Wij gaan niet opzij

BSR Interview: Tom van den Abbeele en Luuc Eisenga - Deel 3

Da Pope

Op 27 maart stelde NAC na een lange zoektocht Luuc Eisenga aan als nieuwe algemeen directeur. Diezelfde dag werd ook Tom van den Abbeele gepresenteerd als nieuwe technisch eindverantwoordelijke. De nieuwe directie wacht de taak NAC binnen een jaar te laten promoveren,  financieel gezond te houden en als het even kan klaar te maken voor een duurzaam verblijf in de Eredivisie. Eisenga en Van den Abbeele hebben de tijd gehad om te wennen in hun nieuwe functie en dus is het tijd wat uitgebreider kennis te maken. Wie zijn ze? Wat willen ze precies met NAC? En hoe denken ze dat te gaan bereiken? Dit is het derde en laatste deel van het dubbelinterview.

Tom, als ik naar jouw CV kijk, heb je voornamelijk periodes van drie jaar bij clubs gewerkt. Eerder zei je dat je door de degradatie eigenlijk vijf jaar nodig hebt om iets duurzaams neer te zetten bij NAC.

TvdA: “In de Eredivisie was drie jaar een termijn geweest waarin ik iets had kunnen betekenen voor de club. Nu we een stap teruggezet hebben, denk ik dat we vijf jaar nodig hebben om van NAC een stabiele club in de Eredivisie te maken. De degradatie maakt dat we daar meer tijd voor nodig hebben.”

Loop je dan nu twee jaar vertraging in je carrièreplanning op?

TvdA: “Ik ben op dit moment helemaal niet bezig met het plannen van mijn carrière. Ik heb eigenlijk nog maar zelden mijn CV ergens naartoe gestuurd. Als er iets op me afkomt, zien we dat dan wel.”

Je committeert je dus niet echt aan NAC. Je zegt eigenlijk dat je niet getrouwd bent met de club, wanneer er een mooie kans langskomt.

TvdA: “Ik heb op dit moment maar één prioriteit en dat is NAC terugbrengen naar de Eredivisie. Op een iets langere termijn wil ik er een stabiele club van maken. Dat doe ik met liefde in vijf jaar, want ik vind het een fantastische club.” LE: “Dat is voor mij niet anders. NAC verdient het een stabiele eredivisieclub te worden.”

De degradatie was het sluitstuk van een heel onrustige periode bij de club. Wat is er wat jullie betreft misgegaan in de afgelopen jaren?

LE: “Het is niet aan mij om daar iets van te vinden. Dan zouden we iets moeten vinden van onze voorgangers. Ik denk dat de mensen na ons ook zullen zeggen dat ze dingen anders hadden gedaan. Achteraf is het heel makkelijk oordelen over anderen. Dat is veel makkelijker dan aan de voorkant de beslissingen moeten nemen. Of is dat wat te fatsoenlijk?”

Eigenlijk wel, ja. Tom zegt dat zijn voorganger een te grote selectie had en te makkelijk contracten uitdeelde. Jij zult ook iets van jouw voorganger vinden.

LE: “Ik ben een groot voorstander van zuiverheid, duidelijkheid en helderheid. Kijk je dan naar het verleden, dan zie je dat dat niet goed is gegaan.”

Jullie willen straks een stabiele eredivisieclub worden. Waar baseren jullie die ambitie op?

LE: “Dat baseer ik puur op de mogelijkheden van de club. Dan bedoel ik budgettair, supporters- en sponsoraantallen, omgeving. Het moet mogelijk zijn duurzaam in de Eredivisie te spelen. Ik denk dat iedereen hier op de banken staat als wij komend jaar promoveren en vervolgens drie jaar op rij elfde worden met strijd en passie. Dan doen we het volgens mij hartstikke goed. Alle ingrediënten zijn aanwezig om dat voor elkaar te krijgen, maar het is niet vanzelfsprekend dat het lukt. Dat bewijst afgelopen jaar wel. Je moet er met zijn allen keihard voor werken. En dat moeten we nu ook nog eens met minder middelen doen.”

Waar komt de degradatie het hardst aan in de organisatie?

TvdA: “In de harten van de mensen.”

LE: “Je merkt dat er veel verdriet is. Nóg een keer een degradatie. Je proefde de laatste wedstrijden ook een sfeer van ‘laat het maar gebeurd zijn’. Het voelde een beetje als een familie, die zich telkens weer in het ziekenhuis verzamelt en maar moet wachten tot het gebeurd is. Dat is voor niemand goed. Je wil als organisatie groeien, een ontwikkeling doormaken. Dat geldt ook voor je medewerkers, die je mee wil laten groeien. Daar zit op dit moment op een aantal punten een rem op. Je moet mensen ‘nee’ verkopen, terwijl ze er iedere dag knetterhard voor werken. Dat is lastig.”

Wat is voor jullie, los van het feit dat NAC een stabiele eredivisieclub moet worden, een mooi einddoel? Waar werken jullie naartoe?

LE: “Einddoel is een contradictio in terminis. Het doel is nooit finaal.”

Maar je werkt wel ergens naartoe.

LE: “Op de middenlange termijn moeten we een stabiele middenmoter zijn, die financieel gezond is en waar het bestuurlijk rustig is. Een club met een open cultuur, herkenbaar voetbal en een Bredaas DNA. De weg daarnaartoe is niet niet geleidelijk. Bij iedere club vinden wisselingen plaats. Je wisselt spelers of er gaat een keer een voorzitter of technisch manager weg. Het gaat altijd op en neer. Er is altijd wat groeipijn.”

Hoe vertaalt die ambitie zich naar je dagelijks werk? Waar ligt je voornaamste focus?

LE: “Er moet genoeg geld zijn om een goede selectie samen te stellen. Daarnaast moeten we zorgen dat er voldoende geld is om te investeren in mensen, in het stadion, in de faciliteiten voor sponsoren. Zorgen dat we een omgeving creëren waar mensen enthousiast van worden en zorgen dat je als club in hun hart zit.”

Ik vind dat allemaal wat weinig concreet.

LE: “Hoe zou je dat dan concreet willen maken?”

Neem bijvoorbeeld het stadion. Dat willen jullie niet meer kopen.

LE: “De aankoop van het stadion is geen doel op zich, maar een middel. Tenminste, zo kijk ik er tegenaan. Het is een middel om de lasten te drukken. Heel plat gezegd was de vraag voor de aandeelhouders of ze in de begroting moesten helpen of een bak stenen moesten kopen. Op dit moment hebben we hun hulp in de begroting harder nodig. Platter kan ik het niet maken. Zo zit het.”

Een ander concreet punt: Vind je dat er nieuwe eigendomsstructuur moet komen?

LE: “Weet je wat het mooie is van rolzuiverheid? Ik heb niks te vinden van wat de aandeelhouders met hun aandelen doen.”

Dat wil niet zeggen dat je er niets van vindt.

LE: “Als je bestuurlijke rust wilt hebben, moet je de grenzen van je rol accepteren. Dan moet je niet zelf de eerste zijn, die daar overheen stapt. Het is natuurlijk makkelijk om iets op persoonlijke titel te zeggen, maar dat hoort niet. We moeten zorgen dat mensen aangesloten blijven. En of dat nou veranderingen in de aandelenstructuur zijn of dat je kijkt naar een collectief model… Daarin kun je enkel en alleen adviseren op de zaken, die rechtsstreeks invloed op de bedrijfsvoering hebben. Het is niet aan de directeur om de aandeelhouders te vertellen wat ze met hun aandelen moeten doen.”

Maar je kunt wel tegen de aandeelhouders zeggen: “Ik zie dat de huidige structuur wrevel bij mensen opwekt en een belemmering in de relatie met sponsoren en supporters is.”

LE: “Het is toch precies dezelfde structuur als toen je promoveerde? Toen hoorde je er niemand over. Ligt het aan de aandeelhouders dat de situatie nu is zoals die is? Of ligt dat aan andere zaken? Het is natuurlijk makkelijk om te roepen dat alles anders moet en dat iedereen moet vertrekken. Dat is simpel. Maar je kunt toch niet bij iedere promotie of degradatie een referendum houden en vragen hoe we het moeten doen?”

Ik zou die mogelijkheid niet per se uit willen sluiten.

LE: “We hadden het er vanochtend nog over. Een meerderheid van de supporters wil Ruud Brood als trainer. Wij proeven dat ook en nemen dat mee in onze afweging. Maar als we straks vier keer op rij verliezen, en dat is niet onmogelijk, dan roepen diezelfde mensen om het hoofd van Brood. Moeten we hem dan meteen ontslaan? Demagogie heeft wel vaker aan de vooravond gestaan van foute beslissingen en je weet hoe massacommunicatie op dit moment werkt. Moet je dan een poll houden na vier verloren wedstrijden en vragen of je de trainer eruit moet gooien? Ik vind dat we koersvast moeten zijn en ons eigen beleid moeten volgen. Het is geen Zwitserse democratie, waar de mensen bij iedere beslissing hun hand op moeten steken.”

Ik snap dat je niet op de stoel van andere mensen wilt gaan zitten, maar je moet toch ideeën hebben bij wat voor NAC het beste is? Je solliciteert niet op deze functie, als je daar niet over nagedacht hebt.

LE: “Natuurlijk. Die ideeën deel ik ook met de RvC en aandeelhouders. Maar dan zeg ik niet: “Hey, Wim van Aalst, weet je wat jij moet doen?” Nee. Dan vraag ik, en zo ging dat ook tijdens de sollicitatiegesprekken, of ik mag vertellen hoe ik tegen dingen aankijk. En dan kun je zeggen: “We zouden hier en hier naar moeten kijken.” Zo doe je dat.”

En wat zijn ‘hier’ en ‘hier’ precies?  

LE: “Dat is de aandelenstructuur.”

Wat zou dan voor jou de beste optie zijn?

LE: “Op dit moment is daar geen toverstok. Er zijn verschillende mogelijkheden. Je kunt naar een coöperatief model, zoals bijvoorbeeld in Duitsland, waar 51 procent van de aandelen bij de club blijft en de rest verkocht kan worden. De andere kant van het spectrum is een situatie met één eigenaard, zoals bijvoorbeeld Wang bij ADO Den Haag. Wij zitten op dit moment een beetje in het midden met verschillende aandeelhouders, die wel weer heel betrokken zijn bij de club. Het is niet zo dat mensen per definitie van de club vervreemden, wanneer die in private handen is. En het is ook niet zo dat een socios-model per definitie zaligmakend is. Bij Barcelona staat iedere nieuwe voorzitter met de portemonnee te zwaaien. Dat kan hier niet.”

Als NAC nu in het midden van het spectrum zit, kun je nog steeds zeggen dat je naar één van de kanten toe wil bewegen.

LE: “Die gesprekken lopen. Daar worden voorstellen gedaan, maar dat zijn voor nu vooral denkrichtingen. Uiteindelijk zijn de aandeelhouders leidend, omdat zij de aandelen bezitten. Dus of de aandelen terug naar de club gaan of verkocht worden, is aan hen.”

Vind je dat die beslissing alleen bij hen ligt?

LE: “Jij niet? Ik kan jou toch ook niet dwingen om jouw auto aan mij te verkopen?”

Dat klopt, maar je kunt wel zeggen: “Beste aandeelhouders, dit zijn wat ons als club betreft de mogelijkheden. Of we gaan deze kant op, of de situatie blijft zoals die nu is.”

LE: “Daarin kun je adviseren. Dat is ook de reden dat er een gouden aandeel is. Daarmee kun je de clubcultuur bewaken. Dat is het grootste goed. Maar ook met het gouden aandeel beslis je niet wat de aandeelhouders doen. Uiteindelijk valt of staat je succes als club ook niet met het bestuursmodel, maar met het gevoerde beleid. We moeten zorgen dat we bestuurlijke rust creëren en het clubgevoel bij iedereen verzekeren. Dat is het belangrijkste. De supporters zijn voor mij ook een soort aandeelhouders. Die staan op met NAC en gaan ermee naar bed. Die supporters willen allemaal dat het op lange termijn goed gaat met de club, maar kunnen op de korte termijn alle kanten uitschieten. Je kunt je daar niet door laten leiden, maar moet je eigen koers uitzetten.”

 

Bron:
B-Side Rats
Vorig bericht
OK Tankstations nieuwe hoofdsponsor NAC 75 reacties
Volgend bericht
NAC verkoopt 10.000e seizoenkaart 53 reacties
31 Reacties
0   1  
Los Pollos Hermanos

Wat een slappe antwoorden zeg, bah bah. Deze gasten kunnen mij echt niet bekoren. Zeker die Belg niet. Wat een zwatsert is dat zeg.

Verder wel een goed interview en ook eindelijk een keer wat scherper. Wat meer op de man, persoonlijk. Dat mag ook weleens gezegd worden. Chapeau BSR.

Jammer dat deze 2 figuren met, zoals El Siert zou zeggen, de uitstraling van een Skoda automonteur, bij onze club betrokken zijn geraakt. Deze gasten vertegenwoordigen helemaal niets waar NAC voor staat. Tom met z'n verstrengelde belangen (website van z'n vrouw, dikke lul 3 bier) en een gek die het gepast vindt het Friese volkslied mee te zingen bij Heerenveen uit. Nee, wat mij betreft flikkeren ze beiden vandaag nog op.

0   0  
PETROS

Duidelijk verhaal...goede scherpte vragen...antwoorden zijn ok....maar op het veld moet het bewaarheid worden.

0   0  
Tombola Breda

" contradictio in terminis". Doet hij daar nu even een Fliegje? Sterk interview BSR!

0   0  
TheBelg

"Het is geen Zwitserse democratie, waar de mensen bij iedere beslissing hun hand op moeten steken.”

Flieger, voel je je aangesproken? :-)

0   0  
Roekoe

Waar is vlieger?

0   0  
Chris W.M.

@Los Pollos Hermanos

Ben ik toch benieuwd wat voor antwoorden jij verwacht had...

Al met al een herhaling van wat tijdens de forumavond al naar voren is gekomen. En dat is op zich prettig, dat betekent dat ze een duidelijk plan voor ogen hebben en zich daaraan committeren. Dat het over het algemeen politiek correcte antwoorden zijn; dat kun je verwachten. Zou een beetje vreemd zijn als een AD en TD die met allerlei partijen vol in de onderhandeling zitten hier even openheid van zaken gaan geven.

Al met al staat of valt hun succes met de spelers die ze aan gaan trekken. Dus het wachten is wat er verder nog gaat komen voordat we ze ergens op kunnen beoordelen.

0   0  
Breda

Het blijft bijzonder:

“Heel plat gezegd was de vraag voor de aandeelhouders of ze in de begroting moesten helpen of een bak stenen moesten kopen....”


Gaat om 3 mensen en nog 1 kleinere. De rest doet geen fuck. Niet in de begroting en niet in de bak stenen. En de supporters maar tekeer gaan tegen die 3 die weer bijlappen.

0   0  
Chris W.M.

OK tankstations de nieuwe hoofdsponsor volgens OB.

0   0  
Scheids!

Van de Abbeele krijgt van mij nog maar nét het voordeel van de twijfel, maar die Fries mag wat mij betreft terug naar boven!
Heeft de totaal verkeerde uitstraling voor een club als NAC en dat zal tegelijk ook doorwerken op het binnenhalen van de broodnodige sponsoren!

0   0  
Los Pollos Hermanos

Een duidelijk plan? Ga toch fietsen vent. Er is helemaal geen plan, er is helemaal niets. Ze doen maar wat. Eerst was het 3 jaar, nu 5. In 5 jaar NAC een stabiele eredivisie club, middenmoter? Haha, geloof je het zelf?

Er is GELD nodig. GELD. Als je van NAC een stabiele eredivisie club wilt maken, heb je de aankomende 5 seizoenen tenminste 35/45 miljoen euro nodig. Dat geld hebben we niet en dat geld komt er ook niet.

Het interview is prima, maar de antwoorden zijn diplomatieke wanklank.

0   0  
Tombola Breda

Los Pollos, wat bedoel je met 'ze doen maar wat'? Wees eens concreet. Persoonlijk vind ik iemand die alleen maar GELD GELD GELD roept ook niet bijster sterk overkomen....

0   0  
@Breda

Zie twitter. Clubraad heeft net bekend gemaakt dat grote 3 weer 1 miljoen nieuwe aandelen uitgeven en zelf kopen. Dat geld gaat direct naar NAC.
Die mannen zijn zo belangrijk.

0   0  
076

@ Tombola

Pollos kent de duimpjes truc. Je hebt 100% gelijk.

0   0  
Gvd

Concreet... als je met dit beleid denkt te kunnen promoveren heb je het zwaar mis. Er zal toch geïnvesteerd moeten worden, en flink. Je komt anders bij dezelfde kwaliteit spelers terecht.
Waarde creeeren met oud talent van een ander blijft zwaar gokken, zie verleden jaar.

0   0  
n@©

Vragen over het bijberoep van Tommeke en wanneer hij de NAC-supporters serieus neemt en zich eindelijk uit gaat schrijven bij de KvK en de site van internet haalt mochten niet gesteld worden?

0   0  
Bundy Geeren Noord

hey los pollos:

De heren van OK, Jan Willem Westerhuis en Rik de Leeuw den Bouter kijken ook uit naar hun tijd bij NAC: “Voor het komend jaar staat bouwen centraal bij NAC. Er ligt een goed plan waar wij ons prima mee kunnen identificeren.

Goed plan van OK.

0   0  
Dun Diëe

Scheids! Rode kaart!

0   0  
FVBreda

@Los Pollos Hermanos

Als je denkt het beter te weten kom dan aub ook met een wat sterkere reactie.

Nu kom je op mij over als een klein kind die zijn zin ergens niet gekregen heeft.

0   0  
n@©

De aandeelhouders moeten wel beseffen dat ze niet aandelen in Koninklijke Olie hebben, maar in een volksclub. Het ene is een zakelijk aandeel, het ander ook een aandeel met emotie. De aandeelhouders zijn de eigenaren op papier, maar de club is van ons allemaal. Dat geeft een ander verantwoordelijkheidsgevoel. Ik vind dat Eisenga daar dus echt wel een stuk strakker in mag zitten.

Het is net als de Grote Kerk. Die is van iedere Bredanaar en dus niet alleen van de parochie, omdat die toevallig het gebouw bezitten.

0   0  
willem 4,5

Flieger heeft vergiftigde paella gegeten, staat 3 maanden buitenspel!

0   0  
scheppioni

Mijn gevoel is negatief, laat ik het nu ook svp finaal mis hebben gezien een jaar geleden toen het andersom was ! Slecht voorgevoel ......

0   0  
PetöVI

Als je hier de reacties leest op items aangaande het beleid dan snap ik maar al te goed dat je je niet moet laten leiden door de emoties van de supporters.
Maar je moet er zeker ook niet blind voor zijn. En dat lijkt LE prima te begrijpen.

Hopelijk zetten deze mensen wat moois neer bij onze club.

0   0  
Bakkertje

Dat Pope mijn complimenten over dit artikel, knap staaltje schrijfkunst!

Ik vind het een open artikel, ze slaan een andere boeg in. We zullen rustig moeten afwachten, en zeker het feit dat het nooit makkelijk is een bestuurlijke functie te bekleden.

0   0  
buurman

Alles zal afhangen van het resultaat op het veld.

0   0  
Derooijm

De tijd zal het leren. Ik heb er wel vertrouwen in omdat ze zoals ik hierboven lees ook een statement willen maken en mij echt de indruk geven hierover nagedacht te hebben. Ik kan niet wachten op de aanwinsten!

0   0  
Dutchbird

Soms scherpe vragen Pope. Maar je laat ze wegkomen met slappe vage antwoorden zonder een tandje dieper door te vragen. De bla, bla, bla open deur antwoorden van deze twee directeuren kennen we inmiddels al. Komt allemaal erg voorgekauwd door Edelenbos over. Hier gaan we de oorlog niet mee winnen.

0   0  
van Flieger

Rolzuiverheid. Van Flieg moet daar in HongKong hard om lachen.

De antwoorden van deze stakkers vormen een sinistere syllabus van voetbal bullshit. The One Tier Board of Shambolic football management slaat weer even toe zeg. De vragen zijn redelijk, de antwoorden ronduit onbruikbaar. Of ze kunnen gewoon niet beter.

0   0  
Belgische Naccer

Een blaat-verhaal, maar dat is overal. Het gaat er om, of er volgend seizoen een competitieve selectie staat.
Daar zie ik op dit moment helaas nog NIETS van terug. En augustus is eerder dan je denkt. Ik mis daarom de volgende kernvragen aan beide heren:

BSR:
Heren, jullie zeggen beiden als doel te hebben NAC binnen 1 jaar terug te willen laten keren in de Eredivisie?

TvA en LE:
JA dat klopt!

BSR:
OK, dat roept dan de volgende vraag op voor TvA: TOM, Met spelers als Allouchi, Korte, Gersbach, Kali, Kastaneer, Anholt, Koch en consorten even kampioen worden in de KKD, is niet evident. Deze spelers zullen allemaal op zeer korte termijn vervangen moeten worden door betere spelers. Hoe ga je dat doen TOM?

TvA:
euh....

En de volgende vraag voor LE: LUC, hoe ga je het bovenstaande budgettair oplossen met alle nog lopende contracten en het gebrek aan belangstelling voor deze matige spelers?

LE:
euh....

BSR: Stel dat het-tegen alle verwachtingen in- toch niet lukt om een competitieve selectie op de been te krijgen en NAC volgend seizoen anoniem in de middenmoot eindigt van de KKD. Wat is dan het plan?

TvA en LE: Daar gaan we niet van uit, maar mocht dat zo zijn, dan kijken we dan wel weer verder...

Man man man....ik mis leiderschap, een financieel plan, daadkracht, dit is gewoon pappen en nathouden. Flieger heeft gelijk. Deze directie is net zo slecht als de selectie het afgelopen seizoen.

Het is hopen op een wonder want zoals het nu gaat, gaan we Almere-uit, gewoon kansloos met 3-1 verliezen.

0   0  
JN

Scherp interview en prima (algemene) antwoorden, zoals een algemeen directeur behoort te doen. Hij tracht aandeelhouders en supporters weer te binden. Stiekem heeft hij ook een goed punt: wij zijn ook gepromoveerd met deze aandeelhouders.

Gemakkelijkste voor de aandeelhouders zou zijn geweest: luisteren naar de supporterscollectieven en aandelen doorverkopen. Toch blijven ze én investeren ze een miljoen. Ze kiezen niet voor de gemakkelijke weg, maar wat in hun ogen goed is.

Misschien hebben we 1 of 2 jaar nodig om terug te komen, maar er lijkt heel langzaam wat herkenbaarheid terug te komen.

0   0  
JN

@Belgische NACcer

En jij denkt dat een technisch manager en/of een algemeen directeur hun selectiespelers gaan afvallen? Serieus?

Zij zien ook echt wel dat er een paar koekenbakkers, lapzwansen en halve zolen bij lopen bij NAC, maar als je dat over je spelers zegt, denk je dat er dan nog clubs gaan zijn die ze willen komen ophalen? Of dat ze nog de ballen uit hun broek gaan rennen zonder steun van supporters en bazen?

Blijven roepen dat iedereen weg moet, is lekker simpel. Geef die gasten eerst maar eens een échte kans.

0   0  
Diep Holland

Even nog in terugblik, het volgende. Nadat 'buurman',..aan ' Diep Holland ' een tip geeft, ontstaat er dit. ( einde van reacties op deel 2 van interview )


buurman
13 juni, 2019 - 21:53

Beste Diep Holland. Tipje ; schrijf met korte zinnen. En laat de moraal van je verhaal er goed , kort en krachtig , uitkomen. Nu ben je onnavolgbaar.


diep holland
15 juni, 2019 - 13:44

ok buurman.
Brood en Weijs moeten opstel-plicht opheffen, als voorwaarde voor hun optimale vrijheid .

Buurman , vertaal jij het nu, naar nog verstaanbaarder. Niet iedereen groeit op binnen de verstaansvormen waarin niet iedereen thuis is. Maar ondertussen de taal is van de tribune.

Maar, stel dat het afgelopen jaar vooral zo wanstaltig in herhaling was, door de opstel-plicht van al de inmiddels gedropte rampspoed, dan vind ik het echt wel fris om in een interview met brood nog te gaan horen, waarom hij maar door en door ging met deze wanhoop, terwijl, iedere desnoods willekeurige opstelling vanuit een beker met elf nummers , voor het invullen van elke positie absoluut nog een meerwaade had opgelevert tegenover het al zo verzekerde non-resultaat. Van echt niets anders dan stupide geloof.

maar , buurman , je ziet , ik sta wel open voor feed-back, met inachtneming van mijn soort berperking. Maar met wel de onderkenning, dat dit een handicap is, in bepaalde kringen. Vertalers, ook in en om het veld en tussen de diverse geledingen , zijn daarom ook van ultiem belang, anders domineert het ogenschijnlijk elkaar verstaan via het schuim in het glas. En het neerwaarts duimpje voor AL HET ANDERE. Ja, en dat buurman is de blindheid van een monocultuur. Wanneer dat het bindmiddel is van en voor nac, dan verzeker ik je herhaling van de uitkomsten van deze diagnose, en haar oorzaken.

DUS, WANNEER ER OPSTELPLICHT IS OM DE ZOGENAAMDE GESCHIKTE KEUZE ( EN HET WAARDEBEHOUD ) TE BLIJVEN SUGGEREREN, MET ALS RESULTAAT DE NEERGANG ZOALS ONDERVONDEN IN HET AFGELOPEN JAAR, DAN IS DAT DE ULTIEME BLINDE VLEK.

Iedere week opnieuw totale vrijheid in keuze voor Brood en Weijs. Is geboden !!!!!!! En als trainer, mag je ook weleens buiten voetbal om, er voor kiezen om het team te laten sporten binnen disciplines waarmee de meesten niet vertrouwd zullen zijn.
Dat geeft dan een week training waarin je echt alleen met tennis bezig bent.
Iedere maand zo , een week alleen met een niet vertrouwde sport. Dus de maand erop een hockey-week.
De maand daarop een zwem week. Een pingpong week de maand daarop, En al iets dichter bij huis , een zitjevoetbalweek de maand daarop. Een trapeze week, de maand daarop. Een turn week dan weer daarop. Enz, steeds per maand 1 week buiten het vertrouwde , buiten het zogenaamde weten en kennen , zichzelf en elkaar ontmoeten. De resultaten zullen zo , team bevorderend en eye- openend zijn.

Welnu , dit is als supporter vanuit amsterdam, mijn tip. Gratis. Doe er wat mee. Durf gebaande wegen af te wisselen met het onbekende. Ook tijdens de trainingen voetbal, laat voorhoedes ook op achterhoede plekken, spelen en omgekeerd. laat alle spelers ook een keer keeper zijn, en alle keepers, spitsen, enz, enz, enz.

DOORBREEK GEWOONTES. Spreek bv met spelers af, om om de tien minuten volkomen onvoorspelbaar van positie , of snelheid te wisselen. Ontregelen van de tegenstander, door iedere berekening en gewenning , op het veld al te doorbreken. Maak voetbal subliemer , leniger, intelligenter, spannender, doorbreek per wedstrijd , zogenaamde vanzelfsprekendheden , gewoontes en aannames.

Diep Holland

Laad alle berichten na dit bericht in