Brood lijken elkaar redelijk goed aan te vullen, hopelijk maken ze daarin de juiste keuzes.

Feit dat er eerst spelers weg moeten lijkt mij frustrerend. Geschikte spelers zullen voor onze neus weggekaapt worden en onze selectie is bij het begin van de competitie dus nog lang niet rond.

Geen dertigers is onzin, zeker niet als je nog leiderschap en ervaring zoekt. Je moet dan alleen wel type Sjoerd Ars halen en niet type Robbie Haemhouts...

0   0  
Cees

Een interview wat zeker inhoud heeft. Over het algemeen goede vragen, kritische ook. Goed opgezet door de interviewer. De antwoorden en vragen komen behoorlijk deskundig over. Persoonlijk heb ik zo-links en rechts een klein vraagtekentje, maar dat lijkt normaal. Cruciaal gaat worden of “dit” echt het juiste uitgangspunt gaat worden van een oersterke, solide, rode draad, voor de toekomst van de club. En dat is afwachten. Ik bedoel, of het in de praktijk gebracht gaat- en kan worden?

Met andere woorden kan o.a. hij en verder ook de totale organisatie “tezamen” eindelijk eens e.e.a. in rotsvaste daden omzetten? De toekomst zal het uitwijzen. Pas dan kun je definitief over iets oordelen.

0   0  
buurman

En nogmaals dank aan onze redactie dat ze ons zo informeren ! Nu heb ik voorlopig weer genoeg geslijmd.

0   0  
buurman

Inderdaad geen 30plus is onzin en zelfs een slecht idee.

0   0  
DunErwt

Je hebt dus een hele kleine vijver en dan Maak je met dat 30+ verhaal je vijver nog kleiner.

0   0  
7Hills

Jop van der Linden, 28 jaar oud, transfervrij, Nederlandse linksbenige centrale verdediger mét een goeie trap in zijn benen. Als Koch blijft lijkt me dit een goed koppeltje voor KKD begrippen.

En ipv Lundqvist kun je die Dogan van Top Oss prima neerzetten. 25 jaar oud, ervaring, en heeft laten zien een karakterjongen te zijn.

Staar je nu niet blind op de leeftijd. Spelers van 30 kosten meestal alleen maar geld, terwijl iemand van 25 - 28 nog weleens geld kan opleveren en misschien wel net zo ervaren zijn....

0   0  
buurman

Geen Dertig plus vind ik echt waanzin. Zeker in deze tijd. Als iemand zich goed verzorgt zit hij dan in de kracht van zijn leven. En ervaring en mentale weerbaarheid moet er op die leeftijd zijn als het goed is. Je kunt inderdaad ook iemand van 26 hebben met dezelfde kwalificaties. Maar wat is het nut van die leeftijd grens trekken ? Je maakt inderdaad de vijver kleiner. Ook vetpercentage grens is gekkigheid.

0   0  
BNac

Klinkt alsof ze een heel duidelijke visie hebben, niet over een nacht ijs gaan en aan het bouwen zijn aan een stevig fundament voor de toekomst. Dit seizoen hebben ze nog te maken met een forse nasleep van afgelopen seizoen. Ondanks dat hakken ze wel knopen door, inventariseren waar ze staan en waar ze naartoe willen en zijn bereid om afscheid te nemen van spelers die niet voldoen, ook al zit hier een stuk emotie achter vanuit supporters. Ook over het aantrekken van nieuwe spelers en budget zijn ze eerlijk: geen geld = geen mogelijkheden, ipv gouden bergen beloven.

Tot nu toe tevreden, ben benieuwd waar we in september staan!

0   0  
Diep Holland

Laatste stuk van Interview 2. Het nu volgende;

'Dan wil je dus zekerheid hebben.

TvdA: “Ja. Als hij wordt uitgeleend, willen wij de garantie dat hij gaat spelen. Anders blijft hij bij ons en moet hij de concurrentie aangaan.” '

Vraag . Waren/ zijn dat ook de condities die andere uitleners , als voorwaarde stellen / eisen ?

Brengt dat in zicht , waarom het misère-seizoen, alles en iedereen gebonden was aan deze verplichte nummers.?

Kon er om die reden zelden fris en vrij ingevuld en geschoven worden ?

Heeft Brood bedongen dat hij niet wederom aan een dergelijke onderliggende onbeweeglijkheid , onderworpen is?


Kan interview 4, wellicht feed-back vanuit de supporters impliceren , zoals bovenstaande vragen. ? En kan bij zo' n feedback interview dan ook Brood, meedoen ?

Uiteraard om dit waardevolle initiatief , nog vruchtbaarder te maken . Dus constructief team work .

0   0  
Pietjebel

Die loshi staat ook niet in het lijstje van die 4 spelers
Hoe zit het daarmee dan ?
Hij verdien toch zeker een kans in de voorbereiding

0   0  
10Diego

Geen 30 plus = die kunnen we niet meer verkopen.

Ik ken weinig verhalen van teams die promoveerden zonder
belangrijke spelers van 30 plus.

Afgelopen seizoen: bij Sparta was 30 plusser Auasar erg belangrijk, bij Twente Brama en bij RKC Drost.

