Wij gaan niet opzij

BSR Interview: aandeelhouder Rob van Weelde - Deel 1

Da Pope

Sinds eind 2013 is NAC in private handen. Met een omzetting van leningen in aandelen werd een groep van eenentwintig mannen eigenaar van de club. Tegenwoordig zijn er nog twintig aandeelhouders over, die zich doorgaans zoveel mogelijk op de achtergrond houden. Met het ontslag van statutair directeur Hans Smulders werd echter weer eens duidelijk dat de aandeelhouders niet alleen stilzwijgend toekijken, maar ook een invloedrijke rol binnen de club vervullen. Voldoende reden om eens het gesprek aan te gaan. Wij interviewden Rob van Weelde, die samen met Wim van Aalst en Paul Burema de 'Grote Drie' vormt en zitting heeft in de Commissie van Aandeelhouders. Hieronder deel één van het interview, dat vooral achtergronden schetst. In deel twee gaan we in op het ontslag van technisch directeur Hans Smulders, terwijl in deel drie de samenwerking met Manchester City centraal staat.

De aandeelhouders laten nooit van zich horen in de media. Waarom treden jullie juist nu naar buiten?

“We hebben in het verleden, en dat stamt al uit de tijd dat we de Stichting Financiers NAC waren, de afspraak gemaakt dat wij nooit zelf met de pers zouden praten. Dat zouden wij doen via de directeur van NAC, tenzij het over de directeur zelf gaat. In dat geval zou het via de voorzitter van de RVC lopen. We hebben ons daar altijd aan gehouden. Dit interview is dan ook zeker geen paleisrevolutie. Maar wij merken, ook van binnenuit, dat er van tijd tot tijd om meer openheid wordt gevraagd. Zeker als er bepaalde gevoelige zaken hebben plaatsgevonden. Die zijn natuurlijk al besproken in de pers, zoals ook op jullie site. Enige nuancering kan echter soms verstandig zijn, zodat ook de andere kant wordt belicht. Daarnaast is het leuk om de fans een inkijk te geven in hoe wij erin staan. Wij worden soms afgeschilderd als boemensen, maar ook wij hebben het beste voor met NAC.”

Hebben jullie het gevoel dat supporters jullie als boemensen zien?

“Boemensen mag best tussen aanhalingstekens gezet worden, hoor. Ik ervaar dat absoluut niet zo. Ik ben een regelmatige bezoeker van jullie website. De journalistieke stukken lees ik zo goed als allemaal. De reacties van de fans, en dan laat ik het in het midden of het reageren of afreageren is, lees ik sporadisch. Het is goed om daar van tijd tot tijd rond te kijken. Omdat ik zelf niet in Breda woon, is het voor mij een eenvoudige manier om het gevoel rond de club te peilen.”

Jullie zijn op een andere manier aandeelhouder geworden dan bijvoorbeeld Van Seumeren bij Utrecht of Jordania bij Vitesse. Was het jullie insteek eigenaar van de club te worden?

“Nee, absoluut niet. We hebben altijd gezegd dat wij shareholders by chance zijn; aandeelhouders tegen wil en dank. Dat moet overigens niet negatief uitgelegd worden, want nu we dat zijn hebben we het beste met de vereniging voor. Het was alleen geen jongensdroom om aandeelhouder van NAC te worden. Het is ons overkomen. De situatie was dusdanig, dat NAC niet meer had bestaan als wij geen aandeelhouder waren geworden. Zo simpel is het.”

Hoe is dat destijds gegaan? Hoe word je ineens mede-eigenaar van een club?

“Ik denk dat iedere aandeelhouder zijn eigen verhaal heeft. Ik ben er zelf ingerold, omdat ik ooit ben uitgenodigd mee te doen aan een spelersfonds. Dat geldt voor meer aandeelhouders. NAC was niet bij machte haar financiële verplichtingen uit het spelersfonds na te komen. Dan ontdek je dat er nog veel meer mensen zijn, die een vordering op de club hebben. Sommigen hadden ook al heel lang geld van NAC tegoed. Al die mensen konden individueel naar de rechtbank gaan om het faillissement van de club aan te vragen. Om dat te voorkomen en processen te stroomlijnen, hebben wij de koppen bij elkaar gestoken en de Stichting Financiers NAC in het leven geroepen. We zaten allemaal in hetzelfde schuitje en gedeelde smart is halve smart. Met de stichting konden we uitsluiten dat er gekke dingen zouden gebeuren en waar nodig meer een vuist maken. Een faillissement is meer dan eens een reëel scenario geweest. In de loop der jaren hebben wij minimaal twee en waarschijnlijk wel drie avonden gehad waarbij ik, voordat ik ‘s avonds naar NAC ging, tegen mijn vrouw zei: ‘Ik hoop dat de vereniging aan het einde van de avond nog bestaat.’ Wij hebben dat destijds nooit aan de grote klok gehangen, maar er zijn wel wat dingen gebeurd. Met name de welbekende lijken uit de kast hebben het voortbestaan van de vereniging onder dusdanige grote druk gezet, dat wij er uiteindelijk voor hebben gekozen om de vorderingen om te zetten in leningen. Die leningen zijn vervolgens omgezet in achtergestelde leningen om de balanspositie van NAC te verbeteren. Toen het echt niet anders kon hebben wij de achtergestelde leningen omgezet in aandelen.”

Het is niet vanzelfsprekend dat je als investeerder akkoord gaat met het feit dat je je geld niet op korte termijn en misschien wel helemaal niet terugziet.

“De andere optie was de club failliet laten gaan. Bedenk eens wat dat betekent voor een club waar het stadion altijd vol zit, waar mensen werken, waar passie voor de zaak is. Zo’n vereniging failliet laten gaan is een hele grote stap. En ja, je weet niet of je je geld ooit terugziet. Maar NAC stond en staat midden in het leven. Op zo’n moment is het de moeite waard. Het was natuurlijk een ander verhaal geweest, als er nog maar een paar honderd man op de tribune had gezeten en het leven uit de club was geweest. Dat was bij NAC niet het geval. De club heeft altijd gebruist.”

Het was niet jullie schuld dat de financiële problemen ontstonden. Dan is het in principe ook niet jullie verantwoordelijkheid die problemen op te lossen.

“Dat klopt. We hebben onszelf wat dat betreft ook geen verplichting opgelegd. Je weet echter dat het een hele grote verantwoordelijkheid is een club failliet te laten gaan én dat je je inleg dan zeker kwijt bent. Dan lijdt je dubbel verlies. Onze motivatie zit in het eerste deel. Je wilt een bruisende vereniging het leven niet ontnemen. Geld is altijd op de tweede plaats gekomen. Dat is tot op de dag van vandaag zo. Uitgangspunt hierbij is dat we de vereniging NAC hebben gered, in welke divisie die ook speelde, speelt of zal spelen”

Je zou kunnen zeggen dat jullie in zekere zin gevangen zitten in de club.

“Ja, ik denk dat dit een goede weergave is van hoe het soms voelt als er nieuwe problemen opduiken en er niet vlug oplossingen voorhanden zijn. Je moet er op zulke momenten toch weer met elkaar uit proberen te komen. Het alternatief is de club te verkopen aan een ander. Dat zal echter pas gebeuren als we de zekerheid hebben dat een nieuwe aandeelhouder beter voor NAC is dan wat wij op dit moment kunnen betekenen.”

Voelt het weleens alsof er misbruik van jullie wordt gemaakt? Uiteindelijk houden jullie de club toch wel in leven.

“Dat vind ik een hele moeilijke. Ik denk dat er wellicht mensen zijn, die daarop speculeren en denken dat we toch wel weer op zullen staan. Het is alleen zo dat we allemaal eigenwijze mensen zijn, die volwassen genoeg zijn om zelf te bepalen wat we doen. Daarom zullen wij ook nooit met een vinger wijzen naar anderen. Uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk voor hetgeen je doet. Als we iets niet hadden gewild, hadden we het niet moeten doen. Wij hebben de vereniging gered en daarmee ook supporters tot op de dag van vandaag de kans gegeven om maar eens wat te noemen de vloer met ons aan te vegen. Dat is een voorrecht voor supporters en het is een voorrecht voor ons om daarmee om te mogen gaan. Het is in ieder geval een bewijs dat NAC nog leeft.”

Maar als je, zoals je zelf zegt, aandeelhouder tegen wil en dank bent, kan ik me voorstellen dat je af en toe verlost wil zijn van het hele gebeuren.

“Er zijn in het verleden ook partijen geweest, die interesse hebben getoond in de club. Tot op heden heeft daar geen serieuze partij tussen gezeten. We weten allemaal hoe het kan gaan in de voetballerij als je het heft in handen van de verkeerde mensen geeft. Wij vinden dat we dat te allen tijde moeten voorkomen. Met andere woorden: we kunnen het aandeelhouderschap tegen wil en dank noemen, maar we zijn nu eenmaal aandeelhouders en hebben het beste voor met NAC. We zitten alleen niet vast aan het pluche. Als er een beter en veilig alternatief is, nemen we met plezier afscheid van de aandelen.”

Je geeft aan dat er al verschillende opties zijn geweest om de aandelen te verkopen. Wat voor partijen zijn dat? Zijn dat rijke Russen en Arabieren?

“Dan heb je het inderdaad doorgaans over buitenlandse interesse. Dat wil niet per definitie zeggen dat het geen geschikte partij zou kunnen zijn, maar het maakt het niet eenvoudiger. Zeker is dat geen van die opties zo goed voor de club was, dat we dit door hebben willen zetten.”

Het kan zijn dat er zich op enig moment wel een geschikte partij aandient. Wie maakt in dat geval de afweging om de club te verkopen? Ligt dat sec bij de aandeelhouders?

“Uiteindelijk zullen we die afweging met de aandeelhouders moeten maken. Ieder moet voor zich kiezen of ze al dan niet afstand willen doen van hun aandelen. Er zullen aandeelhouders zijn, die al zo lang meelopen dat ze bereid zijn hun aandelen aan de eerste de beste te verkopen. Ik ben er echter van overtuigd, dat de overgrote meerderheid de verantwoordelijkheid voelt de club beter achter te laten. Dat geldt in ieder geval zeker voor de grootste aandeelhouders.”

Kun je toelichten hoe de groep aandeelhouders er nu uitziet?

“Op dit moment zijn er twintig aandeelhouders. Dat waren er vroeger eenentwintig. In de pers wordt weleens gezegd dat het achttien (of nu zeventien) tegen drie is. Dat schat ik ook wel zo in, maar ik denk dat Wim van Aalst, Paul Burema en ik best vaak bij de achttien gehoord hebben. Er waren ook wel eens drie anderen, die anders over bepaalde zaken dachten.”

Zo’n grote groep aandeelhouders lijkt me, nog los van de interne verdeling, überhaupt lastig te managen.

“Dat is zonder meer waar. Het aandeelhoudersbesluit is eind 2013, begin 2014 genomen op het moment dat de Raad van Commissarissen de zetels ter beschikking had gesteld en er geen directie meer zat. NAC was op dat moment effectief stuurloos. Dat is een van de schaarse momenten geweest waarop wij als aandeelhouders hebben gezegd dat we in actie moesten komen. Normaal gesproken bemoeien we ons met zo min mogelijk zaken, maar toen kon het niet anders. Toen is er, naast een nieuwe directie en RvC, ook een commissie van aandeelhouders gekomen. In die commissie hebben vier aandeelhouders zitting genomen. Dat is goed, want met zijn vieren kun je dingen voor elkaar krijgen. Als je dan zorgt dat je een of twee keer per jaar terugkoppelt aan de grote groep, functioneert dat systeem prima. Ik geloof ook dat de grote groep vrede heeft met dat het zo geregeld is.”

Hoe is de onderlinge verhouding tussen de aandeelhouders? De aandeelhouder met de meeste aandelen heeft natuurlijk het meest te vertellen. Lukt het dan toch de groep op één lijn te houden?

“Het is bijna onmogelijk om zo’n grote groep aandeelhouders bij alles wat je doet of laat allemaal happy te houden. Ongetwijfeld zijn er in het verleden momenten geweest waarop andere aandeelhouders andere keuzes zouden hebben gemaakt. We zien alleen dat er altijd onderling respect naar elkaar is. Ook naar de drie grootste aandeelhouders, wanneer wij toch weer het voortouw moeten nemen om bepaalde zaken voor elkaar te krijgen. Er moeten nou eenmaal altijd mensen zijn, die dat doen. Het belangrijkste is dat we het vertrouwen hebben gewonnen dat we daar zitten om de goede redenen. Er is geen wantrouwen dat wij een dubbele agenda hebben. Soms hoor je de meest wilde geruchten, maar ik kan iedereen geruststellen: we doen het maar voor één ding en dat is NAC.”

Is het zo dat er automatisch naar de Grote Drie wordt gekeken als er nieuwe financiële inspanningen worden verlangd?

Heel vaak hoor je natuurlijk wel: ‘De grote drie moeten dan maar.’ Zoals bijvoorbeeld nu, nu er afscheid is genomen van een technisch directeur. Maar we moeten natuurlijk helemaal niks. Ik hou niet zo van het woord ‘moeten’. Iedereen wil in het leven baas zijn van zijn eigen portemonnee en ik ben daar geen uitzondering op. En als ik iets doe, kijk ik daarna niet naar anderen. Dan is het mijn eigen beslissing geweest.”

We hadden het al even over een mogelijke verkoop van aandelen. Is het jullie intentie om de aandelen ooit te verkopen? Of is het zo dat het eigenaarschap eigenlijk wel bevalt?

“Het eigenaarschap heeft soms leuke, maar heel vaak ook minder leuke kanten. Het is in die zin ook geen droomwens. Ik heb wel een droomwens en dat is dat de vereniging ooit zo draait dat het haar eigen aandelen terug kan kopen. Dat NAC weer zelfbeschikkingsrecht krijgt en wij gezien gaan worden als tussenpaus, die tijdelijk zijn ingestapt toen de vereniging het moeilijk had. Of dat een reëel gedachte is, weet ik niet. Het is natuurlijk ook zo dat NAC naar mate het beter draait ook interessanter wordt voor andere partijen. Het kan goed dat daar dan ook heel serieuze partijen bij zullen zitten. Maar dat neemt niet weg dat het mijn droomwens is, dat NAC weer eigenaar van haar eigen aandelen wordt. Of dat realistisch is, moet de toekomst uitwijzen. Mocht er een andere aandeelhouder komen, dan is het onze verantwoordelijkheid te zorgen dat het de juiste keuze is. Je wilt voorkomen dat NAC in handen valt van een speculant, die om de verkeerde redenen in de voetballerij actief wil zijn.”

Je hebt wat dat betreft toch eigenlijk maar garantie tot de deur?

“Dat klopt, want honderd procent zekerheid krijg je nooit. Je kunt er wel alles aan doen om te zorgen dat je de juiste keuze maakt. Je kunt partijen checken, gaat referenties na en laat je onderbuikgevoel meespelen. Je doet eigenlijk hetzelfde als wanneer je in het zakenleven voor het eerst met een nieuwe partij om tafel gaat om zaken te doen. Ik durf er dan ook wel op te vertrouwen dat we de juiste keuze zullen maken, maar zoals gezegd hoeft dat van mij niet. Als NAC ooit in de gelegenheid zou zijn weer zelf eigenaar te worden, heeft dat mijn voorkeur. Ik denk dat dat voor de fans niet anders is.”

Zijn alle aandelen van de club uitgegeven?

“De club heeft een gouden aandeel voor cultuurbewaking. Dan moet je denken aan zaken als de clubkleuren. Daar waakt een bestuur over dat ook altijd bij de aandeelhoudersvergadering aanwezig is. Alle andere aandelen zijn in handen van de twintig mannen.”

Is het een optie dat een van de huidige aandeelhouders alle aandelen in bezit neemt?

Nee. Daar heb ik nog nooit iemand over gehoord.”

Als een van de huidige twintig besluit te verkopen, moeten de aandelen eerst aangeboden worden aan de overige negentien. Je kunt je een scenario voorstellen waarin steeds meer aandelen bij een steeds kleinere groep mensen in handen zijn.

“Ja, dat zou kunnen. Het is, zoals eerder gezegd, niet makkelijk om een grote groep aandeelhouders te managen. Wij hebben dan wel een Commissie van Aandeelhouders en de afspraak om een aantal keer per jaar bij elkaar te komen, maar ik denk dat iedereen het eens is dat het makkelijker wordt naarmate deze groep kleiner wordt.”

Maar dat is geen doel op zich?

“Het punt is dat NAC er niet wijzer van wordt als je onderling aandelen verhandelt. Als meneer B aandelen koopt van meneer A, zijn er nog net zoveel aandelen vervreemd voor de club als in de situatie daarvoor. Uitgeven van nieuwe aandelen is voor NAC een betere optie. Als we nieuwe aandelen uitgeven, betekent dit dat er geld vrijkomt voor NAC. Dat heeft ook als voordeel dat de huidige aandeelhoudersgroep, die op een paar uitzonderingen na bestaat uit oudere mannen, wellicht wat zou verjongen.”

Dat betekent wel dat de aandelenpakketten van de huidige aandeelhouders minder waard worden.

“Dat klopt. Dan zullen de pakketten verwateren zoals dat heet. Daar staat wel tegenover dat NAC op dat moment een financiële injectie krijgt.”

Is dat een scenario waar op dit moment heel actief naar gekeken wordt?

“Niet heel actief, maar het gesprek loopt wel. Vorig jaar is er een poging geweest om zoiets op te tuigen. Dat heeft nog niet tot succes geleid, maar het feit dat men daar al over bezig is geweest betekent wel dat het niet uit de weg gegaan wordt. Misschien wordt dat ook wel sneller actueel dan we denken, omdat we met de gemeente spreken over de aankoop van het stadion. Die optie streven we na, omdat we daarmee de lasten van NAC aanzienlijk kunnen verlagen. Het is alleen algemeen bekend dat een voetbalclub zich niet makkelijk laat financieren. Het kan daarom goed, dat je heel concreet behoefte hebt aan nieuwe partijen om deze plannen mogelijk te maken. En of dat nou aandelen of bijvoorbeeld obligaties worden, daar kun je talloze formules op loslaten. Het gaat mij erom, dat dit misschien wel een mogelijkheid biedt om de kas te spekken en via die weg bepaalde dingen mogelijk te maken. De gesprekken met de gemeente moeten toch wel voor het zomerreces tot enige conclusie gaan leiden. Er is een werkgroep die momenteel dat soort opties bekijkt. Ik ben heel benieuwd hoe zich dat op korte termijn gaat ontwikkelen.”

Wat voor werkgroep is dat precies?

“Dat is een groep inclusief enkele externe jongens, die geacht worden het nodige verstand te hebben van dit soort zaken. Het gaat dan wel specifiek over de aankoop van het stadion, niet om nieuwe spelersfondsen of wat dan ook.“

Je geeft aan dat de grootste aandeelhouders een rol hebben in de aankoop van het stadion. Kun je die rol nader toelichten?

“Er is natuurlijk vorig jaar een inschrijving geweest. Die is zowel voor de gemeente als voor NAC niet succesvol verlopen, want daar is niets uitgekomen. Daarna zijn er wel verdere gesprekken gevoerd tussen NAC-mensen en mensen van de gemeente. Dan kom je op een punt waarbij de vraag komt hoe serieus de wens van NAC is het stadion te kopen. Ook de gemeente weet dat NAC niet makkelijk gefinancierd wordt en dat het, welke eventuele constructie je ook kiest, nooit zal gaan om een financiering van honderd procent. Er zal altijd geld op tafel moeten komen uit de NAC-hoek. Daarom hebben wij in gesprekken met de gemeente aangegeven dat wij het verhaal als grote aandeelhouders wel willen backen. Je laat daarmee aan de gemeente zien dat NAC het niet alleen wil, maar ook daadwerkelijk kan als het zover is. Dat laat onverlet dat er actie ondernomen wordt om, wanneer het zover is, andere partijen eventueel de mogelijkheid te bieden deel te nemen.”

Het is niet zo dat jullie als aandeelhouders graag ook eigenaar van het stadion worden?

“Zeker niet. NAC moet eigenaar van het stadion worden. Het is geen doel als aandeelhouder (deels) eigenaar van het stadion te worden. Wij willen NAC faciliteren, zodat de club eigenaar kan worden van het stadion. Zonder dubbele agenda.”

Waarom is het zo belangrijk te benadrukken dat jullie geen dubbele agenda hebben?

“Er zijn natuurlijk weinig mensen die ons kennen, omdat wij niet met ons aandeelhouderschap te koop lopen en nooit de spotlights hebben opgezocht. Niet bij de successen en niet bij de degradatie. Daardoor zijn we relatief onbekend. Er kan natuurlijk altijd een stroming zijn, die zich afvraagt met welke intenties wij in de club zitten en die een bepaalde twijfel heeft over waarom wij het doen en wat daarachter zit. Dat kan ik in een klap counteren met het feit dat we geen dubbele agenda hebben. We doen het voor één ding en dat is NAC.”

 

Bron:
B-Side Rats
46 Reacties
1   0  
Mf3

Wohw Bsiderats wat jullie allemaal voor elkaar krijgen, ons lokale roddelkrantje is zeer zeker jaloers!!

Jullie zijn goed bezig!

Ben nu al benieuwd naar deel 2 en deel 3. Ik hoop zo dat de vraag over de financiële middelen in de winterstop voor ons technisch-hart gesteld is..? Met 0 euro op de bank kunnen die natuurlijk ook niets.

Hup NAC

1   0  
Chris W.M.

Hulde voor de redactie die voor elkaar krijgen wat bijvoorbeeld BNDeStem niet voor elkaar krijgt!
Begint potdomme een serieus mediakanaal te worden hier!

Op welke termijn kunnen we deel 2 en 3 verwachten? Dagelijks een nieuw deel?

1   0  
Mf3

Wohw Bsiderats wat jullie allemaal voor elkaar krijgen, ons lokale roddelkrantje is zeer zeker jaloers!!

Jullie zijn goed bezig!

Ben nu al benieuwd naar deel 2 en deel 3. Ik hoop zo dat de vraag over de financiële middelen in de winterstop voor ons technisch-hart gesteld is..? Met 0 euro op de bank kunnen die natuurlijk ook niets.

Hup NAC

1   0  
Berto

Top heren B-side Rats.
En laten we ook zeker Rob niet vergeten, bedankt (al geeft hij aan dat hij dit toch niet leest). Hier zat menigeen toch wel een tijdje al op te wachten.

1   0  
Breda1965

GEWELDIG BSR,ik kan niet anders zeggen,echt goed om dit te lezen

1   0  
D'n Beuk

Mooi om dit een smee te krijgen, en te horen dat de aandeelhouders voor de volle 100% achter NAC staan en blijven staan ondanks de shit die ze af en toe over zich heen krijgen.
Deze mensen moet je toch wat meer de credits geven voor hetgeen ze gedaan hebben waardoor wij nog steeds van NAC kunnen genieten!

0   0  
Hont

Goed om te lezen dat de aandeelhouders constructief meedenken en bijvoorbeeld garant willen staan bij de aankoop van het station. Kost ze zelf (als het goed gaat) geen cent, maar helpt NAC (en de gemeente) wel vooruit.
Ook mooi dat ze niet per definitie onwelwillend staan tegenover extra geld creëren via uitgave van nieuwe aandelen.

Leuk deze inzichten eens te krijgen. Topwerk Bsiderats!

0   0  
WW

Goed verhaal. En ook goed om een keer als aandeelhouder juist WEL in het voetlicht te treden. Indianenverhalen, al dan niet op onderbuikgevoelens gebaseerd, zijn enkel te bestrijden middels transparantie.

Er vanuit gaande dat Rob van Weelde sommige reacties leest, wil ik 'm het volgende meegeven:

Ik kan niks anders dan dankbaarheid tonen voor het feit dat ze hun schuldeiserschap wilden omzetten in aandeelhoudersschap. Dat is de hoofdzaak.

Vind echter wel dat ze 1 fout gemaakt hebben en dat is Hans Smulders ontslaan waarmee Justin Goetzee in de slipstream vrijwillig mee ging helaas.

Bij die elftallen van Smulders zie je de trend dat ze vrij matig beginnen en groeien naarmate het seizoen vordert. Dat was al in de 1e divisie zo, toen pas in de playoffs echt een elftal stond. Vorig jaar idem. En nu weer, al was het in het begin van het seizoen wel extreem armetierig. Toch denk ik dat, naast die trendmatige jaarlijks terugkerende autonome groei, het gesprek wat plaatsvond tussen selectie, staf en supporters na de bekernederlaag tegen RKC meer van invloed is geweest op het langzaam omhoog krabbelen dan het ontslag van Smulders.

NAC staat bekend als moeilijke club, maar eigenlijk is het een heel makkelijke club: als het op het veld naar behoren gaat, dan is er rust. En op het veld naar behoren is als je aantoont dat je erop klapt; durf die bal naar voren te geven en maak eens een felle sliding en verval niet in oeverloos tikkie breed, tikkie terug, dan is het voor de mensen op de tribune al vrij snel akkoord. Als dit gegeven vanaf seconde 1 duidelijk was geweest voor de selectie, hadden we er denk ik nu niet zo laag voor gestaan. Dat mag je denk ik TD en technische staf wel verwijten: het blijkbaar aan de selectie niet voldoende duidelijk maken dat als je in Breda keihard werkt, je van niemand een wanklank zal horen. Dat gesprek met supporters was hier denk ik verhelderend in.

Maar om terug te komen op de TD: vergeet ook niet dat de jeugdopleiding inmiddels wel goed staat, daar hadden voorgaande TD's niet tot nauwelijks aandacht voor, dus hij heeft sowieso ook aantoonbaar dingen goed gedaan.

En voor mij staat na zaterdag (en eigenlijk ook het gelijk spelleke bij ADO, wat alweer een beter want verdiender gelijk spel was dan een week eerder tegen Willem II) allerminst vast dat NAC degradant nummer 1 is. Als wij week in week uit brengen wat we zaterdag brachten, dan eindigen wij minstens 15e.

En daarmee is het ontslag van Smulders prematuur te noemen. Ikzelf had dit als ik beleidsbepaler was geweest i.i.g. zeker niet gedaan.
Maar goed, we moeten vooruit. Dus ben benieuwd met wie ze op de proppen komen.

0   0  
Johannes

Als NAC eigenaar van het stadion wordt zijn de aandeelhouders in principe toch ook eigenaar van het stadion?

Maar fijn verhaal om te lezen, dank voor de inzet!

0   0  
Da Pope

@Chris W.M.

Het tweede deel zal rond 17u online verschijnen. Het derde deel volgt morgenochtend.

0   0  
Chris W.M.

@Da Pope

Top! Kijk nu nog meer dan normaal uit naar 17.00 ;-)

0   0  
Fred1

Ben benieuwd naar dat technisch platform het is verdacht rustig en PVH kon er zaterdag ook nog niks over zeggen.

0   0  
Rechtsback

Hulde bsr ?⚽️

0   0  
Dun Diëe

Eindelijk. Een zeer grote pluim voor BSR en Rob van Weelde om dit tot stand te laten komen. Voor velen waren de aandeelhouders maar een mysterieus groepje waarvan men (soms) de intenties in twijfel trok. Dit zet toch een hoop recht, en ik waardeer de eerlijkheid zeer mbt het eigenaar zijn tegen wil en dank.

Verder vind ik het van de zotte dat ondanks het stadion elk weekend vol zit, de club zich moeilijk laat financieren. Zal ongetwijfeld met spoken uit het verleden te maken hebben, en de hoge huisvestingskosten. Dan realiseer je je wat voor janboel er in het verleden gemaakt is. Totdat zich geen serieuze koper/investeerder meldt blijft het dus bij langzaam stapjes zetten, en hopen dat we niet degraderen... Ben benieuwd naar deel 2 en 3.

0   0  
Chris W.M.

@Fred1

Gisteren helemaal aan het einde van Studio Voetbal stelde Sjoerd Mossou daar nog een vraag over aan Pierre van Hooijdonk. Pierre bevestigde toen dat het technisch hart er komt, en dat het naar zijn weten deze week bekend gemaakt worden. Was heel stellig dat het rond was, en dat het zijn rol is NAC te helpen met zijn kennis. Zal niet alleen gaan om zijn netwerk en nieuwe spelers, maar naar mijn idee ook als klankbord voor van der Gaag. Er werd lacherig om gedaan maar om er werd wel degelijk een opmerking gemaakt dat er bij NAC voortaan altijd iemand bij de tweede paal zal staan...

0   0  
Dutchbird

Om te beginnen; complimenten aan het adres van Bsiderats voor het duidelijke interview en dank aan Rob van Weelde voor deze openheid.

Het valt me op dat Rob over NAC praat als een autonome entiteit die onafhankelijk van de aandeelhouders opereert. De facto zijn de grote drie echter zelf NAC, want de directie wordt benoemd en ontslagen door de aandeelhouders. Die directie moet haar werk verrichten binnen de kaders die worden bepaald door de aandeelhouders. Denk aan budgetten waar de directie binnen moet blijven en afgesproken doelstellingen die de directie moet realiseren. Doet de directie dat niet goed in de ogen van de aandeelhouders, dan is het einde oefening. Zoals bij Hans Smulders.

Helaas ook geen woord over de Raad van Commissarissen (RvC). NAC is een voetbalbedrijf, een besloten vennootschap. Geen structuurvennootschap, zoals een beursgenoteerde NV, waar een RvC verplicht is en die RvC ook bij wet geregelde verantwoordelijkheden heeft. Een BV heeft volgens de wet geen RvC nodig.
De aandeelhouders van een BV mogen wel een RvC benoemen, maar dan moeten ze ook heel duidelijk maken welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden deze RvC namens de aandeelhouders krijgt.


Ik krijg sterk de indruk dat dit orgaan (de RvC) bij NAC geen duidelijke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft. Want iedere keer als voorzitter Gielen iets beweert moet hij dat een paar dagen later weer rechtzetten. Of is hij een ongeleid projectiel dat alleen maar voor miscommunicatie zorgt? Waarom praat hij met de pers op een wijze alsof de RvC wel iets in de pap te brokkelen heeft?

Volgens mij mag dit orgaan de titel RvC niet dragen want daarmee zet je iedereen op het verkeerde been. Van KNVB tot pers, gemeente en supporters. Als je als aandeelhouders graag hebt dat deze "wijze mannen" de aandeelhouders van advies voorzien, noem ze dan ook zo. Raad van advies. Maar misschien hebben de aandeelhouders wel duidelijke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden afgesproken met Gielen en zijn clubje. Als dat zo is graag opheldering.

0   0  
van Flieger

Schweiz, 18 graden.

Nou mensen, even moeten bijkomen van deze onvoorstelbare halve waarheden. Van Aalst, van Weelde en Burema hebben ten minste 2x een bod op de aandelen afgewezen. Daarnaast wezen zij een uitbreiding van het kapitaal (met ongeveer 1 mio) ook af omdat zij de meerderheid in handen willen houden.

Dat zijn de feiten.

Zij willen hun inleg terug en een aantal wil daarboven op ook nog een premie. Voor het verneuken van ons NAC. Van Aalst heeft ooit wel gemompeld dat hij 30% afslag zou accepteren maar dat is nooit op schrift gekomen. Van Aalst wil niet in beeld. Ook hij is er ingerold met een tonnetje hier en daar en opeens met EUR 3 mio. Tel daarbij op het ego van de man en je weet dat je nooit meer van hem afkomt, tenzij je betaalt.


Deze meerderheidsaandeelhouders bezitten de Club. De rest kan hoog of laag springen, als van Aalst weer eens Njet zegt gebeurt het niet, de andere 2 volgen bijna altijd.

Er is veel te weinig draagvlak voor 3 ondergedoken aandeelhouders. Zij zien het niet zitten om nog Meer aandeelhouders toe te laten en al helemaal niet om ons NAC te verkopen tegen een stevige korting. Aan mensen die er wel iets van kunnen maken. Want da zij zichzelf zien als de redders van ons NAC waartegen iedereen zijn/haar mond moet houden is al lang duidelijk. De degradatie was al een schande, een tweede is helemaal catastrofaal.


Jongens, voordat je met de aandeelhouders gaat praten, dit soort gesprekken beter voorbereiden.

0   0  
van Flieger

ZES WEKEN na het ontslag van HS (volkomen terecht maar 3 maanden te laat door onoplettendheid van de RvC) hebben ze nog niet eens een commissietje voor de techische zaken geregeld (met de Ajax term "technisch hart" - een complete mislukking). Hoe is dat in godsnaam mogelijk ?

0   0  
Robert

Goed werk van onze "liefhebber"-journalisten" van BSR!
Wat deed Van Weelde, waarschijnlijk in overleg de de andere twee grote aandeelhouders, besluiten om nu plotseling zo uitgebreid aan te woord te komen? Is er iets nieuws te verwachten?

Interessant, dat hij zoveel aandacht geeft aan het onderwerp uitbreiding van aandelen. Die uitspraak over "oude mannen", zegt natuurlijk veel over de huidige problemen bij NAC,
Een uitbreiding van aandelen creeert niet alleen geld, maar ook andere verhoudingen binnen de aandeelhouders..Wellicht is er een structuur mogelijk waarbij NAC de aandelen terugkoopt en tegelijkertijd nieuwe aandelen uitgeeft.

Blij, dat er nu een soort commissie is ingesteld om onderzoek te doen. Dat had natuurlijk al veel eerder de taak van de AD moeten zijn. Dat heb ik altijd bedoeld met slechts "op de winkel passen" door de huidige AD.

@ww. Hoe krijg je het allemaal weer uit je pen die archaische onzin. En we zijn met z'n 18.000 er tevreden met een 15e plaats! Echte ambitie.

0   0  
Fred1

@ Chris WM, bedankt voor de info, ik heb het gisteren niet gezien , zat gisteravond in het vliegtuig voor zaken. Maar idd het klopt wel mensen bij de palen dat scheelt een hoop tegengoals.
Het is eigenlijk te gek voor woorden dat anno 2018 dit soort voetbal nog gespeeld kan worden, disciplineloos en we doen maar wat.
Het zijn basiselementen die bij ons gewoon “ vergeten “ worden, niet te begrijpen en onvoorstelbaar , hoeveel punten zou dat open linkerkantje , geen mensen bij de palen , niet doordekken, niet overnemen en het niet aansluiten van de achterhoede ons al gekost hebben?

0   0  
Fredjevdriel

Klasse journalistiek heren van bsr.

0   0  
Robert

@Fred1. Denk je, dat de trainer dit basisprincipe niet doorvoert of zijn de spelers, die het moeten uitvoeren te slecht?
En heeft een keeper of een aanvoerder/verdediger geen belangrijke rol bij het wegzetten van de verdediging?

0   0  
nacman

heel leuk stukje bsr
maar het aandeel houders eigenbelang voor het clubbelang druipt er van af als we niks hadden gedaan was NAC failliet gegaan klopt maar dan waren ze ook hun geld kwijt dus het niet failliet laten gaan van NAC was puur eigenbelang hun eigen geld dat in NAC zat.
maar aangezien het geen voetbal mensen zijn maar zaken mensen zonder voetbal verstand en zo zuinig als een Zeeuw wordt er geen geld in NAC gestoken door de heren.
das pas clubliefde aandeelhouders nauw dacht het niet.
weet je wat je moet doen verkoop je aandelen bij een goed bod aan een partij die wel bereidt is NAC naar de top 6 te helpen in plaats van ze onderaan te laten bungelen.
heren bedankt voor het overeind houden van onze club maar het is nu hoogste tijd voor vers bloed die een goeie bezem haalt door de onbekwame NAC bestuursploeg inclusief de rvc

0   0  
van Flieger

We zitten met deze aandeelhouders "stuck in the middle". Aan de ene kant zijn het er teveel en aan de andere kant te weinig. Men durft geen keuzes te maken en houdt elkaar in de houdgreep, ten koste van ons NAC.

Sponsoren en langjarige supporters moeten kunnen meepraten. Het socios systeem à la NAC. Met een bevlogen en gekozen clubpresident. En zonder kleine kliek van aandeelhouders.

Dit stelletje bejaarde egoisten is een schande en drijft ons NAC de afgrond in.

0   0  
Andre

Fliegertje pyjama aan en onder je dekbed

0   0  
nacman

hoewel ik het bijna nooit eens ben met de zienswijze van flieger.
slaat hij hier de spijker op zijn kop.
dit aandeelhouders team zal ik het maar noemen zal een molensteen om de nek voor de club worden

0   0  
Robert

Wat Flieger zegt over de aandeelhouders kan ik alleen maar onderschrijven. Zoals nacman zegt: "een

molensteen". Maar misschien voelt Van Weelde dit ook zo, maar misschien meer de molensteen Van Aalst.

Ik proef tenminste uit dit interview van onze Washington Post/BSR jongens, dat hij er eigenlijk wel vanaf wil.

De bewering van Flieger over het tot 2x afslaan van een bod op de aandelen of van die uitbreiding van het

kapitaal vind ik het onderzoeken waard.

0   0  
Dun Diëe

Sorry maar een socios systeem bij NAC kan alleen maar fout aflopen. Kijk eens op dit forum hoezeer de supporters het met elkaar eens zijn. (ahum). Nee dat is echt niet de oplossing.

0   0  
Braze

@van Flieger
Ik heb begrepen dat de aandeelhouders niet kost wat kost willen verkopen. Snap dus ook dat een bod dat niet direct in het belang van NAC is afgewezen wordt.
In dit interview lees ik enkel dat het geen onverdeeld genoegen is om met veel eigen geld NAC overeind te houden. Hulde dat deze heren dat toch doen.

0   0  
Robert

@Braze. Inderdaad chapeau, dat deze mannen Nac overeind hebben gehouden. Hadden natuurlijk ook zo hun eigen belang daarbij. Want bij een omvallen van de club waren ze zowiezo hun geld kwijt geweest.

Maar als je dan geen verdere ambitie hebt om meer geld naar de club te doen gaan, en niet verder komt dan het voort laten bestaan van een rampzalige optuiging met een farce RvC en een ondermaatse directie, moet
je ook een keer je conclusie trekken en meewerken aan een voor iedereen positieve exit-strategie.

Nu zitten alle partijen in een gijzelingsweb, waarbij weer het degradatie-spook om de hoek kijkt, einde club, en we bij de City-groep de risee zijn. Ter vergelijking: Girona en Toulouse zijn direct stabiele middenmoters.

0   0  
nacman

@ braze
de aandeelhouders zijn niet bezig om met veel geld NAC overeind te houden men hoopt alleen zo goedkoop mogelijk dat NAC goede resultaten haalt en dan hun aandelen van de hand te doen zo dat ze er nog wat op verdienen .
zo zit het spel in elkaar voor hun is het gewoon een kwestie van economisch belang of wil winstbejag over de rug van onze club.
daarvoor van mij geen hulde dit zijn zakenmensen geen filantropen .

0   0  
Talent

Laat de volgende delen maar komen...top?

0   0  
The Cosmic Gate

Hulde hulde BSR !!!!
Goed om deze mannen ook eens hun verhaal te laten doenBTW: het technisch hart zal vorige week toch gepresteerd worden ? Of heb ik iets gemist :S

0   0  
Die ne gast

@nacman
Als je ergens 3 miljoen instopt, mag ik hopen dat je er een beetje zakelijk naar kijkt!
Mijn angst was altijd dat de aandeelhouders, om hun geld terug te krijgen, de aandelen zouden verkopen aan elke willekeurige luchtkastelen bouwer (bijv. de vriendjes van Van Flieger).
Het feit dat ze al twee keer een bod hebben afgewezen, vind ik al wat geruststellender.
En dat ze er, net als Van Seumeren, niet elk jaar een miljoen extra in willen stoppen, kan ik ze ook niet kwalijk namen, maar een beetje meer lol en trots op het aandeelhouderschap mag Van Weelde wel hebben.
Het is typerend dat wij het altijd over ‘de club’ hebben en Van Weelde (als hij goed geciteerd wordt) het eerder over ‘de vereniging’ heeft. Daar spreekt weinig betrokkenheid / passie voor NAC uit.
Ik ben wel benieuwd naar het verhaal achter het ontslag van Smulders, want dat lijkt inderdaad een wat overhaaste beslissing te zijn geweest. Er is nog steeds geen technisch hart, dus er was bij het ontslag blijkbaar nog geen Plan B.
En dat terwijl er in de winterstop echt nog wel wat bij moet (m.n. De backs). Wil het geen paniek-aankoop zijn, dan moet je nu al een en ander voorbereiden en lijntjes uitgooien, maar momenteel is daar volgens mij niemand vanuit NAC mee bezig, zodat de gewenste versterkingen geen versterkingen zullen blijken te zijn...

0   0  
G00Ser

Complimenten voor dit goede interview, erg interessant en verhelderend.

0   0  
Andre

Wat hebben veel een slecht leven door alles negatief te bekijken. Zonder deze mensen speelde we op het niveau rbc. Totaal geen respect voor dit interview. Heb zin om straks deel twee te lezen en dan voor de derde keert de laaste vijf minuten van zaterdag terug kijken. Publiek werd mooi en veel in beeld gebracht...

0   0  
Boelly

Allereersts hulde aan biside rat geweldig dat we eens iets horen van een van de mannen!

En aandeelhouders bedankt voor jullie inzet en geld zo dat onze mooie club nog steeds bestaat

0   0  
de maarschalk

top!

0   0  
Theoden King

Goed gedaan BSR. Altijd goed om iemand aan het woord te laten die tot nog toe alleen in de verhalen bestond. Ik zie uit naar de andere delen.

0   0  
Zagge

Topwerk bsr!

0   0  
076

Flieger heeft het over bizar lage biedingen, bijna vrijwillig afstand doen van aandelen en dan wilde vriendje v Dijk wel een miljoentje in de club duwen.
Is geen seconde serieus genomen. Volkomen logisch en volslagen lachwekkend.

0   0  
Sanseveria

van Flieger denkt interessant te melden dat al twee keer een bod op de aandelen is afgewezen. Als hij het artikel gelezen had, had hij gewoon gelezen dat van Weelde dit juist al aangaf.

Ook het verliezen van het meerderheidsbelang door uitgifte van 1 miljoen extra aandelen slaat nergens op, omdat de waarde van de nu aanwezige aandelen vele malen meer is dan 2 miljoen.

0   0  
Nachoreca1

Chapeau voor de redactie van bsr! Aan de ene kant moeten we de aandeelhouders super dankbaar zijn terwijl er aan de andere kant mijns inziens niet wordt doorgepakt... dubbel gevoel dus.

0   0  
Dutchbird

@Flieger je hebt blijkbaar moeite met de spanning tussen eigen belang (en dat van vrienden) en het belang van NAC.

Je tiept met meel in de mond want je weet dat je nu even niet moet blazen over de geweldige oplossingen die jij en je vrinden voor ogen hadden. Blijkbaar heeft Wim van Aalst jou en je vrinden in het verleden een paar keer heftig over je ballen gefietst, want je komt niet verder dan het diskwalificeren van deze aandeelhouder vanwege zijn lichaamslengte. Alsof van Aalst andere beslissingen had genomen als de goede man 25 centimeter langer was geweest.

Blijkbaar durf je het niet aan om man en paard te noemen. Wie hebben wanneer een bod gedaan en waaruit bestond dat bod? Dat het bod te laag was om de grote drie te verleiden is al jaren duidelijk, maar hoe hoog dat bod durf je blijkbaar niet te vertellen. We hebben bij NAC dappere mensen nodig die respect genieten bij alle geledingen. Alleen dan lukt het om iets voor elkaar te boksen dat lijkt op een Socios model. Noem man en paard of zwijg voor eeuwig.

0   0  
Peter13

Complimenten voor dit interview.

Ik vraag me wel af wat deze zin inhoudt: "Toen het echt niet anders kon hebben wij de achtergestelde leningen omgezet in aandelen." Wat was de reden dat het echt niet anders kon?

0   0  
F8Hipster

@Peter13 NAC dreigde op dat moment failliet te gaan en had per direct liquiditeit nodig om aan haar betalingsverplichtingen te voldoen. De achtergestelde leningen moesten dan ook van de balans af (ik ben geen financieel expert maar volgens mij zeg ik het goed) en was de enige optie omzetten in aandelen waardoor het geen lening meer was maar eigenvermogen werd. Graag correctie als ik iets zeg wat niet klopt.

0   0  
Peter13

@F8Hipster - bedankt voor de toelichting.

Laad alle berichten na dit bericht in