0   0  
JohanB

Pietjebel

Nee Loshi is een van de spelers waarvan wordt gevonden dat ze te licht zijn en onnodig een contract hebben gehad.

0   0  
Hansiehansie

@JohanB

Loshi heeft geen contract toch?

0   0  
JohanB

Je hebt gelijk Hansie, ik zat abuis. Excuses

0   0  
Diep Holland

Heb de indruk, dat in dit heen en weer kringetje , het onderons gehalte behoorlijk eenkennig en ( vanuit groupthink ) contraproductief is.

Zodoende niet ontvankelijk voor constateringen zoals door diep-Holland , onder ogen , wanneer Diep Holland bij de boemerang - impact van TvdA geciteerde eis bij uitleen, toont, dat die nu precies in beeld brengt, waarom je te maken krijgt dientengevolge met de machteloze , in en in treurige herhaling van zetten, op het veld , waarbij een coach geen enkele zeggenschap resteert om zijn conclusies te trekken , en zijn creatieve expressie wordt teruggebracht tot nul.
Ja, dus wil je Brood ruimte geven om voor zijn ' NAC - smoel ' te kiezen , dan
mag de coach zich niet vastleggen op voorwaarden waarmee hij verplicht de rotsooi weer moet herhalen. Een heel jaar lang . En bij hem 8 wedstrijden !!!!

Daarom de vragen hierover. En het voorstel om nog een 4de ronde met Brood , en de inbreng van supporters toe te voegen aan deze buitengewoon waardevolle inbreng, deze interviews!

Laat minstens de initiatiefnemer en uitvoerder van deze interviews , iets meer open staan voor hetgeen in deze bijdrage onder de aandacht is , als cruciaal voor de creatieve ruimte en verantwoording van de trainer. Waarmee ik bedoel Iets meer dan die standaard categorie , alhier zo over aanwezig , die slechts uit lijken op het onderhoud van hun rituelen. Dat zijn de neerwaartse duimpjes jongens , niet in staat om constructief om te gaan met zichzelf en de mensen bezig met de uitvoering van de inhoud van hun NAC.
Je kunt via groupthink al het waardevolle , omwille het behoud van een set gewoontes, weg selecteren .
Probeer eens zonder dit soort vooringenomenheid eens te zien wat er opgemerkt wordt en de gevolgen.

Door mij wordt via mijn stilstaan bij wat er gezegd wordt , zowel TvdA zelf alswel de interviewer als wel Brood , de mogelijkheid geboden, om zich helder uit te spreken over dit fenomeen, van verplichte ter veldstelling van een speler. En voor supporters en publiek moet ook helder zijn, dat een trainer geen enkele opstel-plicht heeft , omdat hij dan een oneigenlijke zetbaas is , van een beleid dat dit afdwingt zoals kennelijk om die redenen afgelopen jaar een jaar lang , ' werkelijkheidsontkennend in herhaling.

Anders ontaard het in een gebeuren daar in Breda dat weinig anders is dan een merkwaardig locaal collectief massochisme , waarin dan de eenheid en verbondenheid vooral beleefd wordt in de eenheid van ellende, met de verbroedering van dit lot, als troostprijs.

0   0  
buurman

Beste Diep Holland. Tipje ; schrijf met korte zinnen. En laat de moraal van je verhaal er goed , kort en krachtig , uitkomen. Nu ben je onnavolgbaar.

0   0  
diep holland

ok buurman.
Brood en Weijs moeten opstel-plicht opheffen, als voorwaarde voor hun optimale vrijheid .


Buurman , vertaal jij het nu, naar nog vertstaanbaarder. Niet iedereen groeit op binnen de verstaansvormen waarin niet iedereen thuis is. Maar ondertussen de taal is van de tribune.

Maar, stel dat het afgelopen jaar vooral zo wanstaltig in herhaling was, door de opstel-plicht van al de inmiddels gedropte rampspoed, dan vind ik het echt wel fris om in een interview met brood te horen, waarom hij maar door en door ging met deze wanhoop, terwijl, iedere desnoods willekeurige opstelling vanuit een beker met elf nummers , voor het invullen van elke positie absoluut nog een meerwaade had opgelevert tegenover het al zo verzekerde non-resultaat. Van echt niets anders dan stupide geloof.

maar , buurman , je ziet , ik sta wel open voor feed-back, met inachtneming van mijn soort berperking. Maar met wel de onderkenning, dat dit een handicap is, in bepaalde kringen. Vertalers, ook in en om het veld en tussen de diverse geledingen , zijn daarom ook van ultiem belang, anders domineert het ogenschijnlijk elkaar verstaan via het schuim in het glas. En het neerwaarts duimpje voor AL HET ANDERE. Ja, en dat buurman is de blindheid van een monocultuur. Wanneer dat het bindmiddel is van en voor nac, dan verzeker ik je herhaling van de uitkomsten van deze diagnose, en haar oorzaken.

0   0  
NAC Mijn club

Kleine samenvatting van Holland Diep: Het moet anders!!

Laad alle berichten na dit bericht